Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2017

Adamcová K, Kolátorová L, Chlupáčová T, Šimková M, Jandíková H, Pařízek A, Stárka L, Dušková M. Changes to fetal steroidogenesis caused by maternal smoking. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S375-S386.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), GAUK 542216
IF=1,461

Bendlová B. Introduction. Institute of Endocrinology – 60th Years Anniversary. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): xi-xii.
IF=1,461

Bendlova B, Vankova M, Hill M, Vacínová G, Lukasova P, Vejrazkova D, Sedova L, Seda O, Vcelak J. ZBTB16 gene variability influences obesity-related parameters and serum lipid levels in Czech adults. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S425-S431.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), GACR 15-04871S, Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Bičíková M, Máčová L, Kalvachová B, Sochorová L, Stárka L. Mimokostní účinky vitamínu D: vztah k neuropsychiatrickým onemocněním. Medila Bulletin, 2017, (4): příloha (2 strany).
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Bílek R, Zelinka T, Vlček P, Dušková J, Michalský D, Novák K, Václavíková E, Widimský jr. J. Radioimmunoassay of chromogranin A and free metanephrines in diagnosis of pheochromocytoma. Phys Res, 2017, 66(Suppl. 3): S397-S408.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IGA MZ CR NT/12336-4, Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Bílek R. Význam metabolitů vitaminu D a správnost jejich stanovení - editorial. Vnitřní lékařství, 2017, 63(6): 384-385.

Bílek R, Horáková L, Goš R, Zamrazil V. Onemocnění štítné žlázy v České republice: projekt EUthyroid a vyhodnocení epidemiologických dat VZP za období 2012 - 2015. Vnitřní lékařství, 2017, 63(9):548-554.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Cinkajzlová A, Lacinová Z, Kloučková J, Kaválková P, Trachta P, Kosák M, Krátký J, Kasalický M, Doležalová K, Mráz M, Haluzík M. An alternatively activated macrophage marker CD163 in severely obese patients: the influence of very low-calorie diet and bariatric surgery. Physiol Res, 2017, 66(4): 641-652.
NV15-26854A, MO 1012
IF=1,461

Cirmanova V, Zofkova I, Kasalicky P, Lanska V, Bayer M, Starka L, Kanceva R. Hormonal and bone parameters in pubertal girls. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S419-S424.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Domonkos E, Borbélyová V, Kolátorová L, Chlupáčová T, Ostatníková D, Hodosy J, Stárka L, Celec P. Sex differences in the effect of prenatal testosterone exposure on steroid hormone production in adult rats. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S367-S374.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Dušková M, Vašáková J, Dušková J, Kaiferová J, Broukal Z, Stárka L. The role of stress hormones in dental management behavior problems. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S317-S322.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), GAČR 14-37368G
IF=1,461

Dvořáková RM, Absolonová K. Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 2017, 8(2): 2-20.

Dvořáková RM, Absolonová K. Vznik a vývoj člověka. Živa, 2017, (1): 26-28.
Podpořeno MŠMT (OP VVV, Excelentní výzkum - ENDO.CZ)

Grimmichová T, Krutský M, Švanda J. Subakutní tyreoiditida jako příčina tyreotoxické krize. Kazuistika. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2017, 20(2): 97-102.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V. Kombinovaná farmaka v léčbě obezity: minulost a současnost. Praktický lékař, 2017, 97(3): 109-116.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V. Adenovirová infekce jako příčina obezity u lidí. ZN Plus 2017, v tisku

Haluzík M. Dlouhodobě působící inzuliny v léčbě diabetu 2. typu a jejich postavení v rámci současného léčebného algoritmu. Vnitřní lékařství, 2017, 63(2): 87–92.

Haluzík M. Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus 2.Typu v roce 2017: Aktuální pohled na výhody i nevýhody tohoto léku. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2017, 20(2): 81-86.

Hampl R, Vondra K. Peripheral sensitivity to steroids revisited. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl.3): S295-S303.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Hampl R. Je cholesterol skutečně tak škodlivý? Medila Bulletin, 2017, (4): 2-3.

Jandíková H, Dušková M, Stárka L. The influence of smoking and cessation on the human reproductive hormonal balance. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S 323- S331.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), GAUK 542216
IF=1,461

Kolatorova L, Duskova M, Vitku J, Starka L. Prenatal exposure to bisphenols and parabens and impacts on human physiology. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S305-S315.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), MH CR 17-30528 A from the Czech Health Research Council and Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Kosak M, Duskova M, Starka L, Jandikova H, Pospisilova H, Sramkova M, Hana V, Krsek M, Springer G, Simunkova K. Can the gold standard be beaten? How reliable are various modifications of the Synacthen test compared to the insulin tolerance test. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S387-S395.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), NS NT 1127-7
IF=1,461

Laburda M, Vondra K, Zamrazil V, Čepová J, Klapková E, Dunovská K. Vitamín K a jeho význam pro cévní stěnu a metabolismus kostní tkáně. Osteologicky Bulletin, 2017, 22(1): 32-36.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761), Podpořeno MŠMT (OP VVV, Excelentní výzkum - ENDO.CZ)

Máčová L, Bičíková M, Ostatníková D, Hill M, Stárka L. Vitamin D, neurosteroids and autism. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S333-S340.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), APVV 15-0045, APVV 15-0085
IF=1,461

Malinska H, Škop V, Trnovska J, Markova I, Svoboda P, Kazdova L, Haluzik M. Metformin attenuates myocardium dicarbonyl stress induced by chronic hypertriglyceridemia. Přijato do tisku v časopise Physiol Res.
IF=1,461

Stárka L. The origin of 7α-hydroxy-dehydroepiandrosterone and its physiological role: a history of discoveries. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S285-S294.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Stárka L, Hill M, Dušková M. Terapie hypoaktivních poruch sexuální apetence u žen. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2017, 20(2): 94-96.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761), Podpořeno MŠMT (OP VVV, Excelentní výzkum - ENDO.CZ)

Stárka L,Dušková M, Kolátorová L, Lapčík O. Mužský hypogonadismus indukovaný steroidními anaboliky. Vnitřní lékařství, 2017, 63(9): 598-603.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761), Podpořeno MŠMT (OP VVV, Excelentní výzkum - ENDO.CZ)

Šeda O, Sedova L, Vcelak J, Vankova M, Liska F, Bendlova B. ZBTB16 and metabolic syndrome: a network perspective. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S357-S365.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), GACR 15-04871S, Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Šterzl I, Hill M, Stárka L, Velíková M, Kančeva R, Jemelková J, Czerneková L, Kozstyu P, Zadražil J, Matoušovic K, Vondrák K, Raška M. Patients with IgA nephropathy have altered levels of immunomodulatory C19 steroids. Glucocorticoid therapy with addition of adrenal androgens may be the choice. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S433-S442.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Susoliakova O, Smejkalova J, Bicikova M, Hodacova L, Malkova A, Fiala. The assessment of work – related stress by using of salivary cortisol among early morning shift workers. Přijato do tisku v časopise
Central European Journal of Public Health.
IF=0,682

Urbanová M, Mráz M, Ďurovcová V, Trachta P, Kloučková J, Kaválková P, Haluzíková D, Lacinová Z, Hansíková H, Wenchich L, Kršek M, Haluzík M. The effect of very-low-calorie diet on mitochondrial dysfunction in subcutaneous adipose tissue and peripheral monocytes of obese subjects with type 2 diabetes mellitus. Physiol Res, 2017, 66(5): 811-822.
IF=1,461

Vejrazkova D, Lischkova O, Vankova M, Stanicka S, Vrbikova J, Lukasova P, Vcelak J, Vacinova G, Bendlova B. Distinct response of fat and gastrointestinal tissue to glucose in gestational diabetes mellitus and polycystic ovary syndrome. Physiol Res, 2017, 66(2): 283-292.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), IGA MH CR NT13544-4/2012
IF=1,461

Vejrazkova D, Vankova M, Lukasova P, Vcelak J, Cirmanova V, Haluzik M, Bendlova B. Specific metabolic characteristics of women with former gestational diabetes: the importance of adipose tissue. Physiol Res, 2017, 66(Suppl. 3):S349-S356.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ), NV17-30528A
IF=1,461

Vondra K, Bílek R, Matucha P, Salátová M, Vosátková M, Stárka L, Hampl R. Vitamin D supplementation changed relationships, not levels of metabolic – hormonal parameters in autoimmune thyroiditis. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S409-S417.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Zajíčková K. Primární hyperparatyreóza - nové klinické formy onemocnění. Vnitřní lékařství, 2017, 63(9): 604-608.

Zamrazil V, Bílek R, Horáková L, Goš R. Změny výskytu tyreopatií v České republice podle Registru VZP v období 2012 - 2015. Praktický lékař, 2017, 97(4): 184-185.

Zamrazil V. Hypertyreóza - zvýšená funkce štítné žlázy. Angisrevue, 2017, (7-8): 24-27.

Zamrazil V. Komentář k článku “Levothyroxin nepřináší starším osobám se subklinickou hypotyreózou žádný zjevný efekt”. Výhledy a výzvy diabetologie, 2017, (3): 8-9.

Zofkova I, Blahos J. New molecules modulating bone metabolism – new perspectives in the treatment of osteoporosis. Physiol Res, 2017, 66 (Suppl. 3): S341-S347.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761), Supported by the MEYS CR (OP RDE, Excellent research - ENDO.CZ)
IF=1,461

Zofkova I, Davis M, Blahos J. Trace elements have beneficial, as well as detrimental effects on bone homeostasis. Physiol Res,2017, 66(3): 391-402.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761)
IF=1,461

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu