Endokrinologický ústav

Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP)

 

Oddělení steroidů a proteofaktorů zajišťuje standardní steroidní a příbuzná hormonální vyšetření a některá méně běžná steroidní stanovení vyvinutá zde na pracovišti, jinde v ČR neprováděná. Laboratoř je akreditována dle ISO 15189:2013.

Od svého založení se pracoviště věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu a po řadu let spolupracuje s řadou domácích i zahraničních pracovišť, např. s pracovišti v Helsinkách a Turku (Finsko), v Paříži, některými laboratořemi v SRN (Bonn, Münster, Lübeck, Regensburg, Drážďany).

Oddělení se podílí na pedagogické činnosti, pravidelně zde studenti vysokých škol s chemickým nebo přírodovědným zaměřením řeší úkoly svých diplomových a disertačních prací (VŠCHT v Praze, UK, Biologická fakulta Jihočeské univerzity). Pracovníci oddělení jsou externími učiteli biochemie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Přírodovědecké fakultě UK, Zdravotně sociální fakultě JU ČB a 1. a 3. lékařské fakultě UK. Oddělení je také školícím místem pro obor patofyziologie a pravidelně se podílí na předatestační přípravě lékařů v oboru endokrinologie steroidních hormonů, hormonů dřeně nadledvin, serotoninu a homocysteinu.

Po metodické stránce jsou na pracovišti používány imunoeseje (zejména RIA), z chromatografických technik pro účely klinické i výzkumné jsou pomocí HPLC stanovovány katecholaminy (NA, AD, DA), jejich metabolity (VMA, HVA, HIAA) a metanefriny (MN, NMN), vše s elektrochemickou detekcí. Hojně žádaná jsou vyšetření homocysteinu, spektra mastných kyselin a aminokyselin, která se provádějí pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS). GC-MS/MS je využíváno ke stanovení celého steroidního metabolomu (nebo jeho části) pro vědecké účely i na žádost lékařů k upřesnění diagnózy pacienta. Zatím výzkumně je zde možnost přesného stanovení hladin kalcidiolu a několika dalších metabolitů vitamínu D s využitím kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (LC-MS/MS). Pomocí LC-MS/MS je studována problematika endokrinních disruptorů, běžné i méně běžné steroidy a neurosteroidy v netradičních matricích, jakými jsou např. mozkomíšní mok, seminální tekutina nebo v moči či nádorové tkáni.

 

RNDr. Marie BIČÍKOVÁ
Vedoucí Oddělení steroidů a proteofaktorů
E-mail: mbicikova@endo.cz
Tel: +420 224 905 289

 

RNDr. Ludmila MÁČOVÁ, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí OSP
E-mail: lmacova@endo.cz
Tel: +420 224 905 238
Marta VELÍKOVÁ, DiS.
Vedoucí laborantka OSP
E-mail: mvelikova@endo.cz
Tel: +420 224 905 242

 

Lékaři Kontakt:
MUDr. Michaela DUŠKOVÁ, Ph.D. 
doc. MUDr. Radmila KANČEVA, CSc.
MUDr. Ludmila KANCHEVA, Ph.D.
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav STÁRKA, DrSc.
 mduskova@endo.cz
 rkanceva@endo.cz
 lkancheva@endo.cz
 lstarka@endo.cz
Odborní pracovníci  
Ing. Jiří BEŠŤÁK
doc. Ing. Radovan BÍLEK, CSc.
Prof. RNDr. Richard HAMPL, DrSc.
Ing. Martin HILL, DrSc.
Bc. Lenka HORÁČKOVÁ
PharmDr. Lucie KOLÁTOROVÁ, Ph.D.
Prof. RNDr. Oldřich LAPČÍK, CSc.
Ing. Barbora MARKOVÁ
Mgr. Leona ONDŘEJÍKOVÁ
Ing. Markéta ŠIMKOVÁ
Mgr. Tereza ŠKODOVÁ
RNDr. Jana VÍTKŮ, Ph.D.
 jbestak@endo.cz
 rbilek@endo.cz
 rhampl@endo.cz
 mhill@endo.cz
 lhorackova@endo.cz
 lsosvorova@endo.cz
 olapcik@endo.cz
 bmarkova@endo.cz
 londrejikova@endo.cz
 msimkova@endo.cz
 tchlupacova@endo.cz
 jvitku@endo.cz
Laboranti  
Jaroslava JÍCHOVÁ
Jaroslava KABÁTOVÁ
Ivona KRÁLOVÁ
Milan KULHÁNEK
Monika ŘEHOŘKOVÁ
Hana ZACHYSTALOVÁ
 

 

 

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA

Veškeré informace týkající se prováděných metod, včetně požadavků na preanalytickou fázi a dalších informací, jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

 

VÝZKUM, ŘEŠENÍ GRANTOVÝCH ÚKOLŮ
 • steroidní enzymologie a metabolismus
 • vývoji steroidogeneze ve fetálním období
 • andrologické studie
 • úloha steroidů ve vnitřním prostředí oka
 • zavedení imunoesejí anabolických steroidů
 • studie mechanismu účinku anabolik i dalších steroidů
 • laboratorní diagnostika a monitorování léčby vrozené adrenální hyperplázie
 • analytika a endokrinologie fytoestrogenů
 • úloha neuroaktivních steroidů
 • změny steroidního metabolomu při různých neurologických a psychiatrických onemocněních
 • úloha imunomodulačně účinných steroidů
 • vztah steroidů k problematice diagnostiky a léčby chorob štítné žlázy
 • otázky steroidů a glykoregulace včetně studií syndromu polycystických ovarií
 • úloha steroidů v těhotenství a jejich vztah k načasování porodu
 • problematika endokrinních disruptorů
 • chromatografické stanovení metabolitů vitaminu D u pacientů s renální nedostatečností nebo s poruchami kostního metabolismu
 • objasnění biologické úlohy periferně se vyskytujících peptidů či proteinů, jako jsou extrahypothalamický TRH (thyrotropin releasing hormone), TRH-like peptidy, CGR (calcitonin gene-related) peptidy u pacientů trpících karcinomem štítné žlázy, benigní hyperplazií nebo karcinomem prostaty, syndromem mnohočetné endokrinní neoplázie, feochromocytomem apod.
 • používání proteomických technik včetně počítačového modelování peptidových nebo proteinových struktur a jejich interakcí
 • populační studie zaměřené na hodnocení jodového a selenového deficitu a stavu štítné žlázy v různých regionech ČR
Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu