Endokrinologický ústav

Monografie 2008

Hampl Richard
Laboratorní metody v diagnostice endokrinopatií.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.109-114.

Heresová Jana
Testes.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.81-90.

Límanová Zdenka, Laňková Jaroslava, Zamrazil Václav
Funkční poruchy štítné žlázy. 1.vyd.
Praha, Společnost všeobecného lékařství 2008. 12 s.

Vondra Karel
Kůra nadledvin.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.54-65.

Vondra Karel
Funkční diagnostika endokrinopatií.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.115-121.

Vrbíková Jana
Syndrom polycystických ovárií-PCOS.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.77-80.

Zamrazil Václav
Jodový deficit.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.127-131.

Zamrazil Václav
Onemocnění štítné žlázy v praxi. 4.přeprac.vyd.
Praha, MERCK Pharma k.s. 2008. 73 s.

Zamrazil Václav
Endokrinní systém a jeho poruchy.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.7-8.

Zamrazil Václav
Neuroendokrinní systém.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.96-100.

Zamrazil Václav
Hypotalamo-hypofyzární systém.
In: Vlček Petr, Vondra Karel
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie.
Praha, Karolinum 2008.S.9-21.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu