Endokrinologický ústav

Granty – 2007

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
EUP    
DIOGENES “DIeta, Obezita a GENy”, integrovaný projekt 6. rámcového programu pro výzkum a rozvoj EU (20052009) KUNEŠOVÁ Marie
GAČR    
GP301/06/P425 Genetický screening pacientů s Hirschsprungovou chorobou v České republice DVOŘÁKOVÁ Šárka
IGA MZ ČR    
1A8634-3 Vývoj nových metodik stanovení metabolitů vitamínu D v biologickém materiálu BÍLEK Radovan
1A8637-3 Neurosteroidy  rizikové faktory u vybraných onemocnění mozku? BIČÍKOVÁ Marie
1A8643-5 Vliv selenu na zdravotní stav seniorů KVÍČALA Jan
1A8649-5 Metabolismus steroidů ve vztahu k patogenezi a terapii epilepsie  HILL Martin
NR7782-4 Distribuce tuku u obézních osob a metabolický syndrom, etiopatogeneze, možnosti ovlivnění léčbou obezity. Monogenní mutace jako příčina těžké obezity. KUNEŠOVÁ Marie
NR7800-4 Vliv genetických, psychobehaviorálních, hormonálních a nutričních faktorů na změny tělesné hmotnosti a zdravotní rizika s obezitou HAINER Vojtěch
NR7809-5 Studium kandidátních genů a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu BENDLOVÁ Běla
NR7820-3 Sledování změn vybraných metabolitů v průběhu optimalizace stavu selenu v organismu KVÍČALA Jan
NR8519-3 Proteomická analýza buněk feochromocytomu BÍLEK Radovan
NR8525-5 Androgenní alopecie jako marker zdravotního rizika STÁRKA Luboslav
NR8759-3 Regulace sekrece inzulínu u syndromu polycystických ovarií VRBÍKOVÁ Jana
NR9055-4 Vliv kouření a jeho odvykání na endokrinní systém HILL Martin
NR9154-3 Příspěvek ke studiu funkce nadledvin a ovarií u autoimunitního diabetu 1. typu VONDRA Karel
NR9156-3 20alfa-Hydroxy-metabolity neuroaktivních pregnanolonových izomerů, progesteronu a pregnenolonu okolo porodu a jejich význam ve fyziologii a diagnostice HILL Martin
NR9157-3 Hodnocení biosyntézy a transportu neuroaktivních steroidů v centrálním nervovém systému a periférii KANČEVA Radmila
NR9158-3 Postprandiální odpověď ghrelinu a dalších hormonů s účastí v regulaci příjmu potravy u pacientek s anorexia nervosa a bulimia nervosa NEDVÍDKOVÁ Jara
NR9160-3 Selen a autoimunitní tyreoiditida KVÍČALA Jan
NR9165-3 Hlavní genetické příčiny a modifikující faktory v patogenezi nádorů štítné žlázy BENDLOVÁ Běla
KOMERČNÍ    
  MERCK, klinická studie HAINER Vojtěch

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GAČR    
GA303/06/1817 Úloha neuroaktivních steroidů v těhotentsví a jejich význam v prenatální diagnostice HILL Martin
IGA MZ ČR    
NR8991-3 Role CNS v patofyziologii inzulinové rezistence HILL Martin
NR9414-3 Sledování specifické buněčné imunitní odpovědi vůči antigenům Helicobacter pylori u pacientů s autoimunitní tyreoiditidou MAREČKOVÁ Helena
NR9520-3 Diastolická dysfunkce u diabetu mellitu 2. typu. Význam vybraných klinických, matebolických a endokrinních parametrů. ZAMRAZIL Václav
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu