Endokrinologický ústav

Kvalita poskytované péče

 

Osvědčení o akreditaci (ČIA)

 


Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu je od 16. května 2016 zdravotnická laboratoř č. 8260 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) dle ČSN EN ISO 15189:2013 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky. Udělená akreditace je po jejím obhájení v r. 2021 platná do 13. května 2026.

Laboratoře Endokrinologického ústavu (Laboratorní komplement, LK-EÚ) poskytují více než 50 let specializované laboratorní analýzy sloužící k diagnostice a monitoringu léčby širokého spektra endokrinopatií. Hlavním cílem Laboratorního komplementu je neustálé zlepšování laboratorních metod s uplatněním nejnovějších přístrojů a vědeckých poznatků. Kontrola kvality prováděných laboratorních vyšetření je prováděna v rámci zavedeného systému managementu kvality.

 

 

 

Osvědčení o akreditaci (SAK)

 


Spojená
akreditační komise, o.p.s. (SAK) vydala dne 16. prosince 2014 Endokrinologickému ústavu EXTERNÍ Certifikát o udělení akreditace.

Endokrinologický ústav úspěšně absolvoval akreditační šetření a splnil požadavky akreditačních standardů SAK o.p.s. a současně splnil požadavky všech hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V roce 2021 EÚ obhájil akreditaci a prokázal, že poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu