Endokrinologický ústav

Semináře pro postgraduální studenty

 

Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu, školní rok 2020/2021

 

V letošním školním roce Vás zveme již na 23. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude vzhledem k omezením pro výuku probíhat poprvé distanční formou pomocí MS Teams.
Při uvolnění možnosti prezenční výuky se budou semináře konat v Endokrinologickém ústavu, Národní 8, Praha 1, knihovna, 1. patro.

Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem: mduskova@endo.cz

 

Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 5–10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu, event. dle individuální domluvy (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie). Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.

Číslo předmětu v SIS UK: B90044.

 

VYUČUJÍCÍ:

MUDr. Michaela Dušková, Ph.D., Endokrinologický ústav
MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.
, Endokrinologický ústav

 

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

30.11.2020 v 16:00 hod
Úvodní informační seminář – konzultace témat a rozdělení termínů přednášek
Jak přednášet a nepřednášet distančně

 

14.12.2020 v 16:00 hod
MUDr. Jan Naar: Neuromodulace v léčbě srdečního selhání
MUDr. Jurgen Shtëmbari: Natriuretické peptidy jako diagnostický marker a parametr monitorace terapie srdečního selhání

 

25.01.2021 v 16:00 hod
Prezentace vybraných účastníků kurzu

 

22.02.2021 v 16:00 hod
Prezentace vybraných účastníků kurzu

 

29.03.2021 v 16:00 hod
Prezentace vybraných účastníků kurzu

 

26.04.2021 v 16:00 hod
Prezentace vybraných účastníků kurzu

 

31.05.2021 v 16:00 hod
Shrnutí kurzu, udělení zápočtu

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu