Endokrinologický ústav

Granty – 2005

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
COST    
OC B17.10 Hledání genů účastných v patogenezi inzulinové rezistence, obezity, NIDDM a jeho komplikaci BENDLOVÁ Běla
GAČR    
GA301/04/1085 Studium genetického pozadí syndromu polycystických ovárií BENDLOVÁ Běla
GA303/03/0376 Vliv sympatoadrenálního nervového systému na metabolismus tukové tkáně u anorexia nervosa: in vivo mikrodialyzační studie NEDVÍDKOVÁ Jara
GA303/04/1086 Neuroaktivní steroidy a iniciace porodu u člověka HILL Martin
IGA MZ ČR    
1A8235-3 Účast neuroaktivních steroidů na mužské reprodukci STÁRKA Luboslav
1A8634-3 Vývoj nových metodik stanovení metabolitů vitamínu D v biologickém materiálu BÍLEK Radovan
1A8637-3 Neurosteroidy  rizikové faktory u vybraných onemocnění mozku? BIČÍKOVÁ Marie
1A8643-5 Vliv selenu na zdravotní stav seniorů KVÍČALA Jan
1A8649-5 Metabolismus steroidů ve vztahu k patogenezi a terapii epilepsie  HILL Martin
NB7370-3 Zhodnocení sonografických nálezů na náhodně vybraném vzorku dospělé populace České republiky  stanovení norem objemu štítné žlázy, změn echogenity a textury DVOŘÁKOVÁ Marcela
NB7391-3 Metodologie robustní statistické analýzy vícerozměrných experimentálních dat v endokrinologii HILL Martin
NR7763-3 Monitorování zdravotního stavu obyvatel vybraných regionů České republiky se zaměřením na tyreopatie a jejich etiologická agens ČEŘOVSKÁ Jarmila
NR7768-3 Vývoj nových metodik stanovení neuroaktivních steroidů a steroidních konjugátů v tělních tekutinách a ve tkáních HAVLÍKOVÁ Helena
NR7782-4 Distribuce tuku u obézních osob a metabolický syndrom, etiopatogeneze, možnosti ovlivnění léčbou obezity. Monogenní mutace jako příčina těžké obezity. KUNEŠOVÁ Marie
NR7793-3 Autonomní regulace srdeční frekvence u pacientů se subklinickými poruchami funkce štítné žlázy a její změny po dosažení eutyreózy DRBALOVÁ Karolína
NR7797-3 Rizikové faktory onemocnění prsu ve vztahu k chorobám štítné žlázy BIČÍKOVÁ Marie
NR7800-4 Vliv genetických, psychobehaviorálních, hormonálních a nutričních faktorů na změny tělesné hmotnosti a zdravotní rizika s obezitou HAINER Vojtěch
NR7806-3 RET proto-onkogen v patogenezi medulárního a papilárního karcinomu štítné žlázy u české populace BENDLOVÁ Běla
NR7809-5 Studium kandidátních genů a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu BENDLOVÁ Běla
NR7815-3 7-Oxygenované steroidy jako imunomodulátory a termogenní faktory HAMPL Richard
NR7820-3 Sledování změn vybraných metabolitů v průběhu optimalizace stavu selenu v organismu KVÍČALA Jan
NR7827-3 Genetické aspekty osteoporózy  nové kandidátní geny a jejich sekvenční variability ve vztahu ke kostnímu metabolizmu a farmakologické odpovědi u postmenopauzálních žen ZAJÍČKOVÁ Kateřina
NR8519-3 Proteomická analýza buněk feochromocytomu BÍLEK Radovan
NR8525-5 Androgenní alopecie jako marker zdravotního rizika STÁRKA Luboslav
JINÉ    
  MERCK, klinická studie HAINER Vojtěch

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GAČR    
GA203/04/0123 Hapteny pro imunostanovení neuroaktivních steroidů pregnanolového typu HILL Martin
GA525/03/0352 Isoflavonoidy v čeledích Myrtaceae a Rutaceae HAMPL Richard
IGA MZ ČR    
NB7429-3 Význam PPAR-alfa v regulaci inzulínové senzitivity NEDVÍDKOVÁ Jara
NB7569-3 Lokální změny funkce sympatického nervového systému v podkožní tukové tkáni u endokrinních onemocnění. Pochopení patogeneze a význam pro léčbu. NEDVÍDKOVÁ Jara
NC7487-3 Srovnání exprese VEGF, TGF, HGF, IL6, IL10 a vazebných proteinů u karcinomů orofaryngu a jejich metastáz s chronickým zánětem patrové mandle ŠTERZL Ivan
NE7443-3 Vliv poruch nutričního stavu u dětí a adolescentů na metabolismus orexinu A NEDVÍDKOVÁ Jara
NR8115-3 Autoimunitní tyreoiditidy, infekční patogeneze-Helicobacter-a genetika HRDÁ Pavlína
JINÉ    
QF3166 Nutričně definované výrobky na bázi mléka pro zvláštní skupiny obyvatel  vývoj, výroba, klinické zkoušky HAINER Vojtěch
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu