Endokrinologický ústav

Granty – 2014

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
DANONE    
1125 Monitorování obezity u sedmiletých dětí v ČR KUNEŠOVÁ Marie
IGA MZ ČR    
NT12336-4 Chromogranin, metanefriny a thyreoidální faktory v diferenciální diagnostice neuroendokrinních tumorů se zaměřením na medulární karcinom štítné žlázy a feochromocytom BÍLEK Radovan
NT12340-5 Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu ženy DUŠKOVÁ Michaela
NT12342-5 Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících  vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu HLAVATÝ Petr
NT12349-4 Hormonální ukazatele jako prediktory vývoje mentálních změn u pacientů s hydrocefalem SOSVOROVÁ Lucie
NT13369-4 Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou spermatogenezi KUBÁTOVÁ Jana
NT13542-3 Význam enzymu 11 beta HSD v lidské obezitě MÁČOVÁ Ludmila
NT13543-4 Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu VAŇKOVÁ Markéta
NT13544-4 Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu VEJRAŹKOVÁ Daniela
NT13735-4 Dlouhodobý efekt bariatrické léčby u obézních diabetiků typu 2 KUNEŠOVÁ Marie
NT13792-4 Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů ZAMRAZILOVÁ Hana
NT13814-4 Úloha neurosteroidů v etiopatogenezi roztroušené sklerózy KANČEVA Radmila
NT13890-4 Úloha neuroaktivních steroidů v etiopatogenezi afektivních a úzkostných poruch STÁRKA Luboslav
NT13901-4 Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy BENDLOVÁ Běla
KOMERČNÍ    
2223 BOEHRINGER INGELHEIM RCV  klinické hodnocení KUNEŠOVÁ Marie
MZ ČR    
MZ00023761 Podpora na rozvoj výzkumné organizace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumu, vývoje a inovace příjemce BENDLOVÁ Běla
4113 Nadváha a obezita dětí a adolescentů KUNEŠOVÁ Marie
JINÉ    
7701 AKCELERACE  Program podpory podnikání na území hl. m. Prahy  “Výzva 2013″ VČELÁK Josef
CZ.2.16/3.1.00/21518 OPPK  Přístroj pro metabolomický výzkum BENDLOVÁ Běla

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
IGA MZ ČR    
NT11081-5 Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci patogenních cirkulujících imunitních komplexů a IgA nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury ŠTERZL Ivan
NT11277-6 Standartizace diagnostických přístupů hypokortikalismu STÁRKA Luboslav
NT11513-5 Profilování neurosteroidních konjugátů a dalších kyselých metabolitů v tělních tekutinách a jejich perspektiva v klinické diagnostice HILL Martin
NT11523-6 Vztah infekce Helicobacter pylori a gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů ŠTERZL Ivan
NT12211-5 Predikce termínu pro ukončení těhotenství u žen se závažnými jaterními chorobami HILL Martin
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu