Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2016

Adam Z, Starý K, Kubinyi J, Zajíčková K, Řehák Z, Koukalová R, Tomíška M, Doubková M, Prášek J, Pourová E, Čermáková Z, Pour L, Krejčí M, Sandecká V, Ševčíková E, Ševčíková S, Král Z, Čermák A. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství, 2016, 62(5): 370-383.

Astl J, Nártová E, Rotnágl J, Filipovský T, Betka J Jr., Chovanec M, Šušoliaková O, Šterzl I. Změny hladin vybraných cytokinů Th1, Th2 a Treg v séru u chronických infekcí (vč. H. Pylori) v orofaryngu v závislosti na podání DHA a EPA a/nebo tonzilektomii - pilotní studie. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2016, 65(3):163-167.
NT-11523/6

Bendlová B, Sýkorová V, Václavíková E, Včelák J, Katra R, Sýkorová P, Vlček P, Dvořáková Š. Nádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstata. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S40–3S44.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761) a AZV 16-32665A

Bílek R, Kaňová N, Mindžáková V, Neumann D, Jiskra J, Ryšavá L, Zamrazil V. Zásobení jódem u těhotných žen v České republice. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S10-3S16.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NS/9837–4.

Dušková M, Šimůnková K, Vítků J, Sosvorová L, Jandíková H, Pospíšilová H, Šrámková M, Kosák M, Kršek M, Hána V, Žánová M, Springer D, Stárka L. A comparison of salivary steroid levels during diagnostic tests for adrenal insufficiency. Prague Medical Report, 2016, 117(1): 18–33.
Supported by grant NT 11277-6 IGA of the Ministry of Health of the Czech Republic

Dušková M, Sosvorová L, Hill M, Šimůnková K, Kosák M, Kršek M, Hána V, Stárka L. The response of C19- Δ5-steroids to ACTH stimulation and hypoglycemia in insulin tolerance test for adrenal insufficiency. Prague Medical Report, 2016, 117(2-3): 98-107.
Supported by grant NT 11277-6 IGA of the Ministry of Health of the Czech Republic.

Dušková M, Šimůnková K, Stárka L. Připomínky ke stanovení plazmatického kortizolu. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(1): 15-20.
Práce vznikla za podpory grantu č. NT 11277-6 a NT 12340-5 IGA MZ ČR.

Dvořáková M. Léčba levotyroxinem – faktory ovlivňující její úspěšnost. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S50-3S55.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V, Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H. Je metabolicky zdravá obezita přechodným stavem? Forum Diabetologicum, 2016, 5(1): 6–11.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V. Bariatrické operace a střevní mikrobiom: Komentář ke článku Petřeková K, Bužga M, Janoutová J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický Lékař, 2016, 96(2): 87.

Hainer V. Liraglutid v léčbě obezity. Remedia 2016, 26(2): 216-221.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V, Zamrazilová H, Aldhoon Hainerová I. Jsou tyreoidální hormony a tyreotropin asociovány s kardiometabolickými riziky a inzulinovou rezistencí u eutyreoidních jedinců? Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S63-3S67.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Haluzík M, Linhart A. Selektivita DPP-4 inhibitorů a srdeční selhání. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(4): 161-166.

Haluzík M. Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu. Farmakoterapie 12(4): 441-560.

Haluzík M. Bariatrické operace u nemocných s diabetem. Vnitřní lékařství, 2016, 62(Suppl 4): 4S30–4S35.

Haluzík M. Nové inzuliny a jejich fixní kombinace v diabetologii. Acta medicinae - Diabetologie, 2016(2): 24-26.

Hampl R, Kolátorová Sosvorová L, Stárka L. Steroidy, kde bychom je nečekali. Tvorba a účinky steroidů v neklasických (extraglandulárních) tkáních. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(4): 176-180.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hraško T, Bendlová B, Hainer V, Haluzík M. Metabolicky zdraví obézní – mechanismy a klinický význam. Československá fyziologie, 2016, 65(1): 4-12.

Kahleová H, Lloren JI, Mashchak A, Hill M, Fraser G. Frekvence a načasování jídel a změny v body mass indexu: analýza dat z Adventist Health Study-2. Vnitřní lékařství, 2016, 62(Suppl 4): 4S15-4S20.

Kloučková J, Lacinová Z, Kaválková P, Trachta P, Kasalický M, Haluzíková D, Mráz M, Haluzík M. Plasma concentrations and subcutaneous adipose tissue mRNA expression of clusterin in obesity and type 2 diabetes mellitus: the effect of short-term hyperinsulinemia, very-low-calorie diet and bariatric surgery. Physiological research, 2016, 65(3): 481-492.
IF = 1,643

Matloch Z, Kotulák T, Haluzík M. The role of epicardial adipose tissue in heart disease. Physiological research, 2016, 65(1): 23-32.
IF = 1,643

Pankova A, Kralikova E, Kavalkova P, Stepankova L, Zvolska K, Haluzik M. No Change in Serum Incretins Levels but Rise of Leptin Levels After Smoking Cessation: a Pilot Study. Physiological research, 2016, 65(4): 651-659.
IF = 1,643

Rácz B, Dušková M, Stárka L. Omentin – struktura, lokalizace, funkce. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(3): 131-134.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Srbová L, Čáp J. Vliv věku na substituční dávku thyroxinu. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 12(2): 72-75.

Stárka L, Kolátorová Sosvorová L. Fytoterepeutika používaná k léčbě benigní hyperplasie prostaty – současný stav v ČR. Praktické lékárenství, 2016, 12(6): 23-30.

Stárka L. Testosteron a mortalita. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S127-3S130.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Šomlóová Z, Petrák O, Rosa J, Štrauch B, Indra T, Zelinka T, Haluzík M, Zikán V, Holaj R, Widimský J Jr. Inflammatory markers in primary aldosteronism. Physiological research, 2016, 65(2): 229-237.
IF = 1,643

Šterzl I, Absolonová K, Matucha P. Psycho-imuno-endokrinologie štítné žlázy. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S107-3S114.
Podpořeno MZ ČR – RVO (Endokrinologický ústav – EÚ, 00023761).

Touskova V, Klouckova J, Durovcova V, Lacinova Z, Kavalkova P, Trachta P, Kosak M, Mraz M, Haluzikova D, Hana V, Marek J, Krsek M, Haluzik M.
The possible role of mRNA expression changes of GH/IGF-1/insulin axis components in subcutaneous adipose tissue in metabolic disturbances of patients with acromegaly. Physiological research, 2016, 65(3): 493-503.
IF = 1,643

Vacínová G, Vaňková M. Adipokiny a jejich úloha v patologii Alzheimerovy nemoci. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(3): 125-130.

Vejražková D. Irisin - látka s potenciálem léčit obezitu? Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2016, 19(2): 76-79.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Vejrazkova D, Lischkova O, Vankova M, Stanicka S, Vrbikova J, Lukasova P, Vcelak J, Vacinova G, Bendlova B. Distinct response of fat and gastrointestinal tissue to glucose in gestational diabetes mellitus and polycystic ovary syndrome. Přijato pro publikaci v cisle 2/2017, svazku 66 casopisu Physiological Research. Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761) and by IGA MH CR NT13544-4/2012
IF = 1,643

Vondra K. Antagonisté glukagonu otevírají novou cestu v léčbě diabetu 2. typu. Vnitřní lékařství, 2016, 62 (7-8): 661-666.
Podpořeno MZ ČR – RVO (Endokrinologický ústav – EÚ, 00023761)

Vondra K. Vitamin D a autoimunitní thyreopatie. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S121-3S125.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Vosátková M, Žďarská DJ, Zamrazil V, Salátová M, Hill M, Vondra K. Jodurie u nemocných s diabetes mellitus 1. typu. Vztahy k vybraným parametrům charakterizujícím diabetický syndrom. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S33-3S39.
Podpořeno MZ ČR – RVO (Endokrinologický ústav – EÚ, 00023761)

Vrbíková J. Syndrom polycystických ovarií a inzulínová rezistence. Postgraduální medicína, 2016, 18(1): 51-54.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Vrbíková J. Vrozená adrenální hyperplázie v dospělosti. Vnitřní lékařství, 2016, 62(9, Suppl 3): 3S131-3S134.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Žofková I. Hypercalcemia. Pathophysiological aspects. Physiological research, 2016, 65(1): 1-10.
Supported by MH CZ - DRO (Institute of Endocrinology - EÚ, 00023761)
IF = 1,643

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu