Endokrinologický ústav

Organizačně-správní oddělení (OSO)

 

Organizačně-správní oddělení zajišťuje následující činnosti:

  • sekretariát ředitelky Endokrinologického ústavu, organizační a administrativní zabezpečení práce ředitelky ústavu a jejích poradních i řídících orgánů, vedení administrativní a organizační agendy významné celoústavně, zabezpečení vztahu s veřejností, zajištění péče o zahraniční pracovníky a o oficiální návštěvy, příprava smluv se zdravotními pojišťovnami a grantovými agenturami, vedení jejich agendy, spolupráce s ETO na zpracování komplexních rozborů a statistických výkazů
  • personální agenda a s ní spojené činnosti, péče o dodržování Zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, kontrola plnění kolektivní smlouvy, příkazů ředitelky ústavu a jí uložených úkolů, příprava organizačních dokumentů a kontrola jejich dodržování, zabezpečení ochrany osobního, státního i obchodního tajemství EÚ, vedení agendy služebních zahraničních cest
  • zabezpečení kontroly kvality, vedení agendy a činnosti Etické komise EÚ
  • zabezpečení činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v ústavu, vedení agendy zdravotní péče o zaměstnance, agendy pracovních úrazů a nemocí z povolání, agendy rizikových pracovišť, odpadového hospodářství a požární prevence 
  • poskytování služeb odborné knihovny, zajištění reprografické služby, fotodokumentace, celoústavní faxové služby, poskytování služby statistika

 

Mgr. Lucie MĚKOTOVÁ
Vedoucí Organizačně-správního oddělení
Personalistka
E-mail: lmekotova@endo.cz
Tel: +420 224 905 220

 

 

Mgr. Helena VČELÁKOVÁ, Ph.D.
Asistentka ředitelky Endokrinologického ústavu
Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, veřejné zakázky, koordinátor projektů
E-mail: hvcelakova@endo.cz
Tel: +420 224 905 276
Ivana KRČMÁŘOVÁ
Podatelna, spisová služba
E-mail: podatelna@endo.cz
Tel: +420 224 905 279
MUDr. Petra PAČESOVÁ
Vedoucí lékařka
E-mail: ppacesova@endo.cz
Tel: +420 224 905 237
MUDr. Karel HÁTLE, CSc.
Manažer kvality
E-mail: khatle@endo.cz
Tel: +420 224 905 410
RNDr. Marie BIČÍKOVÁ
Předsedkyně Etické komise
E-mail: etickakomise@endo.cz
Tel: +420 224 905 289
Ing. Dagmar ŽIŽKOVÁ
Agenda grantových projektů
E-mail: dzizkova@endo.cz
Tel: +420 224 905 532
Ing. Martin HILL, DrSc.
Statistik
E-mail: mhill@endo.cz
Tel: +420 224 905 246
Mgr. Markéta HARTINGEROVÁ
Metrolog
E-mail: mhartingerova@endo.cz
Tel: +420 224 905 244
Eva VELEBNÁ
Knihovnice
E-mail: evelebna@endo.cz
Tel: +420 224 905 218
Jiří BENDA, dipl. technik
Bezpečnostní technik
E-mail: jbenda@endo.cz
Tel: +420 224 905 411
Mgr. Petr MATUCHA
Dohlížející osoba pro pracoviště s ionizujícím zářením a kostní denzitometrií
E-mail: pmatucha@endo.cz
Tel: +420 224 905 255
Mgr. Josef VČELÁK
Odpadové hospodářství
E-mail: jvcelak@endo.cz
Tel: +420 224 905 265
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu