Endokrinologický ústav

Domácí časopisy starší ročníky

2001

Bartoš V., Jirkovská A., Kasalický p., Šmahelová A., Vondra Karel, Skibová Jelena
Osteopenie a osteoporóza u diabetických  žen ve věku nad 40 roků.
Časopis lékařů českých 140,2001,č.10,s.299-301.

Bendlová Běla, Vrbíková Jana, Šaffková Jana, Stárka Luboslav
Genetické pozadí syndromu polycystických ovarií.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 4, 2001,č.1,s.58-62.

Čeřovská Jarmila, Němeček Jiří, Pobišová Zita, Zamrazil Václav
Nástup menopauzy, některé somatometrické charakteristiky a indikátory osteoporózy u současných žen v devíti regionech České republiky.
Medica Revue 2001, č.1, s.52-57.

Čeřovská Jarmila, Bílek Radovan, Čermáková Iva, Dvořáková Marcela, Němeček Jiří, Šimečková Aranka, Šterzl Ivan, Zahradníková Markéta, Zamrazil Václav
Prevalence poruch a morfologie štítné žlázy a jodurie u obyvatel 10 okresů České republiky.
Medica Revue 2001,č.4,s.37-41.

Heresová Jana
Srovnání terapie hirsutismu finasteridem a flutamidem.
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.35.

Heresová Jana, Nývltová Olga, Volmuthová Alexandra, Vlček Petr
Hormonální a metabolické změny v těhotenství.
Moderní gynekologie 2001,10,č.1, s.55-59.

Heresová Jana, Pobišová Zita, Zimák Jaroslav, Vlček Petr, Volmuthová Alexandra, Stárka Luboslav
Vliv androgenní terapie na UZ-kostní denzitu u kastrovaných transsexuálek (F-M).
Andrologie 2001,2,č.1,s.87.

Hill Martin, Schreiber Vratislav, Stárka Luboslav
Hormony, zejména steroidní a alkohol.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.23-25

Hill Martin, Huhtaniemi I.T., Hampl Richard, Stárka Luboslav
Genetic Variant of Luteinizing Hormone: Impact on Gonadal Steroid Sex Hormones in Women.
Physiol.Res. 2001,50,s.583-587.

Hrdá Pavlína, Šterzl Ivan
Autoimunitní polyglandulární syndromy.
Alergie 2001, č.2,s.126-129.

Janečková Renata
The Role of Leptin in Human Physiology and Pathophysiology.
Physiol.Res. 2001,50,č.5,s.443-459.

Kalvachová Božena
Růstový hormon a jeho klinické využití.
Medica Revue 8,2001,č.3,s.13-16.

Kvíčala Jan
Selén v antioxidantní obraně organismu.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 4,2001,č.1,s.32-33.

Lachman Jaromír, Orsák Matyáš, Lapčík Oldřich, Pivec Vladimír, Hosnedl Václav
Changes of isoflavonoid levels in pea (Pisum Sativum I) seeds, seedlings and plants influenced by UV-A and gama-irradiation.
Scientia Agriculturae Bohemica 2001,32, č.3,s.183-196.

Lapčík Oldřich
Komu hrozí kurděje aneb Přežili jsem ztrátu životně důležitého genu.
Vesmír 2001,80,č.9,s.497-8.

Lisá L., Šulcová Jarmila, Stárka Luboslav, Seeman T.
Nedostatečnost steroidní 11-beta hydroxylázy.
Čes.-slov.Pediatrie 56,2001, č.11,s.651-54.

Mašek Zdeněk
Komentář k článku: Liehr J.G.: Je estradiol genotoxický mutagenní karcinogen? (Endocrine Reviews 2000,21(1),40-54.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.43-45.

Mašek Zdeněk
Komentář k článku: Ven den Berghe G.: Nové pohledy na neuroendokrinologii kritických stavů. (Europ.J.Endocrinology 2000,143:1-13).
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.4-6.

Mašek Zdeněk
Komentář k článku: Falsetti L., Gambera A., Legrenzi L., Iacobello C., Bugari G.: Srovnání terapie hirsutismu finasteridem a flutamidem. (Europ.J.Endocrinology 1999,141,361-367.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.33-34.

Novák Zdeněk
Ultrasonografie štítné žlázy.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.11-16.

Pacák Karel
Zemřel doc.MUDr.Zdeněk Mašek,CSc.
Časopis lékařů českých 140, 2001,č.8,s.256.

Pacák Karel, Kšinantová Lucia
Nejnovější informace o biochemické diagnóze a lokalizaci feochromocytomu.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.20-22.

Paulíková Eliška
Onemocnění štítné žlázy, význam, diagnostika a léčba.
Medica Revue 8,2001,č.3,s.10-13.

Perušičová J., Mašek Zdeněk, Bárová Hana, Hill Martin
Anti GAD 65 protilátky u diabetiků 1.typu a jejich vztah k dalším diabetem asociovaným autoprotilátkám a vybraným laboratorním a klinickým parametrům.
Časopis lékařů českých 140,2001,č.18,s.565-569.

Robová Klára, Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Cytokiny u autoimunitních onemocnění štítné žlázy.
Alergie 2001,č.4,s.313-319.

Stárka Luboslav
Za doc.MUDr.Zdeňkem Maškem, CSc.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 4,2001, č.1,s.73.

Stárka Luboslav, Broulík Petr
Antiandrogenic activity of epitestosterone in male mice in vivo.
Sborník  lékařský 102,2001,č.1,s.7-11.

Stárka Luboslav
Primární adrenální nedostatečnost.
Medica Revue 8,2001,č.3,s.16-21.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Liehr J.G.: Je estradiol genotoxický mutagenní karcinogen?(Endocrine Reviews 21,2000,40-54.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.46.

Stárka Luboslav
Pohled endokrinologa na stárnutí u  muže.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 4, 2001,č.1,s.40-45.

Stárka Luboslav
In memoriam Doc.MUDr. Zdeňka Maška, CSc.
Revue Endokrinologie 2001, č.1, nestr.

Stárka Luboslav
K životnímu jubileu  doc.RNDr. Richarda Hampla, DrSc.
Revue Endokrinologie 2001, č.1,  nestr.

Stárka Luboslav
Příručka pro endokrinologickou praxi trochu jinak… (recenze).
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa  4,2001,č.2,s.149.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Fardella C.E., Mosso L., Gómez-Sánchez C. et al.: Primární hyperaldosteronismus u pacientů s esenciální hypertenzí. (JCEM 85,200:1863-1867.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.33.

Stárka Luboslav
Androgenní alopecie jako rizikový faktor.
Andrologie 2, 2001, č.1, s.11-15.

Svobodová J., Haluzík Martin, Bednářová V., Sulková Sylva, Jiskra J., Nedvídková Jara, Kotrlíková E., Kábrt J.
Vztah sérových koncentrací leptinu a vybraných nutričních parametrů u hemodialyzovaných pacientů.
Vnitřní lékařství 47,2001,č.9,s.594-598.

Šnajderová M., Heresová Jana, Mardešič T., Křenek Martin, Hořejší J., Kalvachová Božena, Popelová J., Mikešová E., Wohlová G., Feber J., Geržová J., Hroboňová V., Teslík L., Zounarová M., Vejvalková Š.
Turnerův syndrom: přehled problematiky, současný stav, návrh koncepce péče a protokol sledování v dětství, adolescenci a v dospělosti.
Časopis lékařů českých 140,2001,č.17,s.533-537.

Šrámková Daniela, Kunešová Marie, Hainer Vojtěch, Bendlová Běla
Gen PPAR gama ve středu zájmu obezitologů a diabetologů.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa  4,2001,č. 4, s.278-286.

Šulcová Jarmila, Hill Martin, Mašek Zdeněk, Češka R., Nováček A., Hampl Richard, Stárka Luboslav
Effects of Transdermal Application of 7-oxo-DHEA on the Levels of Steroid Hormones, Gonadotropins and Lipids in Healthy Men.
Physiological Research 50,2001,č.1,s.9-18.

Veselý David, Astl Jaropmír, Šterzl Ivan
Cytokiny u nádorů štítné žlázy.
Alergie 3,2001,s.247-252.

Vlček Petr, Křížová Hana
Využití metod nukleární medicíny v endokrinologii.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.17-19.

Vlček Petr
Komentář k článku:  Suhail A.R.Doi, Nicholas J.Y.Woodhouse: Ablace tyreoidálních zbytků a léčba radiojódem 131 diferencovaného karcinomu štítné žlázy. (Clinical Endocrinology 2000,52,765-773.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.12-13.

Vlček Petr
Komentář k článku: Jan W.Smit, G.Jan Vielvoye, Bernard M.Goslings: Embolizace obratlových metastáz folikulárního karcinomu štítné žlázy.
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.15.

Vlček Petr
Komentář k článku: B.E.W.Brownnlie, A.M.Rae, J.W.B.Walshe, J.E.Wells: Psychóza sdružená s thyreotoxikosou-thyreotoxická psychóza, 18 případů se statistickou analýzou výskytu. (European J.Endocrinology 2000,142,438-444.)
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.15-16.

Volmuthová Alexandra, Heresová Jana, Nývltová Olga
Gestační diabetes.
Moderní gynekologie 10,2001,č.1,s.60-62.

Vondra Karel
Diabetes mellitus ve stáří.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa  4,2001,č.2,s.90-102.

Vondra Karel, Hampl Richard, Stárka Luboslav
Glykoregulace a glukózová tolerance při léčbě glukokortikoidy.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa  4,2001,č. 4, s.238-248.

Vondra Karel, Pohunková Dagmar, Stárka Luboslav, Zamrazil Václav
Úloha funkční diagnostiky v endokrinologii.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.6-10.

Vrbíková Jana, Hill Martin, Stárka Luboslav, Cibula David, Šnajderová Marta, Šulcová Jarmila, Vondra Karel, Bendlová Běla
Vliv dlouhodobé léčby metforminem na hladiny steroidů a parametry inzulinové rezistence u žen se syndromem polycystických ovarií.
Časopis lékařů českých 2001,140,č.22,s.688-694.

Zamrazil Václav
Komentář k článku: Brownnlie B.E.W. et al.: Psychóza sdružená s thyreotoxikosou – thyreotoxická psychóza, 18 případů se statistickou analýzou výskytu.
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.16.

Zamrazil Václav
Komentář k článku: Léčba Gravesovy orbitopatie: realita a perspektivy.
Revue Endokrinologie 2001, č.1,s.19.

Zamrazil Václav
Vliv věku na štítnou žlázu.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 4, 2001,č.1,s.46-52.

Zamrazil Václav
Klinická endokrinologie u nás v roce 2001.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2001,č.27,s.6.

Zamrazil Václav
Symptomatologie endokrinopatií.
Medica Revue 8,2001,č.3,s.4-7.

Zamrazil Václav
Diagnostika endokrinopatií.
Medica Revue 8,2001,č.3,s.7.

Živný Jan
Orální tolerance: fyziologická odpověď na antigeny potravy.
Alergie 3,2001,s.120-125.

Žofková Ivana
Involuční a postmenopauzální osteoporóza.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa  4,2001,č.2,s.129-134.

Žofková Ivana
Přednosti aktivních metabolitů vitaminu D při léčbě osteoporózy v porovnání s kalciferolem.
Vnitřní lékařství,47,2001,č.2,s.99-100.

2000

Astl J., Betka J., Dvořáková Marcela, Vlček Petr, Mrzena L., Taudy M., Novák Zdeněk, Veselý D.
Chirurgie štítné žlázy u dětí a dospívajících - indikace, výsledky a komplikace.
Česko-slovenská pediatrie 55,2000, č.9,s.539-543.

Běhanová Magdalena
Hypotyreóza u pacientky s diabetem 1.typu v dospělosti - případ z praxe.
Diagnóza 17,2000, s.12.

Bílek Radovan
Importance and results of determination of ioduria.
Thyroid Gland 2000,č.3,s.69-75.

Bílek Radovan
TRH-like peptides in prostate gland and other tissue.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.19-26.

Cibula D., Živný J., Hořejší J., Hill Martin
Výsledky Registru komplikací uživatelek hormonální antikoncepce za rok 1998.
Česká gynekologie 65,2000,č.2,s.75-9.

Čeřovská Jarmila, Pobišová Zita, Zamrazil Václav
Somatometrické údaje se vztahem k nadváze, výskyt alergií a kuřáckých návyků dětí z devíti okresů České republiky.
Medica Revue 6,2000,č.1,s.40-41.

Čeřovská Jarmila, Zamrazil Václav, Bílek Radovan, Šimečková Aranka
Regionální rozdíly ve výskytu jodového deficitu u dětí v České republice.
Česko-slovenská pediatrie 55, 2000,č.7,s. 428-431.

Dvořáková Marcela, Němec Jan
Problém tyreopatií v graviditě z hlediska matky a plodu.
Čes - slov.pediatrie 55, 2000, č.3,s.192-193.

Haluzík Martin, Nedvídková Jara
The role of nitric oxide in the development of streptozotocin-induced diabetes mellitus: experimental and clinical implications.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.37-42.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Hill Martin, Klak Jan, Kasal A., Nováček A., Šterzl Ivan, Šterzl Jaroslav, Stárka Luboslav
7-hydroxydehydroepiandrosterone - a natural antiglucocorticoid and a candidate for steroid replacement therapy?
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.107-112.

Hampl Richard, Stárka Luboslav
Hydroxylated Metabilites of Dehydroepiandrosterone -New Steroid Markers of Immune Function?
Biomarkers and Environment 3, 2000,č.1/2,s.18-21.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Stárka Luboslav
Vybrané fytoestrogeny jako možné příznivé faktory z hlediska rizika některých civilizačních onemocnění.
Časopis lékařů českých 139,2000, Suppl.1, s.31-33.

Heresová Jana
Hlavní poruchy růstu vlasů.
Diagnosa 6, 2000,s.7.

Hill Martin, Bílek Radovan, Šafařík L., Stárka Luboslav
Analysis of relation between serum levels of epitestosterone, estradiol, testosterone, IGF-1 and prostatic specific antigen in men with benign prostatic Hyperplasia and carcinoma of the prostate.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.113-118.

Jiskra Jan, Haluzík Martin, Svobodová J., Haluzíková Denisa, Nedvídková Jara, Pařízková J., Kotrlíková E.
Sérové koncentrace leptinu a solubilního leptinového receptoru u pacientek s mentální anorexií.
Časopis lékařů českých 139,2000,č.21,s.660-663.

Kancheva Radmila, Žofková Ivana, Hill Martin, Kancheva L.
Lack of melatonin response to acute administration of nifedipine and diltiazem in healthy men.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.119-124.

Marková M., Haluzík Martin, Svobodová J., Rosická M., Nedvídková Jara, Haas T.
Serum leptin levels in patients with sideropenic and pernicious anemia: the influence of anemia treatment.
Physiological Research 49,2000,č.6,s.679-684.

Matoulek Martin, Hampl Richard, Svačina Štěpán, Šulcová Jarmila, Haas T.
Deriváty dehydroepiandrosteronu a jejich změny během testu jednodenního hladovění.
Časopis lékařů českých 139,2000, č.24,s.772-775.

Nedvídková Jara, Pacák Karel, Haluzík Martin, Nedvídek Jan
The regulation of adenohypophyseal prolactin secretion: effect of triiodothyronine and methylene blue on estrogenized rat adenohypophysis.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.27-35.

Nedvídková Jara, Schreiber Vratislav, Stárka Luboslav, Pacák Karel
Studie možnosti farmakologického ovlivnění tumorů hypofýzy: interakce estrogenů, hormonů štítné žlázy, růstových a protirůstových faktorů.
Časopis lékařů českých 139,2000, Suppl.1, s. 19-21.

Neradilová Marta, Bendlová Běla
Medulární karcinom štítné žlázy - přehled 20letých zkušeností.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 3,2000,č.1,s.33-41.

Poršová-Dutoit Irena, Šulcová Jarmila, Stárka Luboslav
Do DHEA/DHEAS play a protective role in coronary heart disease?
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.43-56.

Robová Klára
Fyziologie hormonů štítné žlázy.
Diagnóza 17,2000,s.6.

Stanická Soňa, Vondra Karel, Zamrazil Václav
Alteration of sacharide metabolism in hypothyroidism.
Thyroid Gland 2000,č.2,s.41-46.

Stárka Luboslav
Prof.Vratislav Schreiber celebrated his seventy-fifth birthday anniversary.
Physiological Research 49,2000, Suppl.1,s.iii-iv.

Stárka Luboslav
Slovo má Luboslav Stárka.
Vesmír 79,2000,č.2,s.65-6.

Stárka Luboslav
O sloučení s nemocnicí bylo rozhodnuto bez konzultací.
Zdravotnické noviny 49, 2000,č.1,s.11.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Molekulární diagnostika u kongenitálních adrenálních hyperplasií (CAH).
Revue Endokrinologie 3,2000,č.1, s.42.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Expozice exogenním estrogenům v potravě: možné důsledky pro vývoj a zdraví člověka.
Revue Endokrinologie 3,2000,č.1, s.40.

Stárka Luboslav
Pohled endokrinologa na mužské stárnutí.
Andrologie 2000,č.2,s.1-10.

Stárka Luboslav
Co ještě přináší hormonální substituční terapie (HRT). Estrogeny, dehydroepiandrosterona a kognitivní funkce.
Interní medicína pro praxi 2,2000,č.3,18-20.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Regrese srdečních abnormalit po substituční terapii u addisonovy nemoci.
Revue Endokrinologie 3,2000,č.1, s.37.

Stárka Luboslav
Ambulantní adrenalektomie?
Medicína 7,2000,č.4, s.2.

Stárka Luboslav
Poznámka k článku R.Balona “Cholesterol, duševní onemocnění a násilí” (Psychiatrie 2,2000:83-90).
Psychiatrie 4, 2000,č.3, s.223-224.

Stárka Luboslav
Komentář k článku:Vermeulen A., Verdonck L., Kaufman J.M.:Kritické zhodnocení jednoduchých metod stanovení volného testosteronu v séru.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.43.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Jin B., Turner I., Zhou Z. et al.:Etnicita a migrace jako determinanty velikosti lidské prostaty.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.42.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Lerner A.J.: Alzheimerova choroba u mužů: Endokrinní souvislosti a vyhlídky a Barret-Connor E., Goodman-Ghruen D., Patay B.: Endogenní sexuální hormony a kognitivní funkce starších mužů.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.41.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Barnhart K.T., Freeman E., Grisso J.A. et al.: Vliv suplementace dehydroepiandrosteronu (DHEA) u symptomatických perimenopauzálních žen na sérové endokrinní parametry.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.38.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Remer T., Manz F.: Role nutričních stavů v regulaci adrenarche.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.37.

Stárka Luboslav
Komentář k článku Hudson M., Cleare A.: Krátký lug Synacthenový test u chronického únavového syndromu.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.34.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Wang G.S.: Alkohol a hypotalamo-hypofyzární osa.
Revue endokrinologie 2000,č.2,s.7.

Stárka Luboslav
Za MUDr.Martou Neradilovou, CSc (1928-2000).
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.4.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Inglis C.C., Ingram M.C.V., Holloway C.D. et al.: Familiární profily kortikosteroidů a jejich metabolismu u dospělých osob-skotská studie na dospělých dvojčatech.
Revue Endokrinologie 2000,č.2,s.36.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Výskyt adrenálních incidentalomů v Itálii.
Revue Endokrinologie 2000,č.3,s.37.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Výskyt feochromocytomu v itálii.
Revue Endokrinologie 2000,č.3,s.36-37.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Buckler H.M.: Jaká náhradní terapie androgeny pro ženy?
Revue Endokrinologie 2000,č.3,s.31-32.

Stárka Luboslav
Cobude s endokrinologii?
Vesmír79, 2000,č.12,s.667-668.

Stárka Luboslav
Poruchy vyvolané mutacemi genů receptorů pro gonadotropiny.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 3, 2000, č.3, s.190-193.

Stárka Luboslav
Hormonální profil mužů s androgenní alopecií.
Sborník lékařský 101,2000, č.1, s.17-22.

Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Hypotyreóza u syndromu polyglandulární autoimunitní endokrinopatie.
Diagnóza 17,2000,s.5.

Šulcová Jarmila, Hill Martin, Hampl Richard, Nováček A., Češka R.
Effects of transdermal application of DHEA on the levels of steroids, gonadotropins and lipids in men.
Physiological Research 49,2000,č.6,s.685-693.

Vondra Karel, Zamrazil Václav
Onemocnění štítné žlázy u diabetes mellitus.
Forum Medicinae 2000,5/6,s.58-67.

Wildová Olga, Stárka Luboslav
Náš rozhovor. Prof.MUDr.L.Stárka,DrSc.
Forum Medicinae 2000,č.5/6,s.114-116.

Zamrazil Václav
Endokrinní a metabolické choroby na přelomu tisícíletí.
Forum Medicinae 2000,5/6,s.3.

Zamrazil Václav, Bílek Radovan, Čeřovská Jarmila, Dvořáková Marcela, Šiměčková Aranka
Current condition of supplying with iodine in the Czech Republic.
Thyroid Gland 2000,č.3,s.65-68.

Zamrazil Václav
Hypotyreóza.
Diagnóza 17,2000,s.5-6.

Zamrazil Václav
Prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc-sedmdesátníkem!?!
Praktický lékař 80,2000,č.12,s.731.

Zamrazil Václav, Němec Jan
Základy diagnostiky a léčby nejdůležitějších onemocnění štítné žlázy.
Forum Medicinae 2000,5/6,s.44-50.

Zamrazil Václav, Šterzl Ivan
Co bychom měli vědět o štítné žláze.
Právo 10,2000,č.32,s.10.

Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila
Jodový deficit a jeho důsledky.
Interní medicína pro praxi 2, 2000, č.9, s.410-414.

Zamrazil Václav, Němec Jan
Základy funkční diagnostiky tyreopatií.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 49,2000,č.14,s.7.

Zamrazil Václav, Šterzl Ivan
Celý náš život ovlivňují hormony.
Právo 28.3.2000,s.10

Zamrazil Václav, Hampl Richard
Pavel Horák mate veřejnost.
Zdravotnické noviny 49, 2000,č.6,s.8.

Zamrazil Václav
K 70. narozeninám prof.MUDr.RNDr. Luboslava stárky, DrSc.
Vnitřní lékařství 46, 2000, č.11, s.819-20.

Zapletalová Jiřina, Lebl Jan, Dvořáková Marcela, Hníková Olga, Janštová Vlasta, Kalvachová Božena, Klabochová Jarmila, Koloušková Stanislava, Lisá Lidka, Magnová Olga, Novotná Dana, Philippiová Olga, Pomahačová Renata, Škvor Jaroslav, Šnajderová Marta, Zahradníková Markéta
Výsledky léčby růstovým hormonem u děvčat s Turnerovým syndromem (Český registr 1992-1998).
Čes.-slov.pediatrie 55,2000,č.2,s.70-79.

Žofková Ivana, Kuklík M., Novák Zdeněk, Betka J., Dorazilová V.
Neobvyklý případ primární hyperparatyreózy u nemocné se syndromem Gorlina-Goltze.
Vnitřní lékařství 46, 2000, č.6, s.347-349.

Žofková Ivana, Zajíčková K.
Genetické markery kostního metabolismu.
Osteologický bulletin 5, 2000,č. 1, s.13-17.
Žofková Ivana, Nováková Andrea
Vitamin K a osteoporóza.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 3, 2000, č.4, s.260-263.

1999

Bárová Hana, Mašek Zdeněk
Genetika diabetes mellitus 1.typu.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999, č.2,s. 57-62.

Běhanová Magdalena, Zamrazil Václav, Vondra Karel
The thyroid gland and diabetes mellitus.
Thyroid Gland 1999,č.3,s.63-9.

Běhanová Magdalena, Zamrazil Václav, Vondra Karel
Diabetes mellitus a onemocnění štítné žlázy jsou nejrozšířenějšími poruchami endokrinního systému.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 48, 1999,č.38,s.5-6.

Běhanová Magdalena, Nedvídková Jara
Metabolismus a periferní účinky hormonů štítné žlázy.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999, č.2,s.63-69.

Bendlová Běla, Mazura Ivan, Včelák Josef, Pelikánová Terezie, Kunešová Marie, Hainer V., Obenberger J., Palyzová D.
Mutace beta3-adrenergního receptorového genu (Trp64Arg) nemá vliv na inzulinovou rezistenci, energetický výdej, distribuci tuků a lipidové spektrum u mladistvých - pilotní studie.
Vnitřní lékařství 45, 1999,č.5, s. 267-272.

Bušek Petr, Kancheva Radmila
Současný pohled na anatomické a fyziologické mechanismy v neuroimunologii a psychoneuroimunologii.
Česká a slovenská neurologie a neorochirurgie 62/95, 1999,č.5,s.247-252.

Bušek Petr, Kancheva Radmila
Současný pohled na vzájemné vztahy nervového a imunitního systému.
Česká a slovenská neurologie a neorochirurgie 62/95, 1999,č.6,s.309-315.

Čeřovská Jarmila, Zamrazil Václav, Bílek Radovan
Stav zásobení jodem v České republice.
Medica revue 1999, č.1, s.16-18.

Haluzík Martin, Haluzíková D., Brandejský P., Nedvídková Jara, Boudová L., Baráčková M., Vilikus Z.
Vliv aerobního tréninku vrcholových sportovců na sérové koncentrace leptinu: srovnání se zdravými nesportujícími subjekty.
Vnitřní lékařství 45,1999,č.1,s.51-54.

Haluzík Martin, Haluzíková Denisa, Svobodová Jarmila, Kotrlíková Eva, Kábrt Jan, Nedvídková Jara
Změny koncentrace leptinu u malnutričních stavů, příčina, nebo důsledek?
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999, č.1,s.13-16.

Haluzík Martin, Kábrt Jan, Nedvídková Jara, Svobodová Jarmila, Kotrlíková Eva
Sérové koncentrace leptinu u pacientek s protein-kalorickou malnutricí, vztah k biochemickým ukazatelům stavu výživy.
Vnitřní lékařství 45,1999,č.4,s. 202-205.

Haluzík Martin, Papežová H., Nedvídková Jara, Kábrt J.
Serum leptin levels in patients with anorexia nervosa before and after partial refeeding, relationshis to serum lipids and biochemical nutritional parameters.
Physiol. Res. 48,1999,č.3,s.197-202.

Haluzík Martin, Fiedler J., Nedvídková Jara, Češka R.
Serum leptin concentrations in patients with combined hyperlipidemia: relationship to serum lipids and lipopproteins.
Physiol.Res. 48,1999,č.6,s.363-368.

Hampl Richard, Stárka Luboslav
Současné možnosti steroidní laboratorní diagnostiky.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,č.4, s.206-210.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich
Fytoestrogeny v pivu.
Kvasný průmysl 45,1999,č.2,s.56-57.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Hill Martin, Bičíková Marie, Putz Zdeněk, Vaňuga Anton, Stárka Luboslav
Dehydroepiandrosterone and its 7-hydroxylated metabolites in Hashimoto´s thyroiditis (a preliminary report).
Thyroid Gland 1999,č.1,s.11-14.

Heresová Jana
Endokrinní příčiny alopecie - hyperandrogenní stav u žen.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999, Suppl.1,s.14.

Hill Martin, Huhtaniemi I.T., Hampl Richard, Stárka Luboslav
Stanovení variantní beta-podjednotky luteotropního hormonu ve vzorku české populace.
Klin.Biochem.Metab. 28, 1999,č.3,s.153-157.

Hill Martin, Bičíková Marie, Klak Jan, Fingerová Helena, Pařízek A., Stárka Luboslav
Některé neuroaktivní steroidy ve vztahu k načasování a průběhu porodu.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,Suppl.1.s.42.

Hníková O., Hromádková M., Wiererová O., Bílek Radovan
Kontrolní studie jódového zásobení novorozenců a jejich matek ze dvou oblastí ČR po třech letech nápravných opatření.
Časopis lékařů českých 138, 1999, č. 9, s. 272-275.

Hníková O., Mazura Ivan, Venháčová J., Novotná D., Škvor J., Dvořáková Marcela, Zamrazil Václav, Zikmund J.
Juvenilní Gravesova-Basedowova choroba (Prospektivní multicentrická studie v České republice).
Čs.Pediatr,54,1999,č.7,s.332-339.

Kalvachová Božena
Nedostatečné zásobení jodem negativně ovlivňuje vývoj CNS.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 48, 1999,č.38,s.4.

Klofanda J., Trča S., Krška Z., Heresová Jana
Náhodně zjištěný karcinom štítné žlázy.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,Suppl.1,s.31.

Krejbichová Šárka, Bendlová Běla, Mazura Ivan
Obezita a její genetické pozadí.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999, č.1,s.24-29.

Kvíčala Jan
Selen a organismus.
Časopis lékařů českých 138, 1999, č.4, s.99-106.

Lachman J., Lapčík O., Hosnedl V., Prokinová E., Orsák M., Pivec V.
Polyphenol and isoflavonoid levels in barley and pea seeds and seedlings influenced by their deterioration and Epicoccum purpurascensEhrenb. ex Schlecht.elicitors.
Scientia Agriculturae Bohemica 30,1999,č.1,s.1-13.

Mazura Ivan, Koukolík F., Jirák R., Mazurová F., Bendlová Běla, Včelák Josef
Místo molekulární genetiky v diagnostice Alzheimerovy demence.
Praktický lékař 79, 1999, č.7, s.376-379.

Nedvídková Jara
Thyreoidální hormony a estrogeny jako psychotropní látky.
Časopis lékařů českých 138,1999, č.20, s.615-619.

Němec Jan, Stárka Luboslav
Preklinická hyper- a hypothyreóza představují často diagnostikovanou chorobu u osob vyššího věku.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 48, 1999,č.38,s.6.

Němec Jan
Nádorové postižení štítné žlázy.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 48, 1999,č.38,s.1-3.

Neradilová Marta
Medullary thyroid cancer - a survey of 20 years of experience.
Thyroid Gland 1999,č.3,s.49-62.
Neradilová Marta
Tyreotoxikóza - hypertyreóza (I.část).
Bulletin (Sdružení praktických lékařů ČR) 9,1999,č.1,s.17-19.

Neradilová Marta
Tyreotoxikóza - hypertyreóza (II.část).
Bulletin (Sdružení praktických lékařů ČR) 9,1999,č.2,s.32-34.

Procházková J., Bártová J., Šterzl Ivan, Kučerová H.
Reakce na kovy u pracovníků ve stomatologii a v kovoprůmyslu.
Praktické zubní lékařství 47, 1999, č.3, s.81-93.

Procházková J., Bártová J., Ivašková Eva, Kupková Libuše, Šterzl Ivan
HLA antigeny u pacientů s přecitlivělostí na kovy.
Alergie 1,1999,č.2,s. 63-66.

Schreiber Vratislav
Může být učitelem lékařů někdo, kdo nebádá?
Vesmír 78, 1999,č.2,s.65.

Stárka Luboslav
Estrogeny stále aktuální.
Medica revue 6,1999,č.2,s.43-46.

Stárka Luboslav
Kosmetický problém někdy vyřeší hormony.
Blesk 18.10.1999,s.3

Stárka Luboslav
Kde končí prevence a kde začíná léčba?
mfDNES 1999,1.3.99,s.10

Stárka Luboslav
Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom: další objasněná vrozená porucha metabolismu.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,č.4,s.182-184.

Stárka Luboslav
Slovo má Luboslav Stárka.
Vesmír 78,1999,č.11,s.605.

Stárka Luboslav
Endokrinologie před půl stoletím.
Revue endokrinologie 1999,č.2-3,s.63.

Stárka Luboslav
Nadměrně vysoká postava a možnosti její úpravy hormonální léčbou.
Čs. Pediat. 54,1999,č.5, s.213-217.

Stárka Luboslav
Slovo k ukončení 2.ročníku DMEV a na začátku roku 2000.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999,č.4.s.160.

Stárka Luboslav
MUDr.Alexander Kreze sedmdesátníkem.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999,č.4.s.219-220.

Stárka Luboslav
Otakar Koldovský, M.D.,PhD., +8.4.1998.
Čs. Pediat. 54,1999,č.2,s.677.

Stárka Luboslav
RNDr.Luděk Jirousek
Sborník lékařský 100,1999,č.3.

Stárka Luboslav
Nezávislost lékařů.
Vita Nostra Revue 1999,č.1,s.20-21.

Stárka Luboslav
Prof.Vratislav Schreiber M.D., D.Sc., on the occasion of his seventy-fifth birthday.
Thyroid Gland 1999,č.3.,s.47-8.

Stárka Luboslav, Hill Martin, Hampl Richard, Huhtaniemi I.T.
Prevalence genetické varianty luteinizačního hormonu v České republice.
Časopis lékařů českých 138,1999,č.22,s.686-688.

Stárka Luboslav, Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Adlercreutz Herman
Fytoestrogeny a civilizační choroby.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999, č.1,s.3-9.

Stárka Luboslav, Hampl Richard
Syndromy necitlivosti na androgeny.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999,č.3,s.128-132.

Szantó Juraj, Vondra Karel
Málo známý lék urgentní mediciny.
DIA život - časopis nejen o diabetu 10,1999,č.1,s.11-12.

Šimečková Aranka, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila, Kvíčala Jan, Bílek Radovan
Status of magnesium, selenium and iodine saturation in the population of seven regions in the Czech republic.
Central European Journal of Public Health 7, 1999, č.4, s.176-181.

Šimečková Aranka, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila, Kvíčala Jan
Relationship between selenuria, calciuria and magnesiuria in randomly selected human population.
Biomarkers and environment 3,1999,č.1/2,s.29-32.

Šterzl Ivan
Cytokiny - struktura a funkce I.
Alergie 1,1999,č.2,s.82-90.

Šterzl Ivan
Cytokiny - struktura a funkce II.
Alergie 1,1999,č.3,s.139-148..

Šterzl Ivan
Cytokiny - struktura a funkce I.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,č.4.s.185-194.

Šterzl Ivan
Cytokiny - struktura a funkce II.
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2,1999,č.4.s. 195-205.

Šterzl Ivan
Endokrinní onemocnění a autoimunita.
Medica revue 6,1999,č.4,s.12-16.

Šterzl Ivan, Vavrejnová Věra, Matucha Petr, Zamrazil Václav
Extrathyroid autoantibodies in autoimmune thyroiditis. Polyendocrine autoantibodies.
The Thyroid Gland 1999,č.2,s.37-43.

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína, Matucha Petr, Zamrazil Václav
Hladiny leptinu u autoimunitních endokrinopatií s únavou.
Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa 2,1999,č.3,s.133-137.

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína, Procházková Jarmila, Bártová Jiřina, Matucha Petr
Reakce na kovy u pacientů s chronickou únavou a autoimunitními endokrinopatiemi.
Vnitřní lékařství 45, 1999, č.9, s.527-531.

Vondra Karel
První pomoc diabetikům při poruchách vědomí.
Večerní Praha z 8.9.1999.
Vondra Karel, Szántó Juraj
Poruchy vědomí a bezvědomí u hypoglykémie a hyperglykémie.
Diagnóza,1999,č.20,s.19.

Zamrazil Václav
Óda na jód.
Zdraví 47,1999,č.4,s.38-40.

Zamrazil Václav, Šterzl Ivan
Autoimunitní tyreopatie a jejich klinický dopad.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 48, 1999,č.33,s.7-9.

Žofková Ivana
Snížení rizika fraktur obratlů u žen po menopauze s osteoporózou léčenou raloxifenem.
JAMA 7,1999,č.12,s.891-2.

1998

Benešová Olga, Tejkalová Hana, Krištofíková Z., Hušek Petr, Nedvídková Jara, Panajotová V.
Studie neuro-immuno-behaviorálních deviací, navozených farmakoterapií v různých fázích perinatální ontogeneze.
Čs.fyziologie 1998,47,č.4,s.144.

Bičíková Marie, Kančeva Radmila
Mezinárodní sympozium o enzymu aromatáze.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.41,s.12.

Bílek Radovan, Zamrazil Václav
Jodidace kuchyňské soli.
Bioprospect 1998,8,č.1,s.6-7.

Bílek Radovan
Calcitonin gene-related peptides.
The Thyroid Gland 1998,č.3,s.56-64.

Bílek Radovan, Neradilová Marta, Němec Jan
Determination of peptides related to CALC genes (calcitonin, CGRP II, amylin and adrenomedulin) in the blood serum of patients with medullary thyroid carcinoma and with futher thyreopathies, their concentrations prior to the stimulation with calcium and pentagastrin and after this stimulation.
The Thyroid Gland 1998,č.3,s.76-84.

Bílek Radovan, Soutorová Milena
Synthesis and RP-HPLC purification of a calcitonin radiologand.
The Thyroid Gland 1998,č.3,s.41,s.12.

Bílek Radovan, Stunová Zuzana,Neradilová Marta
Elution profiles of calcitonin and “calcitonin gene-related” peptides in the human blood serum.
The Thyroid Gland 1998,č.3,s.69-75.

Čeřovská Jarmila, Bílek Radovan, Šimečková Aranka, Zamrazil Václav
Iodine levels in urine (joduria) and the sources of iodine in the nutrition of the adult population of the Czech Republic.
The Thyroid Gland 1998,č.1.s.13-22.

Drbalová Karlína, Nedvídková Jara, Stárka Luboslav
Leptin.
Diabetologie, endokrinologie, metabolismus a výživa 1998,č.2,s.55-62.

Drbalová Karolína
Leptin - klíč k obezitě?
Časopis lékařů českých 137, 1998,č.12,s.355-358.

Dryáková Marie
Léčba inzulínovou pumpou.
Zpravodaj klinické farmakologie a farmacie 1998,12,Suppl.,s.20-28.

Dryáková Marie, Čeřovská Jarmila, Vondrová H., Sosna T.
Klinický průběh nestabilního (brittle) diabetes mellitus, jeho léčba a prognóza.
Vnitřní lékařství 44,1998, č.6, s.355-360.

Dvořáková Hana, Vondra Karel, Voborská Markéta, Bendlová Běla, Kvapil M., Zamrazil Václav
Význam krátkodobého podání malých dávek analogu somatostatinu pro vznik a vývoj remise u dospělých nemocných s čerstvým diabetem I.typu.
Vnitřní lékařství 44,1998,č.4,s.227-231.

Faber Josef, Pilařová M., Vučková Z., Böhmová D., Dobočová L., Zelinková O., Zamrazil Václav, Němeček Jiří
Praktické využití analýzy elektroencefalogramu u neurologických a psychiatrických chorob.
Prakt.lék. 1998,č.5,s.227-233.

Fučíková Terezie, Marečková Helena, Šterzl Ivan
Chronický únavový syndrom není stále dořešen.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.22,s.4

Haluzík Martin, Boudová L., Nedvídková Jara, Haluzíková D., Novotný V., Baráčková M., Vilikus Z.
Sérové koncentrace leptinu u hráčů rugby, korelace s antropometrickými a biochemickými parametry.
Medica Sportiva Bohemica and Slovaca 1998,7,č.1,s.44-47.

Haluzík Martin, Papežová H., Kábrt J., Nedvídková Jara
Sérové hladiny leptinu a nutriční parametry u pacientek s mentální anorexií a mentální bulimií.
Čs.psychiatrie 1998,8,č.1,s.20-25.

Haluzík Martin, Schreiber Vratislav, Nedvídková Jara
The regulation of thyroid growth and vascularisation - clinical and experimental implications, novel role for nitric oxide?
The Thyroid Gland 1998,č.2,s.27-34.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Žofková Ivana, Stárka Luboslav
Fytoestrogeny isoflavonoidové řady a osteoporóza.
Klin.Biochem.Metab. 1998,6(27),č.2,s.93-97.

Hampl Richard, Stárka Luboslav
Dehydroepiandrosteron-”hormon mládí” ve světle současných poznatků.
Čas.Lék.čes. 137,1998,č.1,s.8-12.

Hampl Richard, Lapčík Oldřich, Wahala Kristiina, Stárka Luboslav, Adlercreutz Herman.
Radioimunoanalýza fytoestrogenů isoflavonoidové řady.
Chem.listy 92,1998,č.1,s.44-50.

Heresová Jana
Komentář k článku: Sahin Z., Kelestimur F.: The frequency of late-onset 21-hydroxylase and 11-hydroxylase deficiency in women with polycystic ovary syndrome. Europ.J.Endocrinol.,1997,137,670-674.
Revue endokrinologie 2, 1998, č.1, s.35.

Heresová Jana
Nadledviny a reprodukce ženy.
Moderní gynekologie a porodnictví 1998,8,č.4,s. 46-54.

Hill Martin, Šulcová Jarmila, Hampl Richard, Bryšová V., Gaillyová R., Lapčík Oldřich, Putz Z, Stárka Luboslav
Použití 21-deoxykortizolu pro odkrývání heterozygotních přenašečů bloku 21-hydroxylázy steroidů - porovnání dvou biochemických metodik.
Čs.Peditr. 53,1998,č.2,74-78.

Křenek Martin
Štítná žláza a ženská reprodukce.
Moderní gynekologie a porodnictví 1998,8,č.4,s.55-58.

Lapčík Oldřich
Symposium o metodách výzkumu fytoestrogenů, chemie, analýza a biologické vlastnosti.
Chem.listy,92,1998,č.1,s.86-87.

Němec Jan, Stárka Luboslav
Preklinické poruchy tyroidální funkce - preklinická hypotyreóza a preklinická hypertyreóza.
Diabetologie, endokrinologie, metabolismus a nutrice 1, 1998,č.1,s.20-24.

Němec Jan
Zavedení nových metod funkční tyreoidální diagnostiky.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.33,s.6.

Neradilová Marta
Hypokalcemický syndrom po operací štítné žlázy.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.33,s.6.

Neradilová Marta
Poznámka ke sdělení: Corbetta S. et al: Mnohočetná endokrinní neoplázie 1.typu u pacientů s různými hypofyzárními nádory.
Revue endokrinologie 2, 1998, č.1, s.43.

Pobišová Zita, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila, Šimečková Aranka
Ultrazvuková denzitometrie patní kosti (CUBA) u náhodně vybraného vzorku dospělé české populace. ¼br /> Vnitřní lékařství 44,1998,č.4,s.251-254.
¼br /> Schreiber Vratislav
Vstoupíme do nové - postantibiotické - éry medicíny?
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.22,s.15.

Schreiber Vratislav
Americká Science a moderní aspekty vědy o stárnutí
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.3,s.11.

Stárka Luboslav
Stáří, nemoc a testosteron.
Revue Endokrinologie 1998,1,č.1,s.34.

Stárka Luboslav
S kriminalitou je to horší, než se zdá.
Metro 11.6.1998,s.13.

Stárka Luboslav
Kdyby soudci byli lékaři…
Lidové noviny 11,č.52 z 3.3.1998, příloha Zdraví 2,č.10,s.11.

Stárka Luboslav
Osteoprotegrin a jeho úloha v řízení kostní denzity.
Osteologický bulletin 1998,č.1,s.21.

Stárka Luboslav
Jak dlouho budou muži ještě skutečnými muži?
Remedia Populi 1998,č.3,s.20-22.

Stárka Luboslav
Hyperandrogenemie u ženy.
Moderní gynekologie a porodnictví 1998,8,č.4,s.13-25.

Stárka Luboslav
Konference o androgenní alopecii.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.18,s.2.

Stárka Luboslav, Hill Martin, Hampl Richard, Malewiak Marie-Irene, Benalycherif Aida, Morfin Robert, Kolena Jaroslav, Scsukova Sona
Studies on the mechanism of antiglucocorticoid action of -hydroxydehydroepiandrosterone.
Collect.Czech.Chem.Commun 1998,63,s.1683-1698.

Stárka Luboslav
Ke gonadální funkci u chronických nemocných, tak jak tuto problematiku zpracovali H.E.Turner a A.H.Wass v Clin.Endocr. 47,1997,379-403,bych připojil několik poznámek.
Revue endokrinologie 2,1998,č.1,s.34.

Stárka Luboslav
Endokrinologický ústav v Praze založil Karel Šilink.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.33,s.8.

Stárka Luboslav
Hirzutismus.
Kosmetika 98 - oborový katalog 1998,4, s. 147-150.

Szántó Juraj, Vondra Karel
Zvládnutí těžké hypoglykémie glukagonem.
Medicína 1998,5,č. 7, s. 9.

Šimečková Aranka, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila
Vliv věku na koncentraci hořčíku a kreatininu v moči.
Časopis lékařů českých 137,1998,č.24,s.753-56.

Šimečková Aranka, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila
Calciuria, Magnesiuria and Creatininuria - Relation to Age.
Physiol.Res.47,1998,č.1,s.35-40.

Špička I., Mašek Zdeněk, Jirsa M., Zounar R., Procházka B., Merta M., Cieslar P., Tesař V., Klener P.
Interleukin-6, tumor-nekrotizující faktor-alfa a jejich solubilní receptory u Benceovy-Jonesovy nefropatie.
Časopis lékařů českých 137,1998,č.9, s. 267-270.

Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Jaké jsou imunologické aspekty chorob štítné žlázy.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.22,s.6-7.

Šterzl Ivan, Fučíková Teresie, Hrdá Pavlína, Matucha Petr, Zamrazil Václav
Únavový syndrom u autoimunitní tyroiditidy s polyglandulární aktivací autoimunity.
Vnitřní lékařství 1998,44,č.8,s.456-460.

Šulcová Jarmila, Šnajderová M., Koloušková S., Zemková D., Hampl Richard, Hill Martin, Stárka Luboslav
Hyperandrogenní stavy u dětí - diferenciální diagnostika.
Čs.pediat. 53,1998,č.1,s.22-35.
¼br /> Šulcová Jarmila, Bryšová V., Hill Martin, Hampl Richard, Gaillyová R., Prášilová Š., Stárka Luboslav.
Detekce heterozygotních přenašečů bloku 21-hydroxylázy steroidů biochemickou metodou.
Čs.Pedietr. 53,1998,č.2,s.67-73.

Tallová J., Tomandl J., Bičíková Marie, Stárka Luboslav
Thyroidal disease and homocysteine.
The Thyroid Gland 1998,č.2,s.45-50

Tesař V., Jirsa M., Mašek Zdeněk,Bartůňková Jiřina, Stejskalová A., Dostál C., Žabka J., Chábová V., Ryšavá R.
Solubilní receptory pro cytokiny u renální vaskulitidy a lupoidní nefritidy.
Časopis lékařů českých 137,1998,č.9, s.271-275.

Váňa Stanislav, Němec Jan, Rezek P., Novák Zdeněk
Léčba endokrinní orbitopatie eliminací štítné žlázy. Vliv nezdařené eliminace, velkého pretibiálního myxedému a trvání hypotyreózy po eliminaci na dlouhodobé výsledky.
Vnitřní lékařství 1998,44,č.7, s.387-390.

Vrbíková Jana, Stárka Luboslav, Vondra Karel
Syndrom polycystických ovarií a inzulinová rezistence.
Diabetologie,Metabolismus,endokrinologie,výživa 1998,1, č.3,s.128-132.

Zamrazil Václav
Jód, štítná žláza a my. Existuje u nás “jódová pyramida”?
Remedia Populi 1998,č.3,s.27-32.

Zamrazil Václav,Hníková Olga
Řešení jodového deficitu ve střední a východní Evropě.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.2,s.3.

Zamrazil Václav
Jod ve výživě těhotných žen.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 1998,47,č.38,s.3.

Zamrazil Václav
Poruchy štítné žlázy.
Zdraví 1998,č.3,s.24.

Zamrazil Václav
Nedostatek jodu a jeho význam. Jak ho můžeme vyřešit?
Výživa a zdraví 1998,s.130-131.

Zamrazil Václav, Pobišová Zita, Čeřovská Jarmila, Šimečková Aranka, Dvořáková Marcela
Ultrazvuková denzitometrie u vybraného vzorku dětské populace České republiky.
Čs.pediatrie 1998,53,č.4,s.212-215.

Zamrazil Václav
Současný stav zásobení jodem a jeho důsledky v České republice.
Časopis lékařů českých 1998,137,č.20,s.611-618.
¼br /> Zamrazil Václav
Typy zánětů štítné žlázy a jejich klinický význam.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 1998,47,č.33,s.1-3.

Žofková Ivana, Kančeva Radmila
1,25(OH)2 vitamin D3 zvyšuje počet CD3+ a CD8+ T lymfocytů nazávisle na výchozích hladinách 25-OH vitaminu D.
Osteologický bulletin 1998,3,č.4,s.112-115.

1997

Betka J., Mrzena L., Astl J., Němec Jan, Vlćek Petr, Taudy M.
Metastázy nádorů štítné žlázy do krčních uzlin a jejich chirurgická léčba.
Otorinolaryngol.Foniat. 1997,46,1, s. 3-9.

Bičíková Marie, Hill Martin, Hampl Richard, Stárka Luboslav
Allopregnanolone/progesterone ratio as an indicator of extrahepatal C21-steroid 5alfa-reductase activity in thyroidectomized patients.
The Thyroid Gland 1997, č.1,s.3-6.

Bílek Radovan
Tajemný svět hormonů aneb TRH a TRH-like peptidy.
Zdrav.noviny-Lék.listy 1997,46,č.37,s.13.

Černý Ivan, Pouzar Vladimír, Lapčík Oldřich, Hampl Richard
Addition of azoimide to unsaturated ketones in the steroid series. Synthesis of N(17beta-hydroxy-3-oxo-5alfa-androstan-15beta-YL)-succinamoic acid and its evaluation as hapten for dihydrotestosterone immunoanalysis.
Collect.Czech.Chem.Commun. 1997,62,s.1931-1939.

Dvořáková Marcela, Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila
Sonographic findings in children in the Czech republic in relations to age, regional differences and to iodine deficiency.
The Thyroid Gland 1997, č.3, s. 59-65.

Dryáková Marie
Humalog- první inzulín vyrobený podle přání kliniků. Dopis redakci.
Vnitř.lék. 1997,43,9,s.620.

Hoskovcová Petra, Bílek Radovan
Tyreoidální diagnostika na analyzátoru BM ES-300.
Labor Aktuell Czech 1997, č.2,s.22-25.

Kalvachová Božena
Léčba nenádorových onemocnění štítné žlázy.
Remedia 1997,7, č. 5,s.289-295.

Kvíčala Jan
Selen a selenoproteiny jako tyreoidální regulátory.
Zdrav.noviny-Lék.listy 1997,46,č.37,s.14.

Kvíčala Jan, Zamrazil Václav, Bílek Radovan, Soutorová Milena, Dvořáková Marcela, Šimečková Aranka, Kantorová Iva, Pobišová Zita, Čeřovská Jarmila,Jiránek V.
Low Selenium Status of Inhabitants of South Bohemia and its Relation to Iodine and Thyroid Hormone Metabolism.
Biomarkers and Environment 1,1997,č.1,s.12-20.

Lapčík Oldřich, Hill Martin, Hampl Richard, BičíkováMarie,Wahala Kristina, Adlercreutz Herman
Imunoeseje pro stanovení fytoestrogenů.
Chemické listy 1997,91,s.961.

Lapčík Oldřich
Nový herec v dramatu estrogenního receptoru.
Vesmír, 1997,76,č.8,s.431.

Nedvídková Jara
Leptin.
Čs.fyziol.1997,46,č.4,s.182-188.

Nedvídková Jara, Haluzík Martin, Schreiber Vratislav
The decrease of serum leptin levels in oestrogen-treated male mice.
Physiol. Res. 46, 1997, s. 291-294.

Němec Jan, Bílek Radovan, Zamrazil Václav,Chytrý P., Vlček P.
Prognostická cena hladin tyreoglobulinu pro přežití nemocných s diferencovaným karcinomem štítné žlázy.
Čas.lék.čes. 136,1997,č.23,s.23-24.

Němec Jan
Existují tři základní varianty karcinomu štítné žlázy.
Lékařské listy 1997,č.32,s.4-5.

Neradilová Marta, Bendlová Běla, Němec Jan
Genetická endokrinopatie - medulární karcinom.
Zdrav.noviny-Lék.listy 1997,46,č.37,s.13.

Stárka Luboslav, Schreiber Vratislav, Kohout L.
Rostlinné steroidní hormony brassinosteroidy a jejich účinek na transport iontů 86Rb+ do lidských erytrocytů.
Sborník lék. 1997,98,č.1,s.21-25.

Stárka Luboslav
Doping pro ptačí holátka.
Vesmír 1997,76, č.6,s.357.

Stárka Luboslav
Steroidní hormony a jejich účinky v kostech.
Osteol.bulletin 1997,2,č.2,s.60.

Stárka Luboslav
Za MUDr.Jiřím Obenbergerem,DrSc.
Čas.lék.čes. 1997,136,č.8,s.248.

Stárka Luboslav
Za MUDr.Jiřím Obenbergerem (15.7.1931-8.9.1996).
Sborník lék. 1997,98,č.2,s.173-174.

Stárka Luboslav
Jak zachránit nemocnice.
Zdravotnické noviny 1997,46,č.17,s.15.

Stárka Luboslav
Recept na záchranu.
Mf Dnes 1997, 24.4.,s.13.

Stárka Luboslav
Očekávané pokroky medicínské technologie.
Remedia populi 1997,1,č.1,s.26.

Stárka Luboslav
Editorial k editorialu. Elixír života opět zde. K článku E.E.Baulieu: Dehydroepiandrosteron - pramen mládí.
Revue endokrinologie 1997,č.1,s.18-19.

Stárka Luboslav
Jaromír Janata: Dvojí svět (recenze knihy).
Zdrav.noviny-Lék.listy 1997,46,č.47,s.15.

Stárka Luboslav
Podvod ve vědě.
Vesmír 1997,76,č.12,s.673-674.

Stárka, Luboslav
Sexuální steroidní hormony a vývoj kostí.
Osteologický bulletin, 1997,2, č.1, s. 8-10.

Stárka, Luboslav
Exoestrogeny - hormony z vnějšího prostředí.
Remedia Populi, 1997, č.4,s.18-20.

Stárka Luboslav
Tyreologická péče z pohledu nového sazebníku výkonů.
Revue endokrinologie, 1997,č.3-4,s.10-12.

Stárka Luboslav
Poznámky k návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění §38-úhrada specializované ambulantní péče.
Revue endokrinologie,1997,č.3-4,s.12-13.

Stárka Luboslav, Doskočil Milan
Vomeroferiny - šance pro léčbu hypotalamických poruch.
Vesmír,1997,76, č.4,s.203-206.

Stárka Luboslav
Kdyby soudci byli lékaři…
Časopis České lékařské komory,6,1997,č.5,s.11.

Stárka Luboslav
Historický pohled na endemický kretenismus v Čechách.
Zdrav.noviny-Lékařské listy 1997,46,č.32, s.8.

Stárka Luboslav
Subklinická hypotyreóza. Přehled současných názorů (původní sdělení).
Revue Endokrinologie 1997,1,č.2,s.7-9.

Stárka Luboslav, Hill Martin, Lapčík Oldřich, Hampl Richard, Bičíková Marie, Petřík R.
Epitestosteron-endogenní antiandrogen. Jeho hladiny u mužů v krvi a prostatě a účinky v experimentálním modelu u karcinomu prostaty.
Čas.lék.čes.136,1997,č.23,s.14-17.

Šterzl Ivan, Nováková Dana, Vavrejnová Věra, Zamrazil Václav
Výskyt protilátek proti štítné žláze, ovariím a nadledvině u pacientek s autoimunitní tyroiditidou.
Čas.lék.čes.,136,1997,č.8,s.249-252.

Šterzl Jaroslav, Šterzl Ivan
Genetické základy primárních, převážně specifických imunodeficiencí.
Imunologický zpravodaj 1997,12,č.1,s.11-22.

Šterzl Jaroslav, Šterzl Ivan
The genetic basis of primary, predominantly specific immunodeficiences.
Folia Biologica Praha 1997,43,s.211-218.

Váňa Stanislav
Endokrinní orbitopatie je závažné imunitní onemocnění.
Lékařské listy 1997,č.32,s.5.

Vondra Karel, Vrbíková Jana, Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Autoimmune thyroiditis in adult patients with recent insulin dependent diabetes mellitus.
The Thyroid Gland 1997,č.3,s.66-75.

Zamrazil Václav
Jodový deficit v České republice a možnosti jeho řešení.
Medica Revue 1997,4,č.4,s.18-19.

Zamrazil Václav
Léčba nejčastějších onemocnění štítrné žlázy.
Medica Revue 1997,4,č.11,s.11-13.

Zamrazil Václav
Jodový deficit aneb kolik jodu potřebujeme a kolik jej opravdu získáváme.
Zdraví 1997,45,č.4,s.20-21.

Zamrazil Václav
Deficit jódu: postiženo více než půl miliardy lidí.
Lékařské listy 1997,č.32,s.1-2.

Zamrazil Václav
Akce Thyromobil a její význam pro českou populaci.
Lékařské listy 1997,č.32,s.3.

Zamrazil Václav, Pobišová Zita, Čeřovská Jarmila, Zimák Jaroslav
Hodnoty kostní denzitometrie u náhodně vybraného vzorku české populace.
Osteologický bulletin 2,1997,č.2,s.45-48.

Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila, Šimečková Aranka, Bílek Radovan, Dvořáková Marcela, Kantorová Iva, Kvíčala Jan
Iodine Supply and the Thyroid in a District in South Bohemia.
Biomarkers and Environment 1,1997,č.1,s.21-24.

Zamrazil Václav
Onemocnění štítné žlázy - význam a diagnostika.
Medica Revue 4,1997,č.7/8,s. 1, 9-12.

Žofková Ivana, Kančeva Radmila
Nové látky s pozitivním účinkem na kost.
Časopis lékařů českých 136,1997,č.15,s.459-463.

1996

Bártová Jiřina, Venclíková Zora, Kučerová Hana, Procházková Jarmila, Stejskalová Věra, Šterzl Ivan
Vliv toxických látek na lidský imunitní systém.
Zdravotnické noviny, 45, 1996, 25, s. 15.

Bendlová Běla, Mazura Ivan, Včelák Josef, Perušičová J.
Non-inzulin dependentní diabetes mellitus - strategie a problémy genetického výzkumu.
Vnitřní lékařství, 42,1996,č.11,s. 761-766.

Bendlová Běla, Včelák Josef, Mazura Ivan, Palyzová Daniela, Perušičová Jindra
Polymorphism of the beta3-adrenergic receptor gene in non-insulin dependent diabetes mellitus and juvenile hypertension in Czech population.
Chemické listy,90,1996, č.9,s. 673-4.

Dryáková Marie
Podmínky, indikace a kontraindikace léčby diabetu subkutánní inzulinovou infuzí.
Čas.lék.čes.,135,1996,2,s.43-49.

Dryáková Marie
Inzulin - historie a současnost.
Praktický lékař,76,1996,2,s.54-58.

Dvořák, Josef, Němec Jan, Neumann J., Smutný S.
Spolupráce endokrinologa a chirurga v léčení karcinomu štítné žlázy.
Praktický lékař,76,1996,3,s.115-118.

Hampl Richard, Dvořáková Marcela, Hill Martin, Stárka Luboslav, Šnajderová M., Škvor,J., Lisá L.
Zhodnocení stanazololového testu k odkrytí poruchy citlivosti na androgeny.
Čs.pediatrie, 51,1996,7,s. 397.

Hampl Richard
Imunomodulační účinky některých androgenů.
Medicína 3,1996,9,s.17-18.

Hampl Richard, Lisá L., Lébl J., Šnajderová M., Dvořáková Marcela, Hill Martin, Stárka Luboslav
Sexuální hormony vázající globulin u Turnerova syndromu.
Čs. pediatrie 51,1996,9,s.539-43.

Hušek Petr
Profil metabolitů tělních tekutin jako nástroj diagnostiky.
Čas.lék.čes.,135,1996,9,22-25.

Kancheva R.L., Žofková I.
Časný vliv ooforektomie na některé systémové a autoparakrinní regulátory kostního metabolismu.
Osteologický bulletin, l, 1996, 2, s. 51-52.

Kancheva R.L., Žofková Ivana
Melatonin - hormon tmy.
Čas.lék.čes.135,1996,8,231-235.

Křenek Martin, Němec Jan
Diagnostika a terapie thyreotoxykózy v endokrinologické praxi.
Medicína,3,1996,3,s.11.

Kvapil, M.,Bendlová Běla, Wichterle Dan, Štolba Pavel, Špunda J.
Metabolický efekt acipimoxu u nemocných s hypertriacylglycerolémií.
Klin.Biochem.Metab. 25,1996,4,s.203-207.

Kvíčala Jan
Esenciální stopové prvky a jejich funkce v organismu.
Lékařské listy - příloha ZN 45,1996,č.34, s. 13-14.

Kvíčala Jan
Stav a příjem selenu u obyvatel Znojemska a jeho vztah ke štítné žláze.
Vnitřní lékařství 42,1996,č.11,s. 738-742.

Lapčík, Oldřich, Hampl, Richard, Hill Martin, Stárka Luboslav, Kasal A., Pouzar V., Putz Zdeněk
Radioimmunological and chromatographic properties of tyrosine methyl ester conjugates with stereoisometric steroid carboxy derivatives.
Coll.Czech.Chem.Commun. 61,1996, s.799-807.

Lapčík Oldřich,Hampl Richard
Jíte rádi flavonoidy?
Vesmír 75,1996,3,s.125-127.

Lisá Lidka, Neradilová Marta, Tomášová H., Kouba M., Přeučil P.
Změny kostního metabolismu u dívek s Turnerovým syndromem.
Čas.lék.čes.,135,1996,6,s.178-179.

Mašek Z., Astl J., Dušková J., Bílek Radovan, Novák Zdeněk, Vaník P., Vlašicová K., Betka J., Schneiderka P.
Plazmatické a tkáňové koncentrace cytokinu a adhezivních molekul u pacientů před strumektomií.
Vnitřní lékařství, 42, 1996, č.11,s. 747-750.

Mazura Ivan, Včelák Josef, Bendlová Běla, Neradilová Marta, Němec Jan, Štolba Pavel
Mutace nalezené v Ret protoonkogenu v české populaci a jejich prediktivní přínos pro potomka pacientů s medulárním karcinomem štítné žlázy.
Vnitřní lékařství, 42,1996,č.11,s.751-756.

Mazura Ivan, Včelák Josef, Bendlová Běla, Neradilová Marta, Němec Jan
Direct DNA analysis of medullary thyroid carcinoma in Czech and Slovac families.
Chemické listy 90,1996,č.9,s.672-3.

Nedvídková Jara, Pacák Karel, Haluzík Martin, Schreiber Vratislav
The role of thyroid hormones in pituitary hyperplasia.
Thyroid Gland 1996,1,s.18-31.

Němec Jan, Chytrý P., Dvořák J., Vlček P., Neradilová Marta, Racek P., Blažek T., Zeman V.
Vliv pohlaví na prevalenci a přežití karcinomu štítné žlázy.
Vnitřní lékařství 42, 1996, 9, s. 602-604.

Němec Jan
Karcinom štítné žlázy je stále problémem.
Ami report 1996,3, s.16-18.

Němec Vladimír, Šíchová H., Hvížďalová V., Bílek Radovan
Zásobení kojenců jódem.
Praktický lékař 76,1996,3,s.113-114.

Nováková Dana
Imunoendokrinologie mužského a ženského pohlavního systému.
Medicína 3,1996,9,s.18-19.

Nováková Dana
Předčasné ovariální vyhasnutí a jeho vztah k autoimunitním chorobám.
Medicína 3,1996,9,s.17.

Platilová Helena, Pobišová Zita, Zamrazil Václav, Vondra Karel, Dvořáková Ludmila.
Dermatoglyfy - pokus o predikci diabetu.
Vnitřní lékařství, 42,1996,č.11, s.757-760.

Sladká J., Stárka Luboslav
Glukokortikoidy v současné praxi.
Medicina,3,1996,č.8,s.1,7.

Stárka Luboslav
Zůstaňte mladí s melatoninem. (Recenze knihy)
Zdrav.noviny 42,1996, s.15.

Stárka Luboslav
Anabolicko-androgenní steroidy: Černá můra dopingové kontroly nebo lék?
Čas.lék.čes.,135,1996,5,s.131-134.

Stárka Luboslav
Doc.MUDr. Václav Zamrazil,DrSc šedesátníkem.
Časopis lékařů českých 135, 1996,18,s. 607.

Stárka Luboslav
Profesor MUDr.Josef Marek,DrSc.,šedesátníkem.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 45,1996,č,s.2.

Stárka Luboš
O aligátorech a hormonech v naší potravě.
Zdravotnické noviny - Lékařské listy 45,1996,č.15,s.13.

Stárka Luboslav, Hill Martin, Lapčík Oldřich, Hampl Richard
Epitestosteron jako endogenní antiandrogen u mužů.
Vnitřní lékařství 42,1996,9, s. 620-623.

Stárka Lubomír
Čtyřicet let existence Endokrinologického ústavu.
Lékařské listy 3,1996, s. 14.

Stejskalová Věra, Šterzl Ivan
Význam nestabilních kovů při vývoji chronického únavového syndromu.
Medicína 3,1996,s.8.

Šterz Ivan
Význam cytokinů v endokrinologii.
Medicína 3,1996,s.19.

Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Endokrinopatie v diferenciální diagnostice chronického únavového syndromu.
Vnitřní lékařství, 42,1996,9, s. 624-626.

Šterzl Ivan, Rychter Z., Krulich L.
Úloha D1 - receptoru při stimulačním vlivu dopaminu na sekreci prolaktinu.
Klin.Biochem.Metab. 25,1996,4,s.248-254.

Šterzl Ivan, Rychter Z.
Modelový dynamický systém průtokové tkáňové kultury: Návrh způsobu statistického zpracování dat.
Klin.Biochem.Metab. 25,1996,4,s.245-247.

Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Endokrinní systém a únavový syndrom.
Medicína 3,1996,3,s.18.

Šterzl Ivan
Neuroendocrine-Immune Systems: Interactions and Regulations.
Folia Biologica (Praha) 42,1996,s.67-69.

Šterzl Ivan, Vavrejnová Věra, Matucha Pavel
Extratyroideální autoprotilátky u autoimunitní tyroiditidy.
Vnitřní lékařství, 42,1996,č.11,s. 733-737.

Šterzl Ivan, Bártová J., Venclíková Z., Procházková J.
Vliv toxických látek na lidský imunitní systém.
Zdrav.noviny 1996,č.25,s.11.

Šterzl Ivan
Imunologické aspekty neuroendokrinních regulací.
Medicína 3,1996, s.5.

Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
Autoimunitní endokrinní onemocnění.
Medicina 3,1996,č.8,s.16-17.

Šimečková Aranka, Čeřovská Jarmila, Kvíčala Jan
Změny koncentrace vápníku a hořčíku v moči při suplementaci jódem a selenem.
Vnitřní lékařství, 42,1996,č.11,s.743-746.

Šulcová, Jarmila
Prenatální diagnostika vrozené adrenální hyperplazie - naše zkušenosti.
Čs. pediatr. 51,1996,10,599-603.

Váňa Stanislav
Endokrinní orbitopatie.
Ami report 1996,3,22-24.

Váňa Stanislav
Posuzování pracovní schopnosti u chorob štítné žlázy.
Ami report 1996,3,s.25.

Vondra Karel
Diabetes mellitus I.typu - orgánově specifické autoimunitní onemocnění.
Medicina 3,1996,č.8,s.17-18.

Vondra Karel, Vrbíková Jana, Ivašková E., Pobišová Zita, Poršová-Dutoit Irena, Skibová J., Štolba Pavel, Voborská Markéta, Šterzl Ivan
Výskyt protilátek proti tyreoglobulinu a proti mikrosomům u dospělých diabetiků I.typu a jejich možný klinický význam.
Vnitřní lékařství, 42, 1996, č.11,s. 767-771.

Zamrazil Václav
Deficit jódu v České republice: co s tím?
Ami report 1996,3, s.12-15.

Zamrazil Václav
Zvětšení štítné žlázy.
Zdraví,1996,č.9,s.16-17.

Zamrazil Václav, Němec Jan
Tyreotoxikóza po amiodaronu.
Ami report 1996,1, s.10-12.

Zamrazil Václav, Šterzl Ivan
Choroby štítné žlázy autoimunitního původu.
Medicína 3,1996,č.8,s.18.

Žofková Ivana, Kancheva R.L., Bendlová Běla
Stimulační účinek kalcitriolu na plazmatické hladiny některých růstových faktorů u nemocných s osteoporózou.
Osteologický bulletin 1,1996,1, s.20-22

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu