Endokrinologický ústav

Spokojenost pacientů

 

Průzkum probíhal formou anonymních dotazníků v období 08.–12.04.2019.
Počet rozdaných dotazníků: 150
Počet vrácených dotazníků: 123

 

Byl dodržen čas Vašeho vyšetření?
Ano 120 pacientů
Ne 3 pacienti
Byl/a jste spokojen/a s chováním lékaře?
Ano 123 pacientů
Ne 0 pacientů
Byly pro Vás informace, které jste obdržel/a, dostačující?
Ano 123 pacientů
Ne 0 pacientů
Byly pro Vás informace, které jste obdržel/a, srozumitelné?
Ano 120 pacientů
Ne 3 pacienti
Byl/a jste spokojen/a s chováním a přístupem všeobecné sestry?
Ano 119 pacientů
Ne 4 pacienti
Měl/a jste při vyšetření pocit soukromí?
Ano 123 pacientů
Ne 0 pacientů
Důvěřujete zdravotnickému personálu, že pro Vás udělá vše, co je v jeho možnostech?
Ano 122 pacientů
Ne 1 pacient
Orientoval/a jste se po příchodu do Endokrinologického ústavu bez problémů?
Ano 122 pacientů
Ne 1 pacient
Jak hodnotíte čistotu toalet?
Ano 120 pacientů
Ne 3 pacienti
Doporučil/a byste Endokrinologický ústav Vašim příbuzným, známým?
Ano 123 pacientů
Ne 0 pacientů

 

Děkujeme všem pacientům za jejich čas, který věnovali vyplnění dotazníku. Odpovědi jsou pro nás zpětnou vazbou při poskytování péče.

 

Za správnost Mgr. Eva Holečková – koordinátor kvality EÚ

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu