Endokrinologický ústav

Oddělení klinické biochemie (OKB)

 

Oddělení klinické biochemie zajišťuje příjem biologického materiálu v rámci celého Laboratorního komplementu EÚ a většinu běžných biochemických vyšetření, potřebných v rámci endokrinologické diagnostiky. OKB dále nabízí širokou škálu imunochemických vyšetření, jako je sledování funkce štítné žlázy, nadledvin, pankreatu, hypofýzy a dalších. V rámci diagnostických panelů poskytuje kompletní panel pro diagnostiku poruch růstu, kostního metabolismu, diabetu a vybrané tumorové markery. Pro klienty z celé ČR jsou k dispozici i některá méně běžná nebo náročnější vyšetření, jako je ACTH, kalcitonin, růstový hormon, IGF 1, inzulin nebo kostní alkalická fosfatáza.

Oddělení klinické biochemie se dlouhodobě zabývá vyšetřením interferencí imunochemických stanovení. V rámci toho pak nabízí detekci heterofilních protilátek, stanovení makromolekulárních forem hormonů (makro PRL, makro TSH, makro PTH), případně srovnávací analýzy. V případě zájmu o konzultaci problematiky možných interferencí a jejich vyšetření je možné kontaktovat vedoucí OKB. Z dalších speciálních metod OKB nabízí stanovení vybraných parametrů v punktátech štítné žlázy (kalcitonin, tyreoglobulin a parathormon), taktéž po předchozí domluvě.

Oddělení klinické biochemie provádí také stanovení v rámci celé řady grantových projektů nebo klinických studií. V laboratoři jsou využívány analytické systémy Cobas 6000 a Cobas e411 (Roche), Adams A1c HA 8180V (Arkray), Celltac F (Nihon Kohden) a dále radioizotopové in vitro metody.

Laboratoř je akreditována podle ČSN ISO 15189:2013.

Veškeré informace týkající se prováděných metod, včetně požadavků na preanalytickou fázi a dalších informací, jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

 

RNDr. Michala VOSÁTKOVÁ, MBA
Vedoucí Oddělení klinické biochemie
E-mail: mvosatkova@endo.cz
Tel: +420 224 905 244

 

Mgr. Barbora SEDLÁČKOVÁ
Zástupkyně vedoucí OKB
E-mail: bsedlackova@endo.cz
Tel: +420 224 905 244
Helena HOŘÁNKOVÁ
Vedoucí laborantka OKB
Vrchní laborantka Endokrinologického ústavu

E-mail: hhorankova@endo.cz
Tel: +420 224 905 247

 

Lékaři Kontakt:
MUDr. Karel HÁTLE, CSc.  khatle@endo.cz
Odborní pracovníci  
Mgr. Markéta HARTINGEROVÁ  mhartingerova@endo.cz
Laboranti  
Barbora JARÁ, DiS.
Jaroslava KADLČÍKOVÁ
Leoš KRÁL
Dana LESNÁ
Alexandra MICHALSKÁ
Hana TUČKOVÁ
 
Laboratoř biochemie  +420 224 905 243
Příjmová laboratoř  +420 224 905 204

 

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu