Endokrinologický ústav

Program Adaptabilita (OPPA)

Výstupy projektu:

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V Endokrinologickém ústavu probíhá od 1. března 2010 projekt Pokročilé vzdělávání zaměstnanců v klinické a molekulární endokrinologii (CZ.2.17/1.1.00/32386 ) podpořený z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, prioritní osy 1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky). (www.oppa.cz)
Projekt se soustředí na posilování vědeckých a odborných kapacit pracovníků Endokrinologického ústavu, u kterých jsou nejnovější znalosti problematiky nutnou podmínkou udržení a zlepšování kvality péče o pacienty a kvality služeb Endokrinologického ústavu. Zkvalitnění praktických i teoretických znalostí zaměstnanců ústavu probíhá ve třech rovinách:
1) Studijní pobyty na zahraničních odborných institucích
2) Účast na odborných kongresech a kurzech pořádaných zahraničními odbornými společnostmi
3) Prohloubení odborných znalostí potřebných pro každodenní činnost (kurzy odborného anglického jazyka a kurzy zaměřené na odborné zpracování klinicko-výzkumných dat)
Realizace tohoto vzdělávacího projektu umožňuje zaměstnancům Endokrinologického ústavu zkvalitnění a prohloubení jejich praktických, teoretických a jazykových schopností, ale rovněž přispívá k navázání a prohloubení spolupráce ústavu s tuzemskými i zahraničními partnery.
Projekt se realizuje po dobu 30 měsíců. Zahájen byl 1. března 2010 a bude ukončen k 31. srpnu 2012.

Institucionální koordinátorka: Mgr. Helena Včeláková, Ph.D. (hvcelakova@endo.cz)
Institucionální administrátorka: Zdena Fuxová (zfuxova@endo.cz)
Finančním manažer: Bc. Martin Kodl (mkodl@endo.cz)

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu