Endokrinologický ústav

Výzkumná témata

 

Molekulárně-genetický a molekulárně-biologický výzkum vybraných endokrinopatií

 

Studium molekulárně genetických příčin nádorů štítné žlázy

 • korelace patogenních genetických variant s klinickými projevy onemocnění
 • molekulárně genetická diagnostika u aspiračních biopsií tenkou jehlou
 • hledání nových fúzních genů u pacientů s karcinomy štítné žlázy
 • rizikové faktory přítomnosti V600E BRAF mutace v nádorové tkáni štítné žlázy
 • studium exprese miRNA v biopsiích tenkou jehlou a cirkulujících exosomech u pacientů s onemocněními štítné žlázy

 

Studium molekulárně genetických příčin mnohočetných endokrinních neoplázií

 • MEN 1, MEN 2A, MEN 2B, MEN 4, MEN X

 

Studium Hirschsprungovy choroby v souvislosti s endokrinopatiemi

 

Studium molekulárně genetických příčin hereditární hypo/hyperparathyreózy

 

Studium molekulárně genetických příčin rezistence na hormony štítné žlázy

 

Studium Graves-Basedowovy tyreotoxikózy

 • prediktivní potenciál variant genů HLA pro vznik či relaps onemocnění

 

Studium genetického pozadí polygenních endokrinopatií a hledání vhodných markerů

 • dynamika glukózové tolerance – rizikové a protektivní faktory
 • studium syndromu polycystických ovárií
 • Alzheimerova choroba v kontextu endokrinních a metabolických poruch

 

 

Steroidy ve zdraví a nemoci a účinky endokrinních disruptorů

 

Vývoj nových metod stanovení steroidů včetně méně běžných metabolitů a jejich využití pro studie změn za různých fyziologických a patologických stavů

 • studie metabolických změn vyvolaných kouřením matek během těhotenství
 • stanovení steroidů u nemocných se závažnými poruchami mozku v mozkomíšním moku
 • stanovení steroidů  v patofyziologii gestačního diabetu mellitu a dalších onemocnění
 • stanovení steroidů v nepatrných množstvích tkání z jehlové biopsie prostaty jako podklad pro diagnostiku benigní hyperplázie a závažnosti nádorů prostaty
 • metabolické změny u pacientek s anorexia nervosa
 • metabolické změny u nemocných s incidentalomem
 • sledování hormonálních změn u klientů lázeňské léčby

 

Studie úlohy endokrinních disruptorů

 • vztah ED a kostního metabolismu
 • změny vyvolané ED u žen se syndromem polycystických ovarií
 • analýza uvolňování bisfenolu A a dalších alternativních bisfenolů ze zubních výplní

 

Studie úlohy střevního metabolomu se zaměřením na steroidy

 

Význam vitaminu D a jeho zásobení v populaci

 

 

Výzkum v oblasti obezitologie a diabetologie

 

 • asociace molekulárně-genetických a biochemických ukazatelů s klinickými projevy obezity, např. vztah molekulárně-genetických ukazatelů ke složení mastných kyselin u dětí

 

 • longitudinální studie tří typů bariatrických operací u DM2 obézních žen

 

 • mezinárodní studie WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)

 

 • mezinárodní studie 25 evropských států + Gruzie a Kazachstanu, jak současný životní styl, nutriční návyky a forma výdeje energie ovlivňuje výskyt nadváhy a obezity

 

 • působení anti-lipolytických léčiv a cvičení na hormonální regulace spojené s růstem a energetickým metabolismem, ovlivnění energetické rovnováhy a metabolických rizik obezity

 

 

Jód a onemocnění štítné žlázy a imunoendokrinologie

 

 • mapování zásobování české populace jódem v návaznosti na evropský projekt EUthyroid
 • zastoupení jednotlivých subpopulací Th lymfocytů (Th1, Th2 a Th17) u tyreopatií – autoimunitní tyreoiditidy a tyreotoxikózy
Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu