Endokrinologický ústav

Monografie 2018

Stárka L, Dušková M. Některé vztahy střevního mikrobiomu k diabetes mellitus,  In: M. Kvapil (edit.): Diabetologie 2018. Triton, Praha 2018. Str.77-85. ISBN 978-80-7553-549-8

Dušková M, Kolátorová L, Stárka L. Endokrinní disruptory a diabetes mellitus. In: M. Kvapil (edit.): Diabetologiie 2018. Triton, Praha 2018. Str.169-181. ISBN 978-80-7553-549-8

Vosátková M, Ždárská Janíčková D, Vondra K. Jodový deficit u nemocných s diabetes mellitus typu 1 v Praze neprokázán. In: Milan Kvapil (edit.): Diabetologie 2018. Triton, Praha 2018. Str.199-202. ISBN 978-80-7553-549-8

Stárka L. Mužské pohlavní hormony a jejich antagonisté. Compendium, Panax Praha 2018, str. 616-619. ISBN 978-80-902806-7-0

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu