Endokrinologický ústav

Oddělení klinické endokrinologie (OKE)

 

Činnost Oddělení klinické endokrinologie je specializována na diagnostiku a ambulantní léčbu endokrinopatií dospělého a dětského věku, zejména v oblasti tyreologie, diabetologie, osteologie, reprodukce a imunologie. Na oddělení se nachází jedno z center v České republice pro léčbu růstovým hormonem u dětí i dospělých pacientů. Je zde zajišťována léčba endokrinních orbitopatií. Lékaři OKE provádějí konziliární a superkonziliární vyšetření s celorepublikovým dosahem. 

Endokrinologický ústav je akreditovaným pracovištěm pro předatestační vzdělávání pro obory Endokrinologie II. typu a Diabetologie I. typu a pro obor Dětské endokrinologie a diabetologie I. typu. Lékaři i sestry jsou zapojeni do výzkumné a pedagogické činnosti, lékaři se v odborných a sonografických ambulancích věnují výuce lékařů-stážistů v postgraduálním předatestačním vzdělávání, střední zdravotnický personál školí studenty ze zdravotnických škol.

 

 

MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
Vedoucí Oddělení klinické endokrinologie
E-mail: mdvorakova@endo.cz
Tel: +420 224 905 326

 

MUDr. Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí OKE
E-mail: kzajickova@endo.cz
Tel: +420 224 905 327
Ivana PIPKOVÁ
Staniční sestra OKE
E-mail: ipipkova@endo.cz
Tel: +420 224 905 172

 

Lékaři a odborní pracovníci Kontakt:  +420 224 905 111
MUDr. Ivana ČERMÁKOVÁ 
MUDr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Tereza, GRIMMICHOVÁ, Ph.D.
MUDr. Jana HERESOVÁ, CSc.
MUDr. Václav HOLUB, CSc.
MUDr. Renata HŘEBÍKOVÁ ŠIMANDLOVÁ
MUDr. Božena KALVACHOVÁ, CSc.
MUDr. Nataša KAŇOVÁ
MUDr. Andrea KOVAČOVÁ
MUDr. Miloš LABURDA
MUDr. Zuzana LEŠKOVÁ
MUDr. František LOOS
MUDr. Michaela MARUNOVÁ
MUDr. Zdeněk NOVÁK, CSc.
MUDr. Petra PAČESOVÁ
MUDr. Eliška PAULÍKOVÁ
MUDr. Hana POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.
MUDr. Klára POSTRÁNECKÁ
MUDr. Martina SALÁTOVÁ
doc. RNDr. Petr SEDLAK, Ph.D.
MUDr. Libuše SRBOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Jana VRBÍKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Elena WILDOVÁ, Ph.D.
 icermakova@endo.cz
 kdvorakova@endo.cz
 tgrimmichova@endo.cz
 jheresova@endo.cz
 vholub@endo.cz
 rsimandlova@endo.cz
 bkalvachova@endo.cz
 nkanova@endo.cz
 akovacova@endo.cz
 mlaburda@endo.cz
 zleskova@endo.cz
 floos@endo.cz

 mmarunova@endo.cz
 znovak@endo.cz
 ppacesova@endo.cz
 epaulikova@endo.cz
 hpospisilova@endo.cz
 kpostranecka@endo.cz
 msalatova@endo.cz
 psedlak@endo.cz
 lsrbova@endo.cz
 jvrbikova@endo.cz
 ewildova@endo.cz
Sestry  
Hana FLÉGROVÁ
Ivana FUKSOVÁ
Renáta CHOVANCOVÁ
Zdeňka JANDOVÁ
Jana KAŇKOVÁ
Helena MARTÍNKOVÁ
Marcela SULDOVSKÁ
Ludmila ŠINOVÁ
Drahomíra VOHNICKÁ
 
Administrativní pracovník  
Dana HEJBALOVÁ
Helena ŠKOPOVÁ
 

 

CENTRUM PRO LÉČBU RŮSTOVÝM HORMONEM

 

Lékaři a odborní pracovníci Kontakt:  rustovyhormon@endo.cz
MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Božena KALVACHOVÁ, CSc.
MUDr. Ivana ČERMÁKOVÁ
doc. RNDr. Petr SEDLAK, Ph.D.
 mdvorakova@endo.cz
 bkalvachova@endo.cz
 icermakova@endo.cz
 psedlak@endo.cz
Sestry  +420 224 905 488  čtvrtek
Ivana PIPKOVÁ
Zdeňka JANDOVÁ
 ipipkova@endo.cz
 zjandova@endo.cz

 

 

PRACOVIŠTĚ DIABETOLOGIE

Diabetologická ambulance přijímá nové pacienty s diabetem mellitus 1. a 2. typu. Pracoviště využívá moderní technologie včetně kontinuální monitorace glykémií, nabízí edukaci diabetologickými sestrami. Za výhodu pracoviště je považována současná endokrinologická či obezitologická odbornost ambulantních specialistů. 

Pacienti se mohou objednávat osobně, telefonicky či elektronicky na kartotéce (Objednávání pacientů) nebo kontaktem na diabetologickou sestru.

 

Lékaři Kontakt:
MUDr. Tereza GRIMMICHOVÁ, Ph.D.  tgrimmichova@endo.cz
Diabetologická sestra  +420 224 905 488
Helena MARTÍNKOVÁ  hmartinkova@endo.cz
Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu