Endokrinologický ústav

Informace pro samoplátce

 

KLINICKÁ VYŠETŘENÍ

Ceník klinického vyšetření

DPH se připočítává dle platných daňových předpisů:

 • 10% DPH na doplatky či úhradu aplikovaného léčiva (klinická pracoviště)

 

Pacient při objednání nahlásí, že je samoplátce. Pokyny pro platbu obdrží v ordinaci lékaře. 

 

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ – POSTUP OBJEDNÁNÍ, ODBĚRU, HRAZENÍ A DODÁNÍ VÝSLEDKŮ

Ceník laboratorních výkonů

DPH se připočítává dle platných daňových předpisů:

 • 0% DPH – zdravotní výkony pro klienty zdravotních pojišťoven i samoplátce bez zdravotního pojištění požadující klinické či laboratorní vyšetření vyžádané lékařem v rámci diagnostiky, léčení a zlepšení kvality života (žadatelem je lékař)
 • 15% DPH – zdravotní výkony pro klienty požadující klinické či laboratorní vyšetření bez doporučení lékaře na vlastní žádost (žadatelem je samoplátce)
 • 21% DPH – administrativní úkony, výzkumné, grantové a jiné komerční zpracování výsledků

 

1. Informace k jednotlivým laboratorním vyšetřením naleznete na webových stránkách v sekci Laboratoř v Laboratorní příručce. Prostudujte si pokyny před odběrem (zda musíte být nalačno či dodržovat dietní pokyny, jak sbírat správně moč atd.). U každého vyšetření je uvedena tzv. dostupnost – informace, jak dlouho jednotlivá vyšetření trvají. 

Dotazy k ceně vyšetření, vystavení faktury a způsobu platby zodpoví p. Martina Mikulíková (mmikulikova@endo.cz), tel. +420 224 905 239. V případě požadavku o genetické vyšetření kontaktujte předem Mgr. Josefa Včeláka (jvcelak@endo.cz), tel. +420 728 767 589. Na tomto kontaktu můžete také vznést požadavky na zlepšení našich služeb.

 

2. Z webových stránek v sekci Laboratoř si vytiskněte žádanku potřebnou pro vaše vyšetření (biochemické, imunologické nebo molekulárně genetické laboratorní vyšetření).

 

3. Na žádance kompletně vyplňte hlavičku: jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, věk, adresu pro zaslání výsledků. Uveďte případnou infekčnost (žloutenka, HIV, atd.). Uveďte svůj telefon, nejlépe mobil, e-mail či ID datové schránky.
Pokud si přejete zaslání výsledků přes Klientskou zónu (zdarma, nejrychlejší), musíte uvést svůj e-mail a číslo mobilního telefonu u českého operátora.

Ženy prosíme o uvedení informací k menstruačnímu cyklu, tj. den menstruačního cyklu v den odběru krve, trimestr těhotenství nebo poznamenejte, že nemáte pravidelnou menstruaci.

Žádanku podepište a jasně označte velkými písmeny „SAMOPLÁTCE“.

 

4. Dostavte se v pracovní dny do 9:00 hodin s takto vyplněnou žádankou do Odběrového boxu v přízemí Endokrinologického ústavu. Naproti vchodu do Odběrového boxu je terminál na výdej pořadových čísel k odběrům. V recepci Odběrového boxu bude přijata Vaše žádanka, sestry ji zkontrolují, zadají do laboratorního systému a provedou Vám odběr krve. U močových vyšetření jim předáte přinesenou moč. Odběrový box zajistí s účtárnou vystavení účtu za laboratorní vyšetření.

 

5. Příslušnou částku uhradíte na Ekonomicko technickém oddělení (ETO) našeho ústavu – vchod je ze stejné hlavní chodby v přízemí, vpravo cca 20 m za vchodem do Odběrového boxu (zvonek “Pokladna”, popř. telefonní číslo +420 224 905 239 nebo 225). ETO Vám vystaví fakturu a vydá potvrzení o zaplacení. Platby kartou nejsou možné. V případě větší částky je možná platba převodem dle údajů na faktuře. Výsledky vyšetření obdržíte až po uhrazení faktury. K laboratornímu vyšetření je dle ceníku připočten administrativní poplatek ve výši 200,- Kč (uvedená cena je bez DPH ve výši 21 %).

 

6. Po uhrazení faktury jsou tyto čtyři možnosti předání výsledků laboratorního vyšetření:

 • prostřednictvím Klientské zóny (podmínkou je poskytnutí e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu u českého operátora) – výsledky se v Klientské zóně zobrazují okamžitě, jak jsou postupně stanoveny. Klientská zóna je zabezpečená. Na Vaši e-mailovou adresu bude zaslán odkaz k Vašim výsledkům a na mobilní telefon přístupový PIN. Výsledky si můžete prohlížet a tisknout opakovaně.
 • poštou (doporučený dopis do vlastních rukou, Česká pošta) – výsledky budou odeslány po kompletaci všech laboratorních vyšetření
 • datovou schránkou – výsledky budou odeslány po kompletaci všech laboratorních vyšetření
 • osobní převzetí (viz následující odstavec) – výsledky budou k vyzvednutí po kompletaci všech laboratorních vyšetření

 

Podmínky pro osobní převzetí výsledků laboratorního vyšetření:

 • osobní převzetí je nutné předem domluvit – Mgr. Petr Matucha (pmatucha@endo.cz), tel. +420 224 905 255, laboratoře v 1. patře Endokrinologického ústavu
 • Při převzetí laboratorních výsledků přímo pacientem-samoplátcem se musí pacient prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). O vydání výsledků vede laboratoř záznamy.
 • V případě převzetí laboratorních výsledků zákonným zástupcem pacienta (rodič dítěte) či opatrovníkem pacienta s omezenou svéprávností se postupuje stejně jako u vydávání výsledků přímo pacientovi. Zákonný zástupce i opatrovník musí prokázat totožnost.
 • Pokud laboratorní výsledky přebírá jiná třetí osoba, musí pacient-samoplátce předem na žádance stvrdit podpisem, že si jeho výsledky může vyzvednout jiná osoba, na žádance uvedená. Druhou možností je při převzetí výsledků přinést notářsky ověřenou plnou moc pacienta k vydání výsledků jiné osobě. Originál plné moci je archivován v laboratoři.

 

7. Samoplátce obdrží výsledky vyšetření s uvedením referenčních mezí pro danou metodu, pohlaví a věk. Aby tyto referenční meze byly uvedeny správně, je důležité na žádance uvést všechny údaje k Vaší osobě (bod 3). Interpretace výsledků by měla být provedena odborným lékařem. Tuto interpretaci laboratoř nezajišťuje, jelikož není možné posoudit Váš zdravotní stav komplexně a vzít v úvahu další klinická i laboratorní vyšetření, neznáme Váš současný zdravotní stav a léčbu včetně všech momentálně užívaných léků. Každý laboratorní výsledek, pozitivní či negativní, je nutno interpretovat v souvislosti s Vaším zdravotním stavem. Požádejte proto Vašeho ošetřujícího lékaře o konzultaci.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu