Endokrinologický ústav

Granty – 2002

 

Granty řešené Endokrinologickém ústavem (řešitel projektu)

Číslo Název Držitel
COST    
OC B17.10 Hledání genů účastných v patogenezi inzulinové rezistence, obezity, NIDDM a jeho komplikaci BENDLOVÁ Běla
OC B17.40 Zevní a genetické faktory v patogenezi obezity a jejích komplikací HAINER Vojtěch
GAČR    
GA303/00/1555 Úloha tyreoidálních hormonů při adrenergní regulaci lipolýzy: mikrodialyzační studie NEDVÍDKOVÁ Jara
GA303/00/1559 Úloha některých neuroaktivních steroidů v endokrinních regulacích HILL Martin
IGA MZ ČR    
NB5392-4 Komplexní hodnocení selenového deficitu v ČR a jeho vztahu k jódu a thyreoidálním hormonům KVÍČALA Jan
NB5393-4 Hodnocení současné úrovně zásobení jodem a stavu štítné žlázy v české populaci a efektivity dosud přijatých opatření ZAMRAZIL Václav
NB5394-4 Interakce neuroendokrinních a imunologických faktorů v mužském reprodukčním systému ŠTERZL Ivan
NB5395-5 Genetické příčiny non-inzulin dependentního diabetu mellitu (NIDDM) a jeho komplikací  studium genů “kandidátů” BENDLOVÁ Běla
NB6313-3 Steroidy a tyreopatie HAMPL Richard
NB6317-3 Genetické vazby u polyglandulárních autoimunitních endokrinopatií HRDÁ Pavlína
NB6691-3 Úloha neuroaktivních steroidů při poruchách nervového systému HILL Martin
NB6696-3 Inzulínová rezistence a sekrece a substrátový metabolizmus u syndromu polycystických ovarií  možnosti terapeutické modulace VRBÍKOVÁ Jana
NB6702-3 K úloze neuroaktivních steroidů: Metabolizmus a jeho ovlivnění za fyziologických a patologických podmínek BIČÍKOVÁ Marie
NB6705-3 Mužský ekvivalent syndromu polycystických ovarií STÁRKA Luboslav
NB6708-3 Aminokyseliny a peptidy tělních tekutin v nové perspektivě stanovení pro klinické účely HUŠEK Petr
NB6712-3 TRH-like peptidy a lokální prostatická hormonální síť BÍLEK Radovan
NB6725-3 Sonografické sledování a srovnání dynamiky změn retrobulbární tukové tkáně u nemocných s Gravesovou tyreotoxikosou léčených chirurgicky a léčených radiojódem NOVÁK Zdeněk
NB6778-4 Exprese CGR peptidů v endokrinních tkáních BÍLEK Radovan
NB6890-3 Úloha steroidů jako modulátorů vnitřního prostředí v lidské semenné tekutině, příspěvek k endokrinologii mužské reprodukce HAMPL Richard
NB6891-3 Alkohol a neuroaktivní steroidy HILL Martin
NC6650-3 Detekce mutací RET proto-onkogenu u rodin s medulárním karcinomem štítné žlázy, syndromem MEN 2  prediktivní molekulárně genetická diagnostika BENDLOVÁ Běla
KONTAKT    
CZE-00-020 Genetické příčiny gestačního diabetu BENDLOVÁ Běla
CZE-00-022 Molekulární charakteristika autoimunitního polyglandulárního syndromu ŠTERZL Ivan
MŠMT ČR    
ME 375 Molekulární charakteristika autoimunitního polyglandulárního syndromu ŠTERZL Ivan
ME 464 Hledání genetických příčin gestačního diabetu  studium MODY genů BENDLOVÁ Běla
MZ ČR    
MZ:000000023761 Klíčové problémy rozvoje endokrinologie a řešení metabolických poruch STÁRKA Luboslav

 

Granty řešené ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem

Číslo Název Spoluřešitel
GAČR    
GA203/01/0098 Příprava komponent a vývoj metody pro nové imunostanovení 16alfa-hydroxydehydroepiandrosteronu HAMPL Richard
GA203/02/1440 Příprava sulfátů neurosteroidů značených deuteriem a jejich sledování v buňkách lidských mozkových nádorů BIČÍKOVÁ Marie
GA523/00/0567 Fytoestrogeny vojtěšky jako rizikový faktor výživy hospodářských zvířat: výskyt, distribuce, změny během silážování LAPČÍK Oldřich
IGA MZ ČR    
NB6412-3 Poruchy štítné žlázy u těhotných žen ZAMRAZIL Václav
NB6597-3 Komplexní metabolicko-genetické hodnocení české dětské obézní populace BENDLOVÁ Běla
NB7070-3 Neuroaktivní steroidy, imunomodulační steroidy a ergosteroidy v těhotenství a při porodu HILL Martin
NJ6775-3 Přítomnost těžkých kovů v dentálních materiálech jako rizikový faktor při rozvoji autoimunitního onemocnění ŠTERZL Ivan
NK6023-3 Stanovení sérových a tkáňových hladin cytokinů u nemocných adenomem a hyperplázií příštitného tělíska před a po parathyroidektomii ŠTERZL Ivan
Copyright © Endokrinologický ústav 2022  |  Nastavení souborů cookie

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu