Endokrinologický ústav

Předatestační stáže v Endokrinologickém ústavu

 

Postgraduální vzdělávání

Endokrinologický ústav je sídlem subkatedry endokrinologie IPVZ a akreditované pracoviště

a) pro obor Endokrinologie (II. typu) a diabetologie (I. typu) dle rozhodnutí MZ
č.j. MZDR 23547/2019-2/VLP ze dne 16.07.2020

b) pro obor Dětská endokrinologie a diabetologie (I. typu) dle rozhodnutí MZ
č.j. MZDR 55495/2015/VZV ze dne 26.10.2015

 

NABÍDKA STÁŽÍ V RÁMCI SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) před atestací z Endokrinologie a diabetologie
po interním kmeni
po pediatrickém kmeni
se specializací v oboru interní lékařství II. stupně nebo
se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství
se specializací v oboru pediatrie II. stupně nebo
se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství
s nástavbovou specializací v oboru diabetologie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie dle zákona č. 95/2004 Sb.

2) před atestací z Vnitřního lékařství

3) před nástavbovou atestací z Dětské endokrinologie a diabetologie

 

Kódy stáží:

0100  Steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a molekulárně genetické metody včetně funkční diagnostiky (1 týden)
           Steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie  (1 týden)
0210  Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (1. týden ze 2 týdnů)
0220  Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (2. týden ze 2 týdnů)
0300  Obezitologie (1 týden)
0400  Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu (1,5 týdne) – po interním kmeni před atestací E+D
0500  Endokrinologická ambulance na AP II. typu (4 týdny) – pro internisty před atestací z Vnitřního lékařství
           Endokrinologická ambulance na AP II. typu + Diabetologická ambulance I. typu (8 týdnů) – pro internisty před atestací z Vnitřního lékařství
0600  Endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu (2 týdny) – po pediatrickém kmeni před atestací E+D
0700  Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu (3 týdny) – po atestaci z pediatrie před atestací E+D

 

1) Lékaři přihlášení do oboru Endokrinologie a diabetologie

a) 01.07.2009–30.06.2017 plní povinnou stáž 1 týden z celkového rozsahu 7 týdnů endokrinologie pro AP II. typu:

Steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a molekulárně genetické metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii (kód stáže 0100)
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

b) od 01.07.2017 plní povinnou stáž 1 týden z celkového rozsahu 7 týdnů endokrinologie pro AP II. typu:

Steroidní diagnostika, imunoendokrinologie a gynekologická endokrinologie (kód stáže 0100)
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

Z dalších povinných stáží, které je možné absolvovat na EÚ v endokrinologii:

Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (kódy stáže 0210, 0220) – 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Zdeněk Novák, CSc. – novak.sono@seznam.cz, tel. +420 602 162 032)
Stáž je rozdělena na 2 části po 1 týdnu.

 

Obezitologie (kód stáže 0300) – 1 týden
(kontaktní osoba prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. – mkunesova@endo.cz)

 

Pro absolventy základního interního kmene
Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu (kód stáže 0400) – 1,5 týdne
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

Pro absolventy základního pediatrického kmene
Endokrinologické pracoviště pro dospělé s akreditací II. typu (kód stáže 0600) – 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

Lékaři s nástavbovou specializací v oboru diabetologie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie dle zákona č. 95/2004 Sb., kteří si doplňují atestaci z endokrinologie, plní stáže ve zkráceném programu.

 

2) Lékaři přihlášení do oboru Vnitřní lékařství

Endokrinologická ambulance na AP II. typu (kód stáže 0500) – 4 týdny
nebo
Endokrinologická ambulance na AP II. typu + Diabetologická ambulance I. typu (kód stáže 0500) – 8 týdnů
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

3) Lékaři přihlášení do nástavbového oboru Dětská endokrinologie a diabetologie

Endokrinologická ultrasonografie a cílená aspirační biopsie (kód stáže 0200) – 2 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Zdeněk Novák, CSc. – novak.sono@seznam.cz, tel. +420 602 162 032)
Stáž je rozdělena na 2 části po 1 týdnu.

Endokrinologická ambulance s akreditací II. typu (kód stáže 0700) – 3 týdny
(kontaktní osoba MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. – mdvorakova@endo.cz)

 

Postup:

I) lékař-školenec si domluví s pověřeným školitelem typ a termín stáže
II) kontaktuje paní Ivanu Krčmářovou – ikrcmarova@endo.cz k vyhotovení smlouvy o stáži a do e-mailu uvede:
1) osobní údaje (jméno, datum a místo narození, bydliště, mobilní telefon)
2) název plánované stáže spolu s jejím kódem (0100–0700) a její termín domluvený s příslušným školitelem
3) hlavní pracoviště lékaře
4) plátce stáže (zaměstnavatel nebo lékař-samoplátce)

 

Odkazy:

Seznam akreditovaných pracovišť

Vzdělávací programy

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu