Endokrinologický ústav

Granty – 2003

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
COST    
OC B17.10 Hledání genů účastných v patogenezi inzulinové rezistence, obezity, NIDDM a jeho komplikaci BENDLOVÁ Běla
OC B17.40 Zevní a genetické faktory v patogenezi obezity a jejích komplikací HAINER Vojtěch
GAČR    
GA303/03/0376 Vliv sympatoadrenálního nervového systému na metabolismus tukové tkáně u anorexia nervosa: in vivo mikrodialyzační studie NEDVÍDKOVÁ Jara
IGA MZ ČR    
NB5395-5 Genetické příčiny non-inzulin dependentního diabetu mellitu (NIDDM) a jeho komplikací  studium genů “kandidátů” BENDLOVÁ Běla
NB6691-3 Úloha neuroaktivních steroidů při poruchách nervového systému HILL Martin
NB6696-3 Inzulínová rezistence a sekrece a substrátový metabolizmus u syndromu polycystických ovarií  možnosti terapeutické modulace VRBÍKOVÁ Jana
NB6702-3 K úloze neuroaktivních steroidů: Metabolizmus a jeho ovlivnění za fyziologických a patologických podmínek BIČÍKOVÁ Marie
NB6705-3 Mužský ekvivalent syndromu polycystických ovarií STÁRKA Luboslav
NB6708-3 Aminokyseliny a peptidy tělních tekutin v nové perspektivě stanovení pro klinické účely HUŠEK Petr
NB6712-3 TRH-like peptidy a lokální prostatická hormonální síť BÍLEK Radovan
NB6725-3 Sonografické sledování a srovnání dynamiky změn retrobulbární tukové tkáně u nemocných s Gravesovou tyreotoxikosou léčených chirurgicky a léčených radiojódem NOVÁK Zdeněk
NB6778-4 Exprese CGR peptidů v endokrinních tkáních BÍLEK Radovan
NB6890-3 Úloha steroidů jako modulátorů vnitřního prostředí v lidské semenné tekutině, příspěvek k endokrinologii mužské reprodukce HAMPL Richard
NB6891-3 Alkohol a neuroaktivní steroidy HILL Martin
NB7370-3 Zhodnocení sonografických nálezů na náhodně vybraném vzorku dospělé populace České republiky  stanovení norem objemu štítné žlázy, změn echogenity a textury DVOŘÁKOVÁ Marcela
NB7391-3 Metodologie robustní statistické analýzy vícerozměrných experimentálních dat v endokrinologii HILL Martin
NC6650-3 Detekce mutací RET proto-onkogenu u rodin s medulárním karcinomem štítné žlázy, syndromem MEN 2  prediktivní molekulárně genetická diagnostika BENDLOVÁ Běla
KONTAKT    
CZE-00-020 Genetické příčiny gestačního diabetu BENDLOVÁ Běla
MZ ČR    
MZ:000000023761 Klíčové problémy rozvoje endokrinologie a řešení metabolických poruch STÁRKA Luboslav
MŠMT ČR    
ME 464 Hledání genetických příčin gestačního diabetu  studium MODY genů BENDLOVÁ Běla

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GAČR    
GA203/02/1440 Příprava sulfátů neurosteroidů značených deuteriem a jejich sledování v buňkách lidských mozkových nádorů BIČÍKOVÁ Marie
GA203/03/0142 Hledání steroidů s imunomodulačními vlastnostmi: příprava 7,16-dihydroxydehydroepiandrosteronu a odvozených haptenů HAMPL Richard
GA525/03/0352 Isoflavonoidy v čeledích Myrtaceae a Rutaceae LAPČÍK Oldřich
IGA MZ ČR    
NB6597-3 Komplexní metabolicko-genetické hodnocení české dětské obézní populace BENDLOVÁ Běla
NB7070-3 Neuroaktivní steroidy, imunomodulační steroidy a ergosteroidy v těhotenství a při porodu HILL Martin
NB7429-3 Význam PPAR-alfa v regulaci inzulínové senzitivity NEDVÍDKOVÁ Jara
NB7569-3 Lokální změny funkce sympatického nervového systému v podkožní tukové tkáni u endokrinních onemocnění. Pochopení patogeneze a význam pro léčbu. NEDVÍDKOVÁ Jara
NC7487-3 Srovnání exprese VEGF, TGF, HGF, IL6, IL10 a vazebných proteinů u karcinomů orofaryngu a jejich metastáz s chronickým zánětem patrové mandle ŠTERZL Ivan
NE7443-3 Vliv poruch nutričního stavu u dětí a adolescentů na metabolismus orexinu A NEDVÍDKOVÁ Jara
NJ6775-3 Přítomnost těžkých kovů v dentálních materiálech jako rizikový faktor při rozvoji autoimunitního onemocnění ŠTERZL Ivan
JINÉ    
QF3166 Nutričně definované výrobky na bázi mléka pro zvláštní skupiny obyvatel  vývoj, výroba, klinické zkoušky HAINER Vojtěch
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu