Endokrinologický ústav

Ekonomicko-technické oddělení (ETO)

 

Ekonomicko-technické oddělení se zabývá hospodářskou a provozní správou ústavu. Ve své podstatě je oporou pro široké spektrum činností souvisejících s řádným během ústavu. Zajišťuje komplexní účetní agendu, grantovou agendu, agendu související se zdravotními pojišťovnami, agendu související se správou majetku (příprava výběrových řízení, evidence majetku). Má na starosti činnosti spojené s provozem budovy ústavu (informační a spojovatelské služby recepce, přepravní služby) a materiálně-technickým zabezpečením ústavu.

 

Ing. Martin KODL
Vedoucí Ekonomicko-technického oddělení
E-mail: mkodl@endo.cz
Tel: +420 224 905 309

 

Bc. Jana ŠAMŠOVÁ
Zástupkyně vedoucího ETO
E-mail: jsamsova@endo.cz
Tel: +420 224 905 505

 

Finanční oddělení Kontakt:
Libuše KAMARÁDOVÁ
Martina MIKULÍKOVÁ
Jaroslava NOVÁČKOVÁ
Andrea RUMLOVÁ
 lkamaradova@endo.cz
 mmikulikova@endo.cz
 jnovackova@endo.cz
 arumlova@endo.cz
Pokladna  +420 224 905 225
František ŠULC  fsulc@endo.cz
Mzdová účtárna  +420 224 905 249
Jaroslav VLACH  mzdy@endo.cz
Materiálně-technická správa  +420 224 905 214, 299
Josef KRECHTER
Hana PLUHAŘOVÁ
Pavel ŠKOP
David ŠVEC

 hpluharova@endo.cz
 pskop@endo.cz
 dsvec@endo.cz
Recepce  +420 224 905 111
Mária BUBANOVÁ
Anna CÍSAŘOVÁ
Julie GASOVÁ
 

 

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu