Endokrinologický ústav

Granty – 2017

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
AZV ČR    
NV16-32665A Nádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstata BENDLOVÁ Běla
NV17-30528A Predikce gestačního diabetu na základě metabolismu steroidů HILL Martin
NV17-31670A Životní styl a kardiometabolická rizika u českých dětí a mladých dospělých: průřezová a prospektivní studie ZAMRAZILOVÁ Hana
KOMERČNÍ    
GLP116174 GLP HALUZÍK Martin
MZ ČR    
00023761 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků BENDLOVÁ Běla

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
DGRI    
634453 EUthyroid Strategy Programme Horizon 20142020 “Zdraví, demografické změny a životní pohoda” BÍLEK Radovan,
ZAMRAZIL Václav
GA ČR    
GA15-04871S Zbtb16 jako klíčový uzel farmakogenetických a nutrigenetických aspektů patogeneze komponent metabolického syndromu BENDLOVÁ Běla
GA17-13491S Úloha NME7 v inzulínové rezistenci a souvisejících poruchách metabolismu BENDLOVÁ Běla
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu