Endokrinologický ústav

Etická komise ústavu

  

Etická komise Endokrinologického ústavu je nezávislým orgánem v oblasti medicíny a zdravotnictví. Posláním Etické komise je chránit práva a bezpečnost pacientů (subjektů klinických hodnocení). Etická komise pracuje v souladu s příslušnými právními předpisy (Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodní pravidla pro provádění klinických studií ICH-GCP (International Conference on Harmonization – Good Clinical Practice); Zákon č. 268/2014 , Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění; Vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků v platném znění; Zákon o zdravotnických prostředcích č.123/2000 v platném znění).
Etická komise se schází dle potřeby, nejdéle 1x za 2 měsíce. Zasedání Etické komise je neveřejné. Kromě členů EK se zasedání mohou účastnit přizvaní odborníci – buď externí konzultanti, nebo zkoušející, nebo osoby předkládající k jednání grantové projekty či jiné záležitosti. Samotnému hlasování Etické komise mohou být přítomni jen její členové.

V případě zájmu o projednání Vaší žádosti Etickou komisí na nejbližším zasedání je třeba podat žádost s příslušnou dokumentací nejméně 14 dní před zasedáním Etické komise.

 

  

 

Seznam členů etické komise EÚ

 

 

RNDr. Marie BIČÍKOVÁ
Předsedkyně Etické komise
E-mail: etickakomise@endo.cz
Tel: +420 224 905 289

 

RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Místopředsedkyně Etické komise

 

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
Člen Etické komise

 

MUDr. Nataša Kaňová
Člen Etické komise

 

MUDr. Hana Kvasničková
Člen Etické komise

 

MUDr. Petra Pačesová
Člen Etické komise

 

doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D.
Mimoústavní člen Etické komise

 

RNDr. Jarmila Šulcová, CSc.
Mimoústavní člen Etické komise

 

Eva Velebná
Laický člen Etické komise

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu