Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2018

Adamcová K, Kolátorová L, Škodová T, Šimková M, Pařízek A, Stárka L, Dušková M.: Steroid hormone levels in the peripartum period – differences caused by fetal sex and delivery type. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S489-S497. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), 17-30528 A  and GAUK 542216, IF 1,324

Angelová G, Bičíková M, Kolátorová L, Kučera P, Grünerová Lippertová M, Řasová K. Possibilities of regulation of neuroimmune and neuroendocrine processes using physiotherapy. Cesk Slov Neurol N, 2018, 81/ 114(4): 410– 413. IF 0.508

Bicikova M, Macova L, Kolatorova L, Hill M, Novotny J, Jandova D, Starka L. Physiological changes after spa treatment – a focus on endocrinology. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S525-S530. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and OPPK CZ.2.16/3.1.00/21518 “Equipment for metabolomics research”, IF 1,324

Bičíková M., Kolátorová L.,Máčová L., Bešťák J., Hill M .Formanová P., Jandová D., Morávek O., Novotný J.Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče. Rehabilitace a Fyzikální Lékařství 25 (3): 2018.

Bičíková M, Máčová L,Kalvachová B, Stárka L. Neuropsychiatrická onemocnění a vitamin D. New EU Magazine of Medicine. 2018/2019, č. 1-4: 8-11.

Bílek R, Dvořáková M: Tyreoglobulin a další parametry laboratorní diagnostiky při léčbě hypotyreózy u dětí. Czech-Slovak pediatrics 73(2)(2018)72-78. Granty IGA MZ ČR NS/9837-4 a MZ ČR –RVO (Endokrinologický ústav – EÚ, 00023761)

Bílek R, Grimmichová T, Zamrazil V: Krakovská deklarace o jodu. Odborná příloha Zdravotnických novin ZN+ 27(2018)20

Bílek R, Dvořáková M: Tyreoglobulin a další parametry laboratorní diagnostiky při léčbě hypotyreózy u dětí. Czech-Slovak pediatrics 73(2)(2018)72-78

I. Cundrle, P. Suk, V. Sramek, Z. Lacinova, M. Haluzik: Circadian leptin concentration changes in critically ill heart failure patients. Physiol Res, 2018, 67(3): 505-508. Short Communications. Supported by the project no. LQ1605 from the National Program of Sustainability II (MEYS CR), FNUSA-ICRC no. CZ.1.05/1.1.00/02.0123 (OP VaVpI), NV15-26854A, DRO IKEM 000023001 and RVO VFN 64165.

Drašar P, Poc P, Stárka L. Glyfosát – důležitý endokrinní disruptor. DMEV 2018; 21(2): 93-96.

Dušková M, Kolátorová L, Stárka L.: Androgens in women – critical evaluation of the methods for their determination in diagnostics of endocrine disorders. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S379-S390. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and 17-30528 A, IF 1,324

Dvořáková M: Pozdě bychu honit….. Kazuistiky v diabetologii 16,2: 69-72, 2018

Grimmichová T., Srbová L. Sonografie a uzly štítné žlázy. DMEV 2, 2018:87-92. MZ ČR - DRO (EÚ, 00023761)

Grimmichová T, Bílek R, Bendlova B, Zamrazil V. Krakovská deklarace o jodu (Zprávy). DMEV, 2018(3):155-157.

Hainer V. Vliv hereditárních faktorů na pohybovou aktivitu. Komentář k článku. Prakt. Lék. 2018, 98(2): 81-82.

Hanzlíková L, Sochorová L, Puklová V, Černá M, Fialová A, Vosátková M, Bičíková M, Kubínová R. Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? VOX Pediatriae, leden 2018, č.1, 34-35 Stárka L, Kalvachová B. Bičíková M. Vitamin D a prostata. New EU Magazine of Medicine. 2018/2019 , č.1-4:12-15.

Heráček J, Sobotka V, Kolátorová L, Kočárek J, Hampl R.: Serum and intratesticular sex steroids in azoospermic men: how do they correlate? Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S521-S524. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Kolatorova L, Sramkova M, Vitku J, Vcelak J, Lischkova O, Starka L, Duskova M.: Parabens and their relation to obesity. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S465S472. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,32

Kolatorova L, Vitku J, Vavrous A, Hampl R, Adamcova K, Simkova M, Parizek A, Starka L, Duskova M.: Phthalate metabolites in maternal and cord plasma and their relations to other selected endocrine disruptors and steroids. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S473-S487. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and 17-30528 A, IF 1,324

Kolátorová L, Lapčík O, Stárka L.: Phytoestrogens and the intestinal microbiome.Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S401-S408. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Kolátorová L, Vítků J, Dušková M, Stárka L. Endokrinní disruptory. DMEV 2018; 21(2): 142-149.

Máčová L, Bičíková M, Hampl R.: Impaired vitamin D sensitivity. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S391-S400. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Macho L, Stárka L. Primár MUDr. Alexander Kreze, DrSc. in memoriam. DMEV 2018; 21(2): 99-100.

Malinska H, Škop V, Trnovska J, Markova I, Svoboda P, Kazdova L, Haluzik M.: Metformin attenuates myocardium dicarbonyl stress induced by chronic hypertriglyceridemia. Physiol. Res., 2018, 67(2): 181-189, IF 1,324

Neumann D, Krylová K, Kulička J, Jahodová Berková A, Bílek R, Kacerovský M, Bayer M: Jodový stav těhotných před porodem. (Urinary iodine concentrations of pregnant women before delivery.) Czech-Slovak pediatrics 73(2)(2018)79-83. Institucionální výzkum FN HK, projekt DRO (UHHK, 00179906)

Neumann D, Krylová K, Kulička J, Jahodová Berková A, Bílek R, Kacerovský M, Bayer M: Jodový stav těhotných před porodem. Czech-Slovak pediatrics 73(2)(2018)79-83

Pařízková J, Hainer V. K životnímu jubileu prof. MUDr. Lidky Lisé, Dr.Sc. Čas Lék Čes 2018; 157(3):

Podzimek Š, Dušková M, Broukal Z, Rácz B, Stárka L, Dušková J.: The evolution of taste and perinatal programming of taste preferences. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S421-S429. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), 14-37368G and PROGRES Q 29/LF1, IF 1,324

Rácz B, Dušková M, Stárka L, Hainer V, Kunešová M.: Links between the circadian rhythm, obesity and the microbiome. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S409-S420. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and 17-31670A, IF 1,324

Stárka L.: Introduction. The 110th Anniversary of the Birthday of Doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S377-S378, IF 1,324

Stárka L. Recenze knihy “M. Kršek: Systémová kortikoterapie, Maxdorf, Praha 2017. Vnitřní lékařství 2018; 64(3): 325.

Stárka L. Odchází pionýrská generace endokrinologů. DMEV 2018; 21(2): 100-102.

Stárka L. Prof. MUDr. Václav Zamrazil - in memoriam. DMEV 2018; 21(3): 158.

Stárka L. Za Prof. MUDr. Václavem Zamrazilem. Vnitřní Lékařství 2018; 64)78):807-808

Stárka L. Pocta paní profesorce MUDr. Lidce Lisé, DrSc., k životnímu jubileu.. Čs. Pediatrie 2018; 73(2): 70-71.

Stárka L, Hampl R, Dušková M. Steroidní hormony a mikrobiom. DMEV 2018; 21(1): 40-44.

Stárka L. Odešel prof. MUDR. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCLS, FCMA. Kasuistiky v diabetologii. 2018; 16(4): 49-50.

Šedová L, Školníková E, Hodúlová M, Včelák J, Šeda O, Bendlová B.: Expression profiling of Nme7 interactome in experimental models of metabolic syndrome. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S543-S550. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and Czech Science Foundation Project 17-13491S and Charles University in Prague (Progres Q25/LF1, SVV 260367), IF 1,324

Šimják P, Cinkajzlová A, Anderlová K, Kloučková J, Kratochvílová H, Lacinová Z, Kaválková P, Krejčí H, Mráz M, Pařízek A, Kršek M, Haluzík M.: Changes in plasma concentrations and mRNA expression of hepatokines fetuin A, fetuin B and FGF21 in physiological pregnancy and gestational diabetes mellitus. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S531-S542. Supported by AZV 15-27630A, IF 1,324

Šimják P, Hill M, Pařízek A, Vítek L, Velíková M, Dušková M, Kancheva R, Bulant J, Koucký M, Kokrdová Z, Adamcová K, Černý A, Hájek Z, Stárka L. May circulating steroids reveal a predisposition to intrahepatic cholestasis of pregnancy in nonpregnant women? Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S499-S510. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), OPPK CZ.2.16/3.1.00/21518 Equipment for metabolomics research and 17-30528A, IF 1,324

Šušoliaková Oľga, Šmejkalová Jindra, Bičíková Marie, Hodačová Lenka, Málková Andrea, Fiala Zdeněk. Assessment of work-related stress by using salivary cortisol level examination among early morning shift workers. Cent Eur J Public Health, 2018, 26 (2): 92-97, IF = 0,800

Vejrazkova D, Vcelak J, Vaclavikova E, Vankova M, Zajickova K, Duskova M, Vrbikova J, Bendlova B.: Genetic predictors of the development and recurrence of Graves' disease. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S431-S439. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Vitku J, Kolatorova L, Franekova L, Blahos J, Simkova M, Duskova M, Skodova T, Starka L.: Endocrine disruptors of the bisphenol and paraben families and bone metabolism. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S455-S464. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Vitku J, Kolatorova L, Ricco C, Ferroud C, Hennebert O, Skodova T, Heracek J, Starka L.: The quantitation of 7ß-hydroxy-epiandrosterone in the plasma and seminal plasma of men with different degrees of fertility. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S511-S519. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and NV17-30528A, IF 1,324

Zajíčková K, Zogala D, Kubinyi J.: Parathyroid imaging by 18F-fluorocholine PET/CT in patients with primary hyperparathyroidism and inconclusive conventional methods: clinico-pathological correlations. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S551S557. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Zofkova I.: Involvement of Bone in Systemic Endocrine Regulation. Physiol Res, 2018, 67(5): 669-677. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324 

Zofkova I, Nemcikova P.: Osteoporosis complicating some inborn or acquired diseases. Physiol. Res., 2018, 67 (Suppl. 3): S441-S454. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IF 1,324

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu