Endokrinologický ústav

Oddělení funkční diagnostiky (OFD)

 

Na oddělení funkční diagnostiky se v současnosti soustřeďují následující činnosti:

 • funkční diagnostické testy v oboru endokrinologie a diabetologie u dospělých a dětí v rámci léčebné a diagnostické péče
 • zátěžové testování endokrinního systému a metabolismu v rámci grantových úkolů
 • klinicko-farmakologické studie
 • péče o náhlé příhody vzniklé během návštěv pacientů na ambulancích (nejčastěji jde o hypertonické krize, hypoglykémie, epileptické a křečové stavy nejasného původu, kardiovaskulární příhody)
 • edukace pacientů před diagnostickým či grantovým testem, edukace diabetiků v oblasti režimové léčby, přístrojové techniky pro SFM, edukace týkající se techniky aplikace inzulinu a glukagonu při hypoglykémii

 

MUDr. Soňa STANICKÁ, Ph.D.
Vedoucí Oddělení funkční diagnostiky
E-mail: sstanicka@endo.cz
Tel: +420 224 905 357

 

MUDr. Hana KVASNIČKOVÁ
Zástupkyně vedoucí OFD
E-mail: hkvasnickova@endo.cz
Tel: +420 224 905 357
Kateřina SUSOVÁ
Staniční sestra OFD
E-mail: ksusova@endo.cz
Tel: +420 224 905 357

 

Lékaři Kontakt:
Prof. MUDr. Karel VONDRA, DrSc.  kvondra@endo.cz
Sestry  +420 224 905 357
Romana ŠIMONOVÁ  

 

VYŠETŘENÍ DIAGNOSTICKÁ
 • orální glukózový toleranční test (OGTT) v různých modifikacích při poruše glukózové tolerance a DM2
 • glukagonový test (sekreční kapacita B buněk Langerhansových ostrůvků)
 • vyšetření FPIR (first phase insulin release)
 • ACTH stimulační test (10 µg, 250 µg)
 • inzulinový hypoglykemický test ke stimulaci kortizolu a ACTH
 • dexamethazonový supresní test, biorytmus kortizolu
 • glukagonový test ke stimulaci růstového hormonu
 • OGTT-supresní test na růstový hormon
 • LH-RH test
 • TRH test
 • multiaxiální test
 • kalcitoninový test (stimulace kalciem)

 

VYŠETŘENÍ PEDIATRICKÁ
 • diagnostika poruch růstu: testy clonidinový, argininový, inzulinový hypoglykemický (stimulace růstového hormonu), OGTT (suprese růstového hormonu)
 • diagnostika poruch puberty a hodnocení osy hypothalamus–hypofýza–gonády: ACTH základní, ACTH všechny bloky, LH-RH test
 • diagnostika a hodnocení efektu léčby u jednotlivých forem kongenitální adrenální hyperplázie: ACTH základní, ACTH všechny bloky, ACTH 21-OH

 

VYŠETŘENÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH ÚKOLŮ
 • euglykemický clamp
 • mikrodialýza tukové tkáně
 • bioptický odběr subkutánní tukové tkáně
 • OGTT-modifikace pro potřeby grantových úkolů
 • potenciace sekrece inzulínu, suprese sekrece glukagonu normo/hyperglykemii po stimulaci argininem

 

LÉČEBNÉ VÝKONY
 • i.v. aplikace léčiv vyžadujících speciální přístup a podmínky, jako je kanylace, sledování reakce nemocného apod.
 • i.v. aplikace pulzní léčby megadávkami glukokortikoidů u endokrinní orbitopatie
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu