https://www.filipinonet.com with japanese automatic and quartz movements. braveness is definitely the emotional meaning related to best swiss https://www.fake-watches.is. merely rolex https://www.watchesiwc.to takes possession of the design of leaping over time and space. waterproof ability is definitely the good thing about best swiss https://www.noobfactory.to/. montrereplique for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists. unquestionably the geneva trace ended up agreeable while best https://pt.watchesbuy.to/ review. https://pradareplica.ru/ how to spot watches. choosing cartier replica is your best choice. rolex ipromise.to utilized beautiful build to exhibit the company in neuro-scientific leading expert requirements. concentrate on the growth and development of ultra-thin mechanised components is actually ditareplica for sale work needs. Granty – 2021
Endokrinologický ústav

Granty – 2021

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
AZV ČR    
NV17-30528A Predikce gestačního diabetu na základě metabolismu steroidů HILL Martin
NV17-31670A Životní styl a kardiometabolická rizika u českých dětí a mladých dospělých: průřezová a prospektivní studie ZAMRAZILOVÁ Hana
NV18-01-00399 Neuroaktivně působící hormony v mozkomíšním moku a séru – využití pro časnou predikci Alzheimerovy nemoci VAŇKOVÁ Markéta
NU20-01-00308 Longitudinální sledování dynamiky glukózové tolerance-rizikové a protektivní faktory VEJRAŽKOVÁ Daniela
NU20-04-00450 Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózou KANČEVA Radmila 
NU21J-01-00040 Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostaty VÍTKŮ Jana
NU21-01-00448 Nové diagnostické a prognostické markery v preoperační a postoperační péči o pacienty s nádory štítné žlázy BENDLOVÁ Běla
MZ ČR    
00023761 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků BENDLOVÁ Běla
OP PPR ČR    
UH0381 Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací HILL Martin

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
AZV ČR    
NU20-04-00389 Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu HILL Martin
GA ČR    
GA17-13491S Úloha NME7 v inzulínové rezistenci a souvisejících poruchách metabolismu BENDLOVÁ Běla
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu