https://www.filipinonet.com with japanese automatic and quartz movements. braveness is definitely the emotional meaning related to best swiss https://www.fake-watches.is. merely rolex https://www.watchesiwc.to takes possession of the design of leaping over time and space. waterproof ability is definitely the good thing about best swiss https://www.noobfactory.to/. montrereplique for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists. unquestionably the geneva trace ended up agreeable while best https://pt.watchesbuy.to/ review. https://pradareplica.ru/ how to spot watches. choosing cartier replica is your best choice. rolex ipromise.to utilized beautiful build to exhibit the company in neuro-scientific leading expert requirements. concentrate on the growth and development of ultra-thin mechanised components is actually ditareplica for sale work needs. Granty – 2009
Endokrinologický ústav

Granty – 2009

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
EUP    
7F08077  Incidence of metabolic syndrome  its prevention by timely diagnostics and treatment of child obesity HAINER Vojtěch
IGA MZ ČR    
1A8643-5 Vliv selenu na zdravotní stav seniorů KVÍČALA Jan
1A8649-5 Metabolismus steroidů ve vztahu k patogenezi a terapii epilepsie  HILL Martin
NR8525-5 Androgenní alopecie jako marker zdravotního rizika STÁRKA Luboslav
NR9055-4 Vliv kouření a jeho odvykání na endokrinní systém HILL Martin
NR9154-3 Příspěvek ke studiu funkce nadledvin a ovarií u autoimunitního diabetu 1. typu VONDRA Karel
NR9156-3 20alfa-Hydroxy-metabolity neuroaktivních pregnanolonových izomerů, progesteronu a pregnenolonu okolo porodu a jejich význam ve fyziologii a diagnostice HILL Martin
NR9157-3 Hodnocení biosyntézy a transportu neuroaktivních steroidů v centrálním nervovém systému a periférii KANČEVA Radmila
NR9158-3 Postprandiální odpověď ghrelinu a dalších hormonů s účastí v regulaci příjmu potravy u pacientek s anorexia nervosa a bulimia nervosa NEDVÍDKOVÁ Jara
NR9160-3 Selen a autoimunitní tyreoiditida KVÍČALA Jan
NR9165-3 Hlavní genetické příčiny a modifikující faktory v patogenezi nádorů štítné žlázy BENDLOVÁ Běla
NS9830-4 Uplatnění nutrigenomických interakcí v účinku redukčních diet. Vztah ke složení mastných kyselin. KUNEŠOVÁ Marie
NS9831-4 Zefektivnění laboratorních vyšetření v endokrinologii metodami vícerozměrné analýzy dat STÁRKA Luboslav
NS9832-4 Monitorování obezity u dětí KUNEŠOVÁ Marie
NS9834-4 Změny profilu steroidů a jejich neuroaktivních metabolitů ve vztahu k predikci termínu porodu HILL Martin
NS9835-4 Úloha neuroaktivních steroidů a dalších hormonálních ukazatelů v diagnostice a léčbě schizofrenie HAMPL Richard
NS9837-4 Distribuce jodu v lidském organismu BÍLEK Radovan
NS9839-4 Studium (pato)genetických příčin syndromu polycystických ovárií  od kandidátních genů k expresním studiím BENDLOVÁ Běla
NS10209-3 Úloha genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu BENDLOVÁ Běla
NS10215-3 Odvykání kouření a hormonální homeostáza zaměřená na neuroaktivní steroidy DUŠKOVÁ Michaela
KOMERČNÍ    
1122 Vliv polymorfismů vybraných kandidátních genů, nutričních psychobehaviorálních a biochemických ukazatelů na tělesné složení a úspěšnost redukčního režimu obézních pacientů ZAMRAZILOVÁ Hana
4445 Klinické hodnocení léčivého přípravku Sanofi  Aventis EFC6014 HERDOVÁ Kateřina
4446 Klinické hodnocení léčivého přípravku Sanofi  Aventis EFC6015 HERDOVÁ Kateřina

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GAČR    
GA303/08/0958 Fytoestrogeny jako alternativa hormonální substituční terapie  studium účinnosti a bezpečnosti KAŇOVÁ Nataša
IGA MZ ČR    
NR9414-3 Sledování specifické buněčné imunitní odpovědi vůči antigenům Helicobacter pylori u pacientů s autoimunitní tyreoiditidou MAREČKOVÁ Helena
NR9520-3 Diastolická dysfunkce u diabetu mellitu 2. typu. Význam vybraných klinických, matebolických a endokrinních parametrů. ZAMRAZIL Václav
NS9790-4 Neuroaktivní steroidy v diagnostice poporodních duševních poruch HILL Martin
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu