Endokrinologický ústav

Proběhlé semináře

 

Program seminářů na I. čtvrtletí 2020

 

14.02.2020 Co je to hormon? prof. MUDr. et RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 
21.02.2020 Osteoporóza  co je nového, co mě zaujalo? MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D. 
28.02.2020 Vybrané aspekty laboratorní diagnostiky
(nejen) v endokrinologii
MUDr. Miloš Laburda
06.03.2020 Renální kostní choroba a sekundární
hyperparathyreóza
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
13.03.2020 OCT angiografie v klinické praxi  revoluce 
v sítnicové diagnostice u diabetické retinopatie,
glaukomu a dalších indikací
MUDr. Dana Černohubá
20.03.2020 Kazuistiky z dětské endokrinologie MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
s kolektivem 

  (od 13.03.2020 byly semináře vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušeny)

 

Program seminářů na IV. čtvrtletí 2019

 

18.10.2019 Novinky z konference ETA (07.09.10.09.2019)  
25.10.2019 Využití metodiky simultánního stanovení
100 endogenních steroidů v diagnostice
Ing. Martin Hill, DrSc.
01.11.2019 Současný pohled na léčbu mikrokarcinomů štítné žlázy prof. MUDr. Petr Vlček. CSc., MHA
08.11.2019 Střevní mikrobiota a mozek prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
15.11.2019 Provozní seminář  
22.11.2019 Nové genetické markery u papilárního karcinomu
štítné žlázy
Mgr. Barbora Peková
29.11.2019 SGLT-2 inhibitory: co je nového v roce 2019 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
06.12.2019 Mohou být dentální kompozitní materiály
významným zdrojem bisfenolů?
Ing. Markéta Šimková

 

Program seminářů na II. čtvrtletí 2019

 

26.04.2019  Klinické využití markerů kostního obratu  MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
03.05.2019  Psychoterapie v léčbě obézních  PhDr. Martin Wagenknecht
10.05.2019  Novinky z ECO 2019   
17.05.2019  Průtoková cytometrie v klinické endokrinologii,
“To je elánu!”  kazuistika 
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
24.05.2019  Kazuistiky z ordinace dětského endokrinologa  MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
MUDr. Alice Mílová
Bc. Barbora Doležalová
31.05.2019  Klinická genetika v endokrinologii  Mgr. Josef Včelák
MUDr. Miloslav Kuklík, CSc.
07.06.2019  Novinky z ECE 2019  

 

Program seminářů na I. čtvrtletí 2019

 

01.02.2019 Směřování diabetologie po EASD 2018 MUDr. Jan Šoupal
08.02.2019 Farmakoterapie obezity doc. MUDr. V. Hainer, CSc.,
prof. MUDr. M. Kunešová, CSc.
15.02.2019 Metodika 2017+  nová metodika hodnocení
výzkumu  seminář pro výzkumníky
RNDr. M. Vaňková, Ph.D.
22.02.2019 Střevní mikrobiom jako neuroendokrinní orgán prof. RNDr. R Hampl, CSc.,
prof. RNDr. MUDr. L. Stárka, DrSc.
01.03.2019 Dva gigantické adenomy příštítných tělísek
 kazuistika
MUDr. Petra Pačesová
08.03.2019 Diabetes a pohyb MUDr. K. Hálová Karoliová
15.03.2019 Kdy má endokrinolog pomýšlet na vyšetření
genu pro calcium-sensing receptor (CASR)?
Ing. Jitka Moravcová,
MUDr. K. Zajíčková, Ph.D.
22.03.2019 Nežádoucí účinky některých nových léčiv
používaných v onkologii na endokrinní systém
MUDr. Magdalena
Matějková Běhanová, Ph.D.

 

Program seminářů na IV. čtvrtletí 2018

  

05.10.2018 Cirkadiánní regulace fyziologických funkcí
ve zdraví a nemoci
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
12.10.2018 Provozní seminář  
19.10.2018 Novinky z ETA  
26.10.2018 Projekt Euthyroid doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
02.11.2018 Nizkosacharidová strava v léčbě diabetu MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
09.11.2018 Tři vzácné případy v chirurgii štítné žlázy
s dysfagií jako hlavním příznakem
MUDr. Jindřich Lukáš, CSc.
16.11.2018 Vitamín K MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D.
MUDr. Miloš Laburda
23.11.2018 Novinky v klasifikaci nádorů štítné žlázy
cytologické a histologické
prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
30.11.2018 Obezita a lymfedémy  kazuistika MUDr. Petra Šrámková
07.12.2018 Provozní seminář (KPR) MUDr. Milan Šimon
14.12.2018 Endokrinologický ústav v roce 2018  

 

Program seminářů na II. čtvrtletí 2018

  

27.04.2018 Endokrinní disruptory PharmDr. Lucie Kolátorová, Ph. D.
04.05.2018 Co se skrývá za malým růstem 8leté doposud
zdravé dívky a 2letého chlapce s brýlemi?
MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph. D.
11.05.2018 Pravdy a nepravdy o betablokátorech doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph. D.
18.05.2018 Léčba hyperlipidémie MUDr. Tomáš Vařeka
01.06.2018 Hradecké Endodny  seminář se nekoná  
08.06.2018 Novinky z ECE 2018  
15.06.2018 Novinky z ECO 2018  

 

Program seminářů na I. čtvrtletí 2018

 

16.02.2018 Hypotyreóza? MUDr. T. Grimmichová, Ph.D.
23.02.2018 PROVOZNÍ SEMINÁŘ  neveřejný  
02.03.2018 Kazuistiky z pediatrické praxe MUDr. B. Kalvachová, CSc.
MUDr. M. Dvořáková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D.
09.03.2018 Transplantace inzulín produkující tkáně MUDr. J. Kříž, Ph.D.
16.03.2018 Zobrazení příštítných tělísek PET-CT s fluorocholinem
z pohledu endokrinologa – naše zkušenosti
MUDr. K. Zajíčková, Ph.D.
23.03.2018 Infantilní autismus v kontextu neurovývojového
syndromu
prof. MUDr. I. Paclt, CSc.
30.03.2018 Velký pátek  seminář se nekoná  
Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu