Endokrinologický ústav

Podatelna

 
1. patro Endokrinologického ústavu, č. dveří 164

Provozní doba podatelny: Pondělí–Pátek: 8:00–14:30

E-mail: podatelna@endo.cz

 

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na nosičích dat CD, DVD, USB ve formátech html, pdf, doc(x), xls(x), ppt(x), jpg, png, gif, tiff, rtf a txt.

Pro emailovou zprávu je velikost přílohy omezena na 25 MB. Maximální velikost zprávy v systému datových schránek je 10 MB.

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích příjemce, se nezpracovává.

Jestliže je doručen neúplný anebo poškozený dokument, který není podáním nebo podnětem a lze u něj zjistit odesílatele, je odesílatel vyrozuměn. Pokud nelze zjistit odesílatele, dokument se nezpracovává.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu