Endokrinologický ústav

Přístroje pro genomiku a metabolomiku – projekt OPPK

V Endokrinologickém ústavu je realizován projekt s názvem
Přístroje pro genomiku a metabolomiku

Projekt je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ a „Evropský fond pro regionální rozvoj“
www.oppk.cz
Prioritní osa: 16.3 Inovace a podnikání
Oblast podpory: 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28044
Fáze realizace projektu: 1. 9. 2012 – 28. 2. 2013
Fáze udržitelnosti projektu: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro oblast molekulární genetiky a metabolomiky za účelem studia genetického pozadí chorob.

Přístrojové vybavení pořízené v rámci realizační fáze projektu:

Vysokorychlostní kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem
API 3200 LC/MS/MS
Systém pro sekvenování nukleových kyselin nové generace
MiSeq Illumina

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu