Endokrinologický ústav

Kvalita poskytované péče

 

Laboratoře Endokrinologického ústavu (Laboratorní komplement, LK-EÚ) poskytují více než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra endokrinopatií. Hlavním cílem Laboratorního komplementu je neustálé zlepšování laboratorních metod s uplatněním nejnovějších přístrojů a vědeckých poznatků. Kontrola kvality prováděných laboratorních vyšetření je prováděna v rámci zavedeného systému managementu kvality.

Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu je od 16. května 2016 zdravotnická laboratoř č. 8260 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) dle ČSN EN ISO 15189:2013 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Udělená akreditace je po jejím obhájení v r. 2021 platná do 13. května 2026.

 

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu