Endokrinologický ústav

Monografie 2015

Zahraniční publikace - monografie a kapitoly v monografiích

Kunešová Marie. Nutrition in childhood obesity prevention and treatment-role of nutrients. s. 56-78.
In: Pařízková Jana. Physical activity, fitness, nutrition and obesity during growth. Bentham Science Publishers Ltd’s ebooks, 2015. 341 s.
Supported by Czech Ministry of Health IGA NT/ 13735-4 and by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EU, 00023761)

Lisá Lidka. Metabolic and hormonal characteristics related to energy balance and adiposity during growth. s.125-149.
In: Pařízková Jana. Physical activity, fitness, nutrition and obesity during growth. Bentham ebooks, 2015. 341 s.

Pařízková Jana. Physical activity, fitness, nutrition and obesity during growth.
Bentham ebooks, 2015. 341 s.

Žofková, Ivana. Actual insights into endocrine and genetic aspects of the skeleton.
Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 58 s.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Domácí publikace - monografie a kapitoly v monografiích

Hána V, Vrbíková J. Nejčastěji používaná léčiva v endokrinologii. str. 90-95.
In: Milan Kvapil, Radomíra Kožnarová, Pavlína Piťhová kol.
Brevíř 2015-2017. Diabetologie/endokrinoogie., Medical Tribune 2015, 512 s.
ISBN: 978-80-87135-59-4

Kunešová et al. Základy obezitologie. Kapitola 12. Klasifikace a diagnostika obezity
Kapitola III. 1. Léčba obezity dietou. Galén Praha, 2016 (přijato do tisku)
NT 13735-4, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
Kvasničková H, Vondra K. Syndrom polycystických ovarií u pacientek s diabetes mellitus 1. typu. s.109-114.
In: Kvapil M. (ed.) Diabetologie 2015. Praha: Triton, 2015. 292 s.
IGA MZ ČR NT/13890-4, Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Stárka L. Allopregnanolon - naděje pro léčbu diabetické neuropatie. s.193-196.
In: Kvapil M. (ed.) Diabetologie 2015. Praha: Triton, 2015. 292 s.
IGA MZ ČR NT/13544-4/2012, Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Stárka L, Vejražková D, Hill M. Gestační diabetes a steroidy. s.115-122.
In: Kvapil M. (ed.) Diabetologie 2015. Praha: Triton, 2015. 292 s.
IGA MZ ČR NT/13544-4/2012, Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu