Endokrinologický ústav

Granty – 2015

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
IGA MZ ČR    
NT12340-5 Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu ženy DUŠKOVÁ Michaela
NT12342-5 Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících  vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu HLAVATÝ Petr
NT13369-4 Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi KUBÁTOVÁ Jana
NT13543-4 Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu VAŇKOVÁ Markéta
NT13544-4 Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu VEJRAŹKOVÁ Daniela
NT13735-4 Dlouhodobý efekt bariatrické léčby u obézních diabetiků typu 2 KUNEŠOVÁ Marie
NT13792-4 Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů ZAMRAZILOVÁ Hana
NT13814-4 Úloha neurosteroidů v etiopatogenezi roztroušené sklerózy KANČEVA Radmila
NT13890-4 Úloha neuroaktivních steroidů v etiopatogenezi afektivních a úzkostných poruch STÁRKA Luboslav
NT13901-4 Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy BENDLOVÁ Běla

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GA ČR    
GA15-04871S Zbtb16 jako klíčový uzel farmakogenetických a nutrigenetických aspektů patogeneze komponent metabolického syndromu BENDLOVÁ Běla
IGA MZ ČR    
NT11277-6 Standartizace diagnostických přístupů hypokortikalismu STÁRKA Luboslav
NT11523-6 Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů ŠTERZL Ivan
NT12211-5 Predikce termínu pro ukončení těhotenství u žen se závažnými jaterními chorobami HILL Martin
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu