Endokrinologický ústav

Monografie 2017

Bendlová B. Genetika v endokrinologii. s. 5-35. In: Marek J. et al. Endokrinologie, Galén, Praha 2017, s. 692. ISBN 978-80-7262-484-3.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hampl R. Mozek jako endokrinní orgán. s. 47-53. In: Marek J. et al. Endokrinologie, Galén, Praha 2017, s. 692. ISBN 978-80-7262-484-3.
IGA MZ ČR NT 13890-4.

Hampl R. Laboratorní metody v endokrinologii. s. 631-649. In: Marek J. et al. Endokrinologie, Galén, Praha 2017, s. 692. ISBN 978-80-7262-484-3.

Haluzík M. Endokrinní funkce tukové tkáně. s. 485-491. In: Marek J. et al. Endokrinologie, Galén, Praha 2017, s. 692. ISBN 978-80-7262-484-3.

Kunešová M. Potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti. s. 24-26. In: Mléko a mléčné výrobky ve výživě II. Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, Praha, 2017, s. 51. ISBN 978-80-88019-27-5.

Stárka L. Účelnost náhradní testosteronové terapie u hypogonádních diabetiků. s. 69-79. In: Kvapil M. ed. Diabetologie 2017, Triton, Praha 2017, s. 281.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Vondra K. Zájem o fyziologii sekrece a účinku glukagonu a poruchy u DM2 opět narůstá. s. 80-86. In: Kvapil M. ed. Diabetologie 2017, Triton, Praha 2017, s. 281.

Vrbíková J. Syndrom polycystických ovárií. s. 436-441. In: Marek J. et al. Endokrinologie, Galén, Praha 2017, s. 692. ISBN 978-80-7262-484-3.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu