Endokrinologický ústav

Ochrana osobních údajů

 

Dne 25. května 2018 nabyla účinnosti nová právní úprava ochrany osobních údajů, která se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR (General Data Protection Regulation).

Endokrinologický ústav jako správce osobních údajů a poskytovatel zdravotnických služeb podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách důsledně dbá na ochranu osobních a citlivých údajů pacientů, zaměstnanců a třetích osob.

V souvislosti s GDPR Endokrinologický ústav jmenoval tzv. pověřence, který monitoruje soulad s tímto nařízením a má za povinnost zaznamenat a ohlašovat porušení ochrany osobních a citlivých údajů. Je možné jej v případě potřeby kontaktovat.

 

 

JUDr. Jitka Hlaváčová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů EÚ
E-mail: poverenec@endo.cz

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu