Endokrinologický ústav

Monografie 2014

Monografie a kapitoly v monografiích zahraniční

Kunešová M. Country evaluation. Czech Republic. In WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative. Implementation of Round 1 (2007/2008) and round 2 (2009/2010). Eds Wijnhoven T., van Raaj J, Breda J.WHO Regional Office for Europe,.WHO 2014 95 p. ISBN: 978 92 890 5068 5.
Supported by IGA Ministry of Health Czech Rep NS 9832-4

Monografie a kapitoly v monografiích domácí

Dvořáková Marcela
DD 52 Diferenciální diagnostika zvětšené štítné žlázy. 27 s.
In: Diferenciální diagnostika. (Aktualizační doplněk.)
Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o. 2014. 100 s.
ISSN 1805-2622

Hampl R, Stárka L, Jandíková H, Topolčan O, Svobodová Š, Kučera R, Zamrazil V
Hormony a jejich působení. (Editoři: Karlíková M, Topolčan O). Skripta.
Plzeň, 2014. 1. vyd. 99 s.
ISBN: 978-80-260-5640-9

Stárka L.
Fytoestrogeny a diabetes mellitus. S,133-141.
In: M. Kvapil (ed.) Diabetologia 2014.310 s. ISBN: 9788073877552

Stárka L.
Má setkání s profesorem Josefem Charvátem.
Š. Svačina, P. Sucharda (Eds.): Josef Charvát – jak jsme ho poznávali.
Triton, Praha 2014. 83-4.

Vondra K. Endokrinologické okénko. Vliv suplementace vitaminem D na riziko přechodu s prediabetu do manifestního diabetu typu 2. s.308-310.
In: Kvapil Milan (ed.). Diabetologie 2014. Praha: Triton, 2014.
Vondra K. K zamyšlení. Vztah změn hmotnosti v populaci k prevalenci diabetu a kardiovaskulární mortalitě. s.28-31.
In: Kvapil Milan (ed.). Diabetologie 2014. Praha: Triton, 2014.

Vrbíková Jana, Fanta Michael, Koryntová Dana
Syndrom polycystických ovarií. Průvodce ošetřujícího lékaře.
Praha, Maxdorf 2014. 92 s.
ISBN: 978-80-7345-372-5
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Zamrazil Václav et al.
Diabetes a štítná žláza.
Praha, Medica Healthworld 2014. 1. vyd. 30 s.
ISBN:978-80-904002-8-3.

Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila
Jod a štítná žláza. Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku.
Praha, Mladá fronta 2014. 1. vyd. 51 s.
ISBN:978-80-204-3302-2.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu