Endokrinologický ústav

Monografie 2005

Kapitoly v monografiích domácí

Hainer  Vojtěch
Regulace tělesné hmotnosti a příjmu potravy.
In: Krch F.D. a kol.: Poruchy příjmu potravy.
Praha, Grada 2005. S.81-92.

Kunešová Marie
Diagnostika a vyšetření obezity z pohledu internisty-obezitologa.
In: Fried M.: Moderní chirurgické metody léčby obezity.
Praha, Grada 2005. S.106-121.

Šafařík L., Zelinka T., Stárka Luboslav
Klinická problematika nádorů nadledvin.
In: Dvořáček J., Babouk M.: Onkourologie. Praha, Galén 2005. S.15-17.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu