Endokrinologický ústav

Oddělení klinické endokrinologie (OKE)

 

Činnost Oddělení klinické endokrinologie je specializována na diagnostiku a ambulantní léčbu endokrinopatií dospělého a dětského věku, zejména v oblasti tyreologie, diabetologie, osteologie, reprodukce a imunologie. Na oddělení se nachází jedno z center v České republice pro léčbu růstovým hormonem u dětí i dospělých pacientů. Je zde zajišťována léčba endokrinních orbitopatií. Lékaři OKE provádějí konziliární a superkonziliární vyšetření s celorepublikovým dosahem. 

Endokrinologický ústav je akreditovaným pracovištěm pro předatestační vzdělávání pro obory Endokrinologie II. typu a Diabetologie I. typu a pro obor Dětské endokrinologie a diabetologie I. typu. Lékaři i sestry jsou zapojeni do výzkumné a pedagogické činnosti, lékaři se v odborných a sonografických ambulancích věnují výuce lékařů-stážistů v postgraduálním předatestačním vzdělávání, střední zdravotnický personál školí studenty ze zdravotnických škol.

 

 

MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
Vedoucí Oddělení klinické endokrinologie
E-mail: mdvorakova@endo.cz
Tel: +420 224 905 326

 

MUDr. Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí OKE
E-mail: kzajickova@endo.cz
Tel: +420 224 905 327
Ivana PIPKOVÁ
Staniční sestra OKE
E-mail: ipipkova@endo.cz
Tel: +420 224 905 172

 

 

Lékaři a odborní pracovníci Kontakt:  +420 224 905 111
MUDr. Ivana ČERMÁKOVÁ
MUDr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Tereza GRIMMICHOVÁ, Ph.D.
MUDr. Veronika GRINHOLC
MUDr. Zuzana HÁJKOVÁ
MUDr. Marie HLAVÁČKOVÁ
MUDr. Václav HOLUB, CSc.
MUDr. Renata HŘEBÍKOVÁ ŠIMANDLOVÁ
MUDr. Božena KALVACHOVÁ, CSc.
MUDr. Nataša KAŇOVÁ
MUDr. Andrea KOVAČOVÁ
MUDr. Miloš LABURDA
MUDr. Michaela MARUNOVÁ
MUDr. Zdeněk NOVÁK, CSc.
MUDr. Petra PAČESOVÁ
MUDr. Eliška PAULÍKOVÁ
MUDr. Hana POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.
MUDr. Klára POSTRÁNECKÁ
MUDr. Kristýna PROCYKOVÁ
MUDr. Marie SCHWARZBACHEROVÁ
doc. RNDr. Petr SEDLAK, Ph.D.
MUDr. Libuše SRBOVÁ, Ph.D.
doc. MUDr. Jana VRBÍKOVÁ, Ph.D.
 icermakova@endo.cz
 kdvorakova@endo.cz
 tgrimmichova@endo.cz
 vgrinholc@endo.cz
zhajkova@endo.cz
mhlavackova@endo.cz
 vholub@endo.cz
 rsimandlova@endo.cz
 bkalvachova@endo.cz
 nkanova@endo.cz
 akovacova@endo.cz
mlaburda@endo.cz
 mmarunova@endo.cz
 znovak@endo.cz
 ppacesova@endo.cz
 epaulikova@endo.cz
 hpospisilova@endo.cz
 kpostranecka@endo.cz
kprocykova@endo.cz
 mschwarzbacherova@endo.cz

 psedlak@endo.cz
 lsrbova@endo.cz
 jvrbikova@endo.cz
Sestry  
Hana FLEGROVÁ
Ivana FUKSOVÁ
Karolína HORNOVÁ
Alena HOSPODKOVÁ
Marta KAILOVÁ
Lenka KAŠOVÁ
Helena MARTÍNKOVÁ
Drahomíra VOHNICKÁ
Karolína ZAPLETALOVÁ, DiS.
 
Administrativní pracovník  
Dana HEJBALOVÁ
Helena ŠKOPOVÁ
 

 

 

CENTRUM PRO LÉČBU RŮSTOVÝM HORMONEM
Lékaři a odborní pracovníci Kontakt:  rustovyhormon@endo.cz
MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Božena KALVACHOVÁ, CSc.
MUDr. Ivana ČERMÁKOVÁ
doc. RNDr. Petr SEDLAK, Ph.D.
 mdvorakova@endo.cz
 bkalvachova@endo.cz
 icermakova@endo.cz
 psedlak@endo.cz
Sestry  +420 224 905 488  čtvrtek
Ivana PIPKOVÁ
Karolína HORNOVÁ
 ipipkova@endo.cz
khornova@endo.cz

 

 

PRACOVIŠTĚ DIABETOLOGIE

Diabetologická ambulance přijímá nové pacienty s diabetem mellitus 1. a 2. typu. Pracoviště využívá moderní technologie včetně kontinuální monitorace glykémií, nabízí edukaci diabetologickými sestrami. Za výhodu pracoviště je považována současná endokrinologická či obezitologická odbornost ambulantních specialistů. 

Pacienti se mohou objednávat osobně, telefonicky či elektronicky na kartotéce (Objednávání pacientů) nebo kontaktem na diabetologickou sestru.

 

Lékaři Kontakt:
MUDr. Tereza GRIMMICHOVÁ, Ph.D.  tgrimmichova@endo.cz
Diabetologická sestra  +420 224 905 465
Helena MARTÍNKOVÁ  hmartinkova@endo.cz

 

 

AMBULANCE KLINICKÉ GENETIKY

Ambulance klinické genetiky poskytuje genetické konzultace pacientů a zajišťuje genetická vyšetření v rozsahu celého oboru lékařská genetika. Genetické poradenství je zaměřeno na endokrinopatie.

 

Lékaři Kontakt:
MUDr. Kristýna PROCYKOVÁ

kprocykova@endo.cz
+420 728 767 589 (SMS, zavoláme zpět)

Ordinační hodiny: úterý 8:00–12:00
Ordinace č. 9, 1. patro Endokrinologického ústavu

 

Copyright © Endokrinologický ústav 2023  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu