Endokrinologický ústav

Granty – 2020

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
AZV ČR    
NV17-30528A Predikce gestačního diabetu na základě metabolismu steroidů HILL Martin
NV17-31670A Životní styl a kardiometabolická rizika u českých dětí a mladých dospělých: průřezová a prospektivní studie ZAMRAZILOVÁ Hana
NV18-01-00399 Neuroaktivně působící hormony v mozkomíšním moku a séru – využití pro časnou predikci Alzheimerovy nemoci VAŇKOVÁ Markéta
NU20-01-00308 Longitudinální sledování dynamiky glukózové tolerance-rizikové a protektivní faktory VEJRAŽKOVÁ Daniela
NU20-04-00450 Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózou KANČEVA Radmila 
MZ ČR    
00023761 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků BENDLOVÁ Běla
OP PPR ČR    
UH0381 Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací HILL Martin

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
AZV ČR    
NU20-04-00389 Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu HILL Martin
GA ČR    
GA17-13491S Úloha NME7 v inzulínové rezistenci a souvisejících poruchách metabolismu BENDLOVÁ Běla
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu