Endokrinologický ústav

Významná ocenění

2021

Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

 

Čestné členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2020

Mgr. Barbora Peková

za publikaci Pekova B, Sykorova V, Dvorakova S, Vaclavikova E, Moravcova J, Katra R, Astl J, Vlcek P, Kodetova D, Vcelak J, Bendlova B. RET, NTRK, ALK, BRAF and MET fusions in a large cohort of pediatric papillary thyroid carcinomas. Thyroid 2020; 30(12): 1771–1780

 

2020

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj – Čestné uznání

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D., Mgr. Barbora Peková, Ing. Jitka Moravcová, Mgr. Josef Včelák

za projekt AZV MZ ČR NV16-32665A Nádory štítné žlázy a jejich molekulárně genetická podstata

 

Cena prof. Schreibera za celoživotní práci a významný přínos oboru endokrinologie

prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

Hampl R, Kubatova J, Starka L. Steroids and endocrine disruptors – History, recent state of art and open questions. J Steroid Biochem Mol Biol 2016; 155 (Pt B): 217–223

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2019

doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.

za publikaci Bílek R, Vlček P, Šafařík L, Michalský D, Novák K, Dušková J, Václavíková E, Widimský J Jr, Zelinka T. Chromogranin A in the Laboratory Diagnosis of Pheochromocytoma and Paraganglioma. Cancers 2019; 11(4): 586

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2019 – kategorie monografie

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., RNDr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.

autorky kapitoly Genetika nádorů štítné žlázy v oceněné monografii Kopečková K a kol. Nádory štítné žlázy. Praha, Mladá fronta, 2019, s. 143. ISBN: 978-80-204-5155-2

 

2019

Cena prof. Schreibera za celoživotní práci a významný přínos oboru endokrinologie

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Stárka L, Hill M, Kolatorova L, Duskova M. Androst-5-ene-3β,7α/β,17β-triols, their plasma levels and dependence on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Steroids 2018; 134: 88–95

 

Čestné členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP 

RNDr. Marie Bičíková

 

European Association for the Study of Obesity (EASO) Wassermann Award

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

 

2018

Best National Training Programme for Health Professionals, cena Evropské asociace pro studium obezity (EASO)

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

 

Pamětní Charvátova medaile za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru endokrinologie

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

 

Pamětní Charvátova medaile za celoživostní zásluhy o rozvoj oboru endokrinologie

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

 

Čestné členství v Síni osobností Vincenze Priessnitze (Léčebné lázně Jeseník) 

RNDr. Marie Bičíková

za celoživotní přínos k odkazu Vincenze Priessnitze

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2018

MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D.

za publikaci Aldhoon-Hainerová I, Zamrazilová H, Hill M, Hainer V. Insulin sensitivity and its relation to hormones in adolescent boys and girls. Metabolism-Clinical and Experimental 2017; 67: 90–98

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2018 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

PharmDr. Lucie Kolátorová, PhD.

za publikaci Kolatorova Sosvorova L, Chlupáčová T, Vítků J, Vlk M, Heráček J, Stárka L, Saman D, Simkova M, Hampl R. Determination of selected bisphenols, parabens and estrogens in human plasma using LC-MS/MS. Talanta 2017; 174: 21–28

 

2017

Čestné členství v Obezitologické sekci Slovenské diabetologické společnosti

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2016 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

RNDr. Jana Vítků, Ph.D.

za publikaci Vítků J, Heráček J, Sosvorová L, Hampl R, Chlupáčová T, Hill M, Sobotka V, Bičíková M, Stárka L. Associations of bisphenol A and polychlorinated biphenyls with spermatogenesis and steroidogenesis in two biological fluids from men attending an infertility clinic. Environment International 2016; 89–90: 166–173

 

2016

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.

za projekt IGA MZ ČR NT13901-4 Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy

 

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

za projekt IGA MZ ČR NT13792-4 Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardiometabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů

 

Čestná medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

 

Pamětní medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně

prof. MUDr. Jana Pařízková, CSc.

 

Výroční cena 18. Dnů dětské endokrinologie za původní práci v oboru dětská endokrinologie

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.

za publikaci Zamrazilova H, Weiss R, Hainer V, Aldhoon-Hainerová I. Cardiometabolic Health in Obese Adolescents Is Related to Length of Obesity Exposure: A Pilot Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016; 101(8): 3088–3095

 

2015

Medaile Učené společnosti České republiky 2015 za zásluhy o rozvoj vědy

prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.

 

Čestné členství v České obezitologické společnosti ČLS JEP, pověření funkcí čestného předsedy České obezitologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

 

Čestné členství v Hungarian Society for the Study of Obesity

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2014 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Olga Bradnová

za publikaci Bradnova O, Kyrou I, Hainer V., Vcelak J, Halkova T, Sramkova P, Dolezalova K, Fried M, McTernan P, Kumar S, Hill M, Kunesova M, Bendlova B, Vrbikova J. Laparoscopic greater curvature plication in morbidly obese women with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, postprandial triglyceridemia and selected gut hormones. Obes Surg 2014; 24(5): 718–726

 

2014

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2013

RNDr. Marie Bičíková

za publikaci Bicikova M, Hill M, Ripova D, Mohr P, Hampl R. Determination of steroid metabolome as a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 133: 77–83

 

2013

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2012 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Eliška Václavíková

za publikaci Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Hirschsprung's disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Pediatr Surg Int 2012; 28(2): 123–128

 

2012

Čestné členství v České endokrinologické společnosti ČLS JEP

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

 

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za knižní publikaci
Cena předsednictva České lékařské společnosti JEP za knižní publikaci

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

za knižní publikaci Základy klinické obezitologie, 2. přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2011.

 

Oddělení obezitologie se od roku 2012 stalo jedním z prvních dvaceti EASO (European Association for the Study of Obesity) Collaborating Centre for Obesity Management

 

2011

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2010 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Vlasta Sýkorová

za publikaci Sykorova V, Dvorakova S, Ryska A, Vcelak J, Vaclavikova E, Laco J, Kodetova D, Kodet R, Cibula A, Duskova J, Hlobilkova A, Astl J, Vesely D, Betka J, Hoch J, Smutny S, Cap J, Vlcek P, Novak Z, Bendlova B. BRAFV600E mutation in the pathogenesis of a large series of papillary thyroid carcinoma in Czech Republic. J Endocrinol Invest 2010; 33(5): 318–324

 

Aesculab Prize udělená na 24th International Symposium on Pediatric Surgical Research

Mgr. Eliška Václavíková

za přednášku (Kavalcova L.) a publikaci Vaclavikova E, Kavalcova L, Skaba R, Dvorakova S, Macokova P, Rouskova B, Bendlova B. Hirschsprung´s disease and medullary thyroid carcinoma – 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Pediatr Surg Int 2012; 28(2): 123–128

 

2010

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2009 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

Mgr. Eliška Václavíková

za publikaci Vaclavikova E, Dvorakova S, Sykorova V, Bilek R, Dvorakova K, Vlcek P, Skaba R, Zelinka T, Bendlova B. RET mutation Tyr791Phe: the genetic cause of different diseases derived from neural crest. Endocrine 2009; 36(3): 419–424

 

2009

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D., RNDr. Daniela Vejražková, Ph.D., RNDr. Petra Lukášová, Ph.D., Mgr. Josef Včelák

za projekt IGA NR/7809-5 Studium kandidátních genů a jejich role v patogenezi diabetes melllitus 2. typu a gestačního diabetu

 

2008

Čestné uznání za plnění postdoktorského projektu GAČR

RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.

za projekt GAČR 301/06/P425 Genetický screening pacientů s Hirschsprungovou chorobou v České republice

 

2007

Čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za mimořádně úspěšné řešení projektu

RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Jindřichová, Ph.D., Mgr. Josef Včelák, doc. MUDr. Petr Vlček, CSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc.

za projekt IGA NR7806-3 RET proto-onkogen v patogenezi medulárního a papilárního karcinomu štítné žlázy u české populace

 

Čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za mimořádně úspěšné řešení projektu

MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.

za projekt IGA NR7827-3 Genetické aspekty osteoporózy – nové kandidátní geny a jejich sekvenční variability ve vztahu ke kostnímu metabolizmu a farmakologické odpovědi u postmenopauzálních žen

 

2006

Cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2005 pro mladé autorky a autory do 35 let věku

RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.

za publikaci věnovanou RET proto-onkogenu u familiárního medulárního karcinomu štítné žlázy 

 

2004

Udělen titul Zakládající člen (Founding Fellow) EASO (European Association for the Study of Obesity) SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe)

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, DrSc.

 

Cena Aloise Alzheimera za nejlepší vědecké práce v oblasti diagnostiky a léčby demence za rok 2004

RNDr. Marie Bičíková

Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu