Endokrinologický ústav

Významná ocenění

2020

Cena prof. Schreibera za celoživotní práci a významný přínos oboru endokrinologie

prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

Hampl R, Kubatova J, Starka L. Steroids and endocrine disruptors – History, recent state of art and open questions. J Steroid Biochem Mol Biol 2016; 155 (Pt B): 217-223

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2019

doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.

za publikaci Bílek R, Vlček P, Šafařík L, Michalský D, Novák K, Dušková J, Václavíková E, Widimský J Jr, Zelinka T. Chromogranin A in the Laboratory Diagnosis of Pheochromocytoma and Paraganglioma. Cancers 2019; 11(4): 586

 

2019

Cena prof. Schreibera za celoživotní práci a významný přínos oboru endokrinologie

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Stárka L, Hill M, Kolatorova L, Duskova M. Androst-5-ene-3β,7α/β,17β-triols, their plasma levels and dependence on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Steroids 2018; 134: 88-95

 

Čestné členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP 

RNDr. Marie Bičíková

 

European Association for the Study of Obesity (EASO) Wassermann Award

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

 

2018

Best National Training Programme for Health Professionals, cena Evropské asociace pro studium obezity (EASO)

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

 

Pamětní Charvátova medaile za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru endokrinologie

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

 

Pamětní Charvátova medaile za celoživostní zásluhy o rozvoj oboru endokrinologie

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

 

Čestné členství v Síni osobností Vincenze Priessnitze (Léčebné lázně Jeseník) 

RNDr. Marie Bičíková

za celoživotní přínos k odkazu Vincenze Priessnitze

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2018

MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D.

za publikaci Aldhoon-Hainerová I, Zamrazilová H, Hill M, Hainer V. Insulin sensitivity and its relation to hormones in adolescent boys and girls. Metabolism-Clinical and Experimental 2017; 67: 90–98

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2018 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

PharmDr. Lucie Kolátorová, PhD.

za publikaci Kolatorova Sosvorova L, Chlupáčová T, Vítků J, Vlk M, Heráček J, Stárka L, Saman D, Simkova M, Hampl R. Determination of selected bisphenols, parabens and estrogens in human plasma using LC-MS/MS. Talanta 2017; 174: 21–28

 

2017

Čestné členství Obezitologické sekce Slovenské diabetologické společnosti

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2016 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

RNDr. Jana Vítků, Ph.D.

za publikaci Vítků J, Heráček J, Sosvorová L, Hampl R, Chlupáčová T, Hill M, Sobotka V, Bičíková M, Stárka L. Associations of bisphenol A and polychlorinated biphenyls with spermatogenesis and steroidogenesis in two biological fluids from men attending an infertility clinic. Environment International 2016; 89-90: 166–173

 

2016

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.

za projekt IGA MZ ČR NT13901-4 Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy

 

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

za projekt IGA MZ ČR NT13792-4 Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardiometabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů

 

Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

 

Pamětní medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Jana Pařízková, CSc.

 

Výroční cena 18. Dnů dětské endokrinologie za původní práci v oboru dětská endokrinologie

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.

za publikaci Zamrazilova H, Weiss R, Hainer V, Aldhoon-Hainerová I. Cardiometabolic Health in Obese Adolescents Is Related to Length of Obesity Exposure: A Pilot Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016; 101(8): 3088–3095

 

2015

Medaile Učené společnosti České republiky 2015 za zásluhy o rozvoj vědy

prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2014 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Olga Bradnová

za publikaci Bradnova O, Kyrou I, Hainer V., Vcelak J, Halkova T, Sramkova P, Dolezalova K, Fried M, McTernan P, Kumar S, Hill M, Kunesova M, Bendlova B, Vrbikova J. Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected gut hormones. Obes Surg 2014; 24(5): 718–726

 

2014

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2013

RNDr. Marie Bičíková

za publikaci Bicikova M, Hill M, Ripova D, Mohr P, Hampl R. Determination of steroid metabolome as a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 133: 77–83

 

2013

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2012 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Eliška Václavíková

za publikaci Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Hirschsprung's disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Pediatr Surg Int 2012; 28(2): 123–128

 

2012

Čestné členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za knižní publikaci
Cena předsednictva České lékařské společnosti JEP za knižní publikaci

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

za knižní publikaci Základy klinické obezitologie, 2. přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2011.

 

Oddělení obezitologie se od roku 2012 stalo jedním z prvních dvaceti EASO (European Association for the Study of Obesity) Collaborating Centre for Obesity Management

Všechna práva vyhrazena Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu