Endokrinologický ústav

Informace pro cizince o platbách za vyšetření v Endokrinologickém ústavu

 

Průkazku zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění vždy předkládejte v recepci, u lékaře, v odběrovém boxu s žádankou na odběr krve.

 

Kdy cizinec NEPLATÍ za klinické a laboratorní vyšetření:

1. cizinec pracující v České republice, za kterého zaměstnavatel odvádí smluvní zdravotní pojišťovně pojistné (péče je účtována pojišťovně)

2. příslušník státu Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) či Švýcarska, který zde pobývá delší dobu, ale nevycestoval do České republiky pouze za účelem léčby. Musí být zaregistrován u zdravotní pojišťovny v České republice (např. VZP). Má průkazku nebo papírové potvrzení zdravotní pojišťovny, kde se zaregistroval.

3. příslušník státu mimo země EU, EHP a Švýcarsko, který si sjednal zdravotní pojištění u Pojišťovny VZP, a.s. (kód 333) pro komplexní péči (průkazka č.169xxx) – hradí i endokrinologické vyšetření, pokud již nebyl před sjednáním tohoto zdravotního pojištění nemocen s endokrinologickou diagnózou, pro níž přichází k vyšetření do Endokrinologického ústavu
Při sjednání zdravotního pojištění u Pojišťovny VZP, a.s. (kód 333) se jedná se o komerční pojištění na dobu určitou, tzn., že si cizinec pojistku zaplatí a z ní čerpá ošetření v České republice. Vzhledem k uzavření pojistky na dobu určitou je nezbytné ověřit platnost průkazky.

 

Kdy cizinec PLATÍ za klinické a laboratorní vyšetření:

1. není-li pojištěn

2. příslušník státu mimo země EU, EHP a Švýcarsko, který má sjednané pojištění u Pojišťovny VZP, a.s. (kód 333)

a) pro komplexní péči (průkaz č. 169xxx) a byl před sjednáním tohoto zdravotního pojištění již nemocen a léčen s endokrinologickou diagnózou, pro kterou přichází do Endokrinologického ústavu

b) pro nutnou a neodkladnou péči, tj. základní zdravotní pojištění cizinců (průkaz č. 168xxx)

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu