Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2019

Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H. Etiopatogeneze dětské obezity. Česko-slovenská pediatrie, 2019, 74 (2): 70-76. Odkaz: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2019-2-6/etiopatogeneze-detskeobezity-109592 

Anderlová K, Cinkajzlová A, Šimják P, Kloučková J, Kratochvílová H, Lacinová Z, Kaválková P, Krejčí H, Mráz M, Pařízek A, Haluzík M, Kršek M. Insulin-like growth factor axis in pregnancy and gestational diabetes mellitus. Physiological Research, 2019, 68(5): 807-816. IF: 1,701 Odkaz: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2019/68_807.pdf

Bičíková M, Máčová L, Ostatníková D, Hanzlíková L. Vitamin D in autistic children and healthy controls. Physiological Research, 2019, 68(2): 317-320. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) IF: 1,701 Odkaz: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2019/68_317.pdf

Bičíková M, Máčová L, Kolátorová L, Hill M, Bešťák J, Novotný J, Jandová D. Pohyb léčí? Příloha. Medila Bulletin, 2019 (2): Nestr. (4 strany) Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz - časopis pouze v tištěné formě (PDF soubor v příloze) 

Grimmichová T, Wildová E. Myxedém? Kazuistiky v diabetologii, 2019, (1): 64-66. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: https://www.geum.org/files/shop-archiv-casopisu/pdf/293.pdf 

Hainer V, Kunešová M, Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H, Taxová Braunerová R. Beta3-adrenergní agonisté a "hnědnutí" bílé tukové tkáně: Ovlivnění energetické rovnováhy a metabolických rizik obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2019, 22(2): 77-83. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz:http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2019/DMEV_2_2019/DMEV_2_2019_hainer.pdf

Haluzík M. Bariatrická/metabolická chirurgie v léčbě diabetu z pohledu diabetologa (Review). Rozhledy v chirurgii, 2019,98(2): 46-51. odkaz: https://perspinsurg.com/rvch/issue/view/18

Hampl R, Stárka L. Endokrinní disruptory a neurodegenerativní a neuropsychiatrické poruchy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2019, 22(1): 38-42. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz:http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2019/DMEV_1_2019/DMEV_1_2019_hampl_1.pdf

Hampl R. Necitlivost na D vitamin. New EU Magazine of Medicine 2018/2019, 1-2: 22-29. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: http://www.neumm.cz/public/img/neumm_04_2018/Necitlivost_na_D_vitamin.pdf

Hampl R, Bičíková M, Stárka L. Střevní mikrobiom a mozek. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2019, 22(1): 43-48. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz:http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2019/DMEV_1_2019/DMEV_1_2019_hampl_2.pdf

Hill M, Hána V jr., Velíková M, Pařízek A, Kolátorová L, Vítků J, Škodová T, Šimková M, Šimják P, Kancheva R, Koucký M, Kokrdová Z, Adamcová K, Černý A, Hájek Z, Dušková M, Bulant J, Stárka L. A method for determination of one hundred endogenous steroids in human serum by gas chromatographytandem mass spectrometry. Physiological Research, 2019, 68(2): 179-207. NV 17-30528A IF: 1,701 Odkaz: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2019/68_179.pdf

Kunešová M, Procházka B., Taxová Braunerová R, Metelcová T, Vodrážková N , Vignerová J, Zamrazilová H, Pařízková J, Hill M, Šteflová A. Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v ČR (COSI ČR), vztah k rozložení tukové tkáně. Česko-slovenská pediatrie, 2019, 74(2): 77-80. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) a AZV MHCR 17-31670 A Odkaz: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2019-2-6/prevalence-nadvahy-aobezity-u-sedmiletych-deti-v-cr-cosi-cr-vztah-k-rozlozeni-tukove-tkane-109593 Lapčík O, Stárka L. Svaly z prášků – svaly v prášku? Vesmír, 2019, 98(5): 280-283. Odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-5/svaly-z-prasku-svaly-prasku.html

Stárka L, Hampl R. Historie steroidní diagnostiky u nás. Kazuistiky v diabetologii, 2019, 17(3) - příloha Endokrinologie: 76-80. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: https://www.geum.org/files/shop-archiv-casopisu/pdf/301.pdf

Stárka L, Dušková M. Je kost endokrinním orgánem? Československá fyziologie, 2019, 68(1): 29-33. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: http://www.tigis.cz/images/stories/Fyziologie/2019/01/kost.pdf

Stárka L, Dušková M. Nehematogenní působení erytropoetinu. Vnitřní lékařství, 2019, 65(7-8): 515-519. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: https://www.vnitrnilekarstvi.eu/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2019-7-8/nehematogenni-pusobenierytropoetinu-113486

Stárka L, Dušková M. Role FSH v reprodukci i mimo ní. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2019, 22(3): 122-125. Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) Odkaz: http://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2019/DMEV_3_2019/DMEV_3_2019_starka.pdf 

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu