Endokrinologický ústav

Oddělení obezitologie (OBE)

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých i dětí. Součástí diagnostiky obezity je možnost:

 • stanovení obsahu tukové tkáně v těle
 • stanovení rozložení tuku
 • hodnocení záznamů příjmu potravy nutričním softwarem a doporučení správné skladby potravy pro konkrétního pacienta
 • vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, stanovení energetické úspornosti a schopnosti spalování tuků
 • laboratorního vyšetření včetně genetického vyšetření

V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněná farmakoterapií, popřípadě chirurgickou léčbou ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Péči pro děti poskytuje pediatr se specializací na endokrinologii a obezitologii. Do kolektivu oddělení patří nutriční terapeutky, které v rámci svých konzultací informují pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy. Psycholog provádí individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony bariatrické chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací nutných k léčbě obezity (např. chirurgie) a s lázněmi zabývajícími se léčbou dětské obezity.

Od roku 2012 se oddělení stalo jedním z prvních dvaceti EASO (European Association for the Study of Obesity) Collaborating Centre. V roce 2021 proběhla reakreditace EASO a centrum je akreditováno do června roku 2024.

 

 

MUDr. Radka TAXOVÁ BRAUNEROVÁ, Ph.D.
Vedoucí Oddělení obezitologie
E-mail: rbraunerova@endo.cz
Tel: +420 224 905 121

 

Šárka DĚDOURKOVÁ
Staniční sestra OBE
E-mail: sdedourkova@endo.cz
Tel: +420 224 905 350

 

Lékaři Kontakt:
doc. MUDr. Vojtěch HAINER, CSc.
MUDr. Klaudie HÁLOVÁ KAROLIOVÁ
prof. MUDr. Marie KUNEŠOVÁ, CSc.
MUDr. Martina JAKOUBKOVÁ
MUDr. Pavla KALOUSKOVÁ
MUDr. Renata PILCOVÁ, Ph.D.
 vhainer@endo.cz
 khalova@endo.cz
 mkunesova@endo.cz

 mjakoubkova@endo.cz
 pkalouskova@endo.cz
 rpilcova@endo.cz
Klinický psycholog  
PhDr. Martin WAGENKNECHT  mwagenknecht@endo.cz
Odborní pracovníci  
RNDr. Hana ZAMRAZILOVÁ, Ph.D.
Mgr. Tereza METELCOVÁ
Mgr. Jana KLOUČKOVÁ
Mgr. Helena KRATOCHVÍLOVÁ
 hzamrazilova@endo.cz
 tmetelcova@endo.cz
 jklouckova@endo.cz
 hkratochvilova@endo.cz
Nutriční terapeutky  nutricniterapeut@endo.cz
Věra RAISOVÁ
Veronika VYŠATOVÁ, DiS.
Linda MÜLLEROVÁ, DiS.
 vraisova@endo.cz
 vysatova@endo.cz
 lmullerova@endo.cz
Radiologický laborant  
Irena Eliška Suchan HÁLOVÁ  ihalova@endo.cz
Zdravotní laborant  
Libuše HLAVIČKOVÁ  lhlavickova@endo.cz
Sestry  
Ivana RAKUŠANOVÁ
Renata PŘIBYLOVÁ
irakusanova@endo.cz
 rpribylova@endo.cz

 

Příjem pacientů

K vyšetření a léčbě jsou přijímáni pacienti nejen z Prahy, ale i podle potřeby z celé ČR, neboť centrum působí jako superkonziliární pracoviště. Pacienti jsou v rámci léčby obezity dlouhodobě sledováni, a to i po redukci váhy. Informace k objednání jsou uvedeny zde. Ke konzultacím se psychologem a nutriční terapeutkou jsou pacienti objednáváni na doporučení ošetřujícího obezitologa. Nejpozději 2 týdny před prvním vyšetřením pacient dodá vyplněný dotazník příjmu potravy a další dotazníky, které si může vytisknout zde nebo je dostane při objednávání. Dotazník je možno rovněž nejpozději 3 týdny před vyšetřením odeslat na adresu Oddělení obezitologie, Endokrinologický ústav, Národní 8, 110 00 Praha 1. Na dotazníku vždy musí být uvedeno jméno, rodné číslo, pojišťovna pacienta a termín, na který byl pacient k vyšetření objednán.

 

Dotazníky:

 

Příjem dětských pacientů

K vyšetření a léčbě jsou přijímáni dětští pacienti od 7 do 17 let nejen z Prahy, ale i podle potřeby z celé ČR, neboť centrum působí jako superkonziliární pracoviště. Pacienti jsou v rámci léčby obezity dlouhodobě sledováni, a to i po redukci váhy a v dospělosti. Informace k objednání jsou uvedeny zde. Ke konzultacím s nutriční terapeutkou objednávají rodiče dítě na doporučení ošetřujícího obezitologa. Na vstupní vyšetření rodiče donesou doporučení od dětského lékaře, vyplněný 7denní jídelníček dítěte, vyplněný anamnestický dotazník (obojí lze vytisknout z odkazů níže), očkovací kalendář se záznamy preventivních prohlídek od praktického dětského lékaře nebo přehled hmotnosti a výšky během dětství.

 

Dotazníky:

 

 

Výuka, výzkum a spolupráce
 • každoroční postgraduální školení v obezitologii (v r. 2018 oceněno Evropskou obezitologickou asociací (EASO) jako nejlepší národní program pro zdravotnické profesionály)
 • stáže z obezitologie pro diabetology, endokrinology a další odbornosti
 • praxe pro studenty oboru nutriční terapeut

 

 • organizace obezitologických konferencí (včetně European Congress on Obesity, Central European Congress on Obesity and Nutrition)
 • práce na výzkumných projektech zabývajících se charakteristikou obezity ve vztahu ke genetickým faktorům a faktorům zevního prostředí, na projektech zabývajících se dětskou obezitou (COPAT, COSI) a monitorováním prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí ve spolupráci s praktickými pediatry a s WHO, projekt DIOGENES
 • spolupráce s dalšími tuzemskými pracovišti – 1. a 3. LF UK, Fyziologický ústav Akademie věd, Milcom
 • spolupráce se zahraničními pracovišti – University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, University of Connecticut, Davis, USA, Centre de Recherche en Nutrition Humaine d’Ile de France, Université Paris, Bobigny, France, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, University of Maastricht, Netherlands, INSERM, Toulouse, France a Virginia Commonwealth University Richmond, Va, USA

 

Knihy z oboru obezitologie
 • Hainer V. et al. Základy klinické obezitologie, 2. přepracované vydání, Grada, Praha, 2011 
 • Kunešová M. et al. Základy obezitologie, Galén, Praha, 2016
 • Pařízková J., Lisá L. et al. Obezitologie v dětství a dospívání, Galén, Praha, 2007
 • Hainer V. et al. Základy klinické obezitologie, Grada, Praha 2004
 • Hainer V., Kunešová M. et al. Obezita, Galén, Praha, 1997
Copyright © Endokrinologický ústav 2023  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu