Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2015

Adamcová K, Dušková M, Pařízek A. Kouření v těhotenství – důsledky pro matku a dítě. Současné názory na nikotinovou substituci. (Smoking in pregnancy - negative impacton mother and child Opinions on nicotine substitution). Česká gynekologie, 2015, 80 (4): 264-270.

Aldhoon-Hainerová, I., Zamrazilová, H.
Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících. [Health and psychosocial consequences of obesity in children and adolescents Obesity is a health disorder that affects]
Pediatrie pro Praxi, 2015, 16 (3):150-153.
NT/13792-4, Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Astl J, Šterzl I. Activation of Helicobacter pylori causes either autoimmune thyroid diseases or carcinogenesis in the digestive tract. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S291-S301.
NT/11523, MO 1012
IF = 1,293

Bendlová B. Introduction. Luboslav Starka - Doyen of the Czech Endocrinology (85th Anniversary). Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): III.
IF = 1,293

Bendlová B., Hainer V. Prof.MUDr.RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., pětaosmdesátníkem. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(3):147.

Bičíková M, Dušková M, Vítků J, Kalvachová B, Řípová D, Mohr P, Stárka L. Vitamin D in anxiety and affective disorders. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S101-S103.
NT 13890-4
IF = 1,293

Bílek R, Čeřovská J, Zamrazil V. The relationship between iodine intake and serum thyroglobulin in the general population. Physiological Research, 2015, 64(3):345-353.
IF = 1,293

Bílek R, Zelinka T, Vlček P, Dušková J, Michalský D, Novák K, Bešťák J, Widimský, J, jr. Deconjugated urinary metanephrine, normetanephrine and 3-methoxytyramine in laboratory diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S313-S322.
NT/12336-4
IF = 1,293

Bradnová O , Vejražková D, Vaňková M, Lukášová P, Včelák J, Stanická S, Dvořáková K, Bendlová B. Metabolic and Hormonal Consequencies of the ,,Obesity Risk” MC4R Variant (rs12970134) in Czech Women. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S187-S195.
NT 13544-4/2012, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Ceeová V., Čepková J., Srbová L., Gabalec F. Význam profylaktické terapie kortikosteroidy u nemocných s Gravesovou-Basedowovou chorobou léčených radiojodem - retrospektivní analýza. [The impact of prophylactic corticosteroids therapy in patients with graves ‘ disease treated with radioiodine-a retrospective analysis]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(2):75-79.

Čermáková, Ivana. Výsledky nedávných klinických studií dětí léčených růstovým hormonem v diagnóze SGA. Paediatric Endocrinology News, 2015, 2(2):19-21.

Dušátková L, Zamrazilová H, Aldhoon-Hainerová I, Atkinson RL, Sedláčková B, Lee ZP, Včelák J, Bendlová B, Kunešová M, Hainer V. Association of adenovirus 36 infection with obesity-related gene variants in adolescents. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S197-S202.
NT 13792-4
IF = 1,293

Dušková M, Hill M, Bičíková M, Šrámková M, Řípová D, Mohr P, Stárka L.The steroid metabolome in men with mood and anxiety disorders. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S275-S282.
NT 13890-5
IF = 1,293

Dvořáková M. Endokrinní orbitopatie u dětí. [Thyroid associated orbitopathy in children]. Pediatrie pro praxi, 2015, 16(1):12-16.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Grimmichová T., Čoček A., Ambrus M. Štítná žláza a lymfadenopatie. [Thyroid gland and lymphadenopathy]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(2):80-82.

Hainer, V., Zamrazilová, H., Aldhoon-Hainerová, I. Existuje metabolicky zdravá obezita? [Metabolically healthy obesity: Does it exist?]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(3): 112-120.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer, V., Aldhoon-Hainerová, I., Zamrazilová, H. Metabolicky zdravá obézní žena: Metabolické a psychologické charakteristiky po dobu osmnáctiletého sledování. [Metabolically healthy obese female: Metabolic and psychological characteristics over an 18-yr follow-up period]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(3): 121-125.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)

Hainer V, Zamrazilová H, Kunešová M, Bendlová B, Aldhoon-Hainerová I. Obesity and infection: reciprocal causality. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S105-S119.
NT/13792-4, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Hampl R, Bičíková M, Sosvorová L. How hormones influence composition and physiological function of the brain-blood barrier. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S259 - 264.
NT 13890-4
IF = 1,293

Hampl R. Professor Starka and Hormonal Physiology - a Brief History of a Pioneer Scientist, Physician and Manager. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): IV-VI.
IF = 1,293

Hampl, R., Sosvorová, L., Stárka, L. Hematoencefalická bariéra - Důležitý hráč v neuroendokrinních regulacích. [Blood-brain-barrier - An important player in neuroendocrine regulations]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(1):19-23.
NT/12349-4

Hána, V.Jr., Ježková, J., Kosák, M., Kršek, M., Marek, J., Netuka, D., Hill, M., Hána, V. Prediction of adrenocortical insufficiency after pituitary adenoma surgery using postoperative basal cortisol levels. Physiological Research, 2015, 64(4):531-536.
IF = 1,293

Hlavatá, K. Výživa mozku. Kazuistiky v diabetologii, 2015,13(3): 32-34.

Hlavatá, K. Potravinové alergie a intolerance potravin. Kazuistiky v diabetologii, 2015, 13(4):24-27.

Hlavaty P, Tvrzicka E, Stankova B, Zamrazilova H, Sedlackova B, Dusatkova L, Hainer V, Kunesova M. Association of plasma lipids fatty acid composition with metabolic profile of Czech adolescents. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S167-S175.
NT 12342-5
IF = 1,293

Jandikova H, Duskova M, Simunkova K, Racz B, Hill M, Kralikova E, Vondra K, Starka L. The steroid spectrum during and after quitting smoking. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S211-S218.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”, 16-27925A
IF = 1,293

Kanceva R, Stárka L, Kancheva L, Hill M, Veliková M, Havrdová E. Increased serum levels of C21 steroids in female patients with multiple sclerosis. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S247-S254.
NT 13814-4
IF = 1,293

Kunešová M., Sedláčková B, Bradnová O, Tvrzická E, Staňková B, Šrámková P, Doležalová K, Kalousková P, Hlavatý P, Hill M, Bendlová B, Fried M, Hainer V, Vrbiková J. Fatty acid composition of adipose tissue triglycerides in obese diabetic women after bariatric surgery: a 2-year follow up. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S155-S166.
NT 13735-4
IF = 1,293

Kvasnickova H, Hampl R, Vondra K. DHEA, DHEAS and prolactin correlate with glucose control parameters in women of fertile age with type-1 diabetes mellitus. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S255-S258.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Límanová, Z., Zamrazil, V., Jiskra, J. Využití trijodtyroninu v klinické praxi.[Utilization of triiojodothyronie in clinical practice]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(3): 132-134.

Lukášová P, Vaňková M, Včelák J, Vejražková D, Bradnová O, Stanická S, Hainer V, Bendlová B. Fat mass and obesity associated gene variants are associated with increased growth hormone levels and affect glucose and lipid metabolism in lean women. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2): S177-S185.
NT/13544-4, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Máčová L, Sosvorová L, Vítků J, Bičíková M, Hill M, Zamrazilová H, Sedláčková B, Stárka L. Steroid Hormones Related to 11 beta-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 in Treated Obesity. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2): S121-S133.
NT/13542-3
IF = 1,293

Matoušovic K., Městecký J., Vondrák K., Dušek J., Chvátalová E., Háček J., Horynová M., Kašperová A., Rossmann P., Šterzl I., Raška M. IgA nefropatie - jistoty, pochybnosti a výhledy kazuální léčby. Časopis lékařů českých, 2015, 154(4):168-173.

Pařízek A, Dušková M, Vítek L, Šrámková M, Hill M, Adamcová K, Šimják P, Černý A, Kordová Z, Vráblíková H, Boudová B, Koucký M, Malíčková K, Stárka, L. The role of steroid hormones in the development of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2): S203-S209.
NT 12211-5
IF = 1,293

Petrikova J, Lazurova I, Dravecka I, Vrbikova J, Kozakova D, Figurova J, Vaczy Z, Rosocha J. The prevalence of non organ specific and thyroid autoimmunity in patients with polycystic ovary syndrome. Biomedical papers Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic, 2015, 159(2):302-306.
IF = 1,200

Rácz B, Dušková M, Vondra K, Šrámková M, Hill M, Stárka L. Daily profiles of steroid hormones and their metabolites related to food intake. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2): S219-S225.
NT-12340-5
IF = 1,293

Rácz B, Dušková M, Stárka L. Orexiny a jejich úloha v příjmu potravy. [Orexins and their role in food intake]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015; 18(3): 127-131.
NT 12340-5

Rácz B., Dušková M., Vondra K., Stárka L. Trávicí trakt jako zdroj melatoninu v průběhu dne. [Gastrointestinal tract as a source of melatonin during day time]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(4):187-191.
NT 12340-5

Rácz Beáta, Dušková Michaela, Jandíková Hana, Hill Martin, Vondra Karel, Stárka Luboslav. How Does Energy Intake Influence the Levels of Certain Steroids? Prague Medical Report, 2015, 116(4):290–302.
NT 12340

Sosvorova L, Mohapl M, Hill M, Starka L, Bicikova M, Vitku J, Kanceva R, Bestak J, Hampl R. Steroid Hormones and Homocysteine in the Outcome of Patients With Normal Pressure Hydrocephalus. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S227-S236.
NT/12349-4
IF = 1,293

Sosvorova L, Mohapl M, Vcelak J, Hill M, Vitku J, Hampl R. The Impact of Selected Cytokines in the Follow-Up of Normal Pressure Hydrocephalus. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S283 - 290.
NT/12349, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Sosvorová L. Účinnost a bezpečnost fytoestrogenů. Bulletin FONS, 2015, 2: 25 – 26.

Stárka L, Sosvorová L. Fytoterapie při benigní hyperplázii prostaty. Angis revue, 2015 (červen-srpen): 40-43.

Stárka L. Komentář k článku: BD Anawalt: Dá se zdraví muže obsáhnout jedním písmenem? Revue Endokrinologie, 2015(1):1-2.

Stárka L. Komentář k článku: Testosteron a mortalita.

Stárka L. Komentář k článku: Terapie androgeny u žen: přehodnocení doporučených postupů Endocrine Society.

Stárka, L., Dušková, M. Allopregnanolone - A neurosteroid with promising therapeutic expectations. [Allopregnanolon - Neurosteroid s nadějnými léčebnými výhledy]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(1):24-30.
NT/13890, NT/12340-5

Stárka L., Rácz B, Šrámková M, Hill M, Dušková M. Daily profiles of dehydroepiandrosterone and its hydroxylated metabolites with respect to food intake. Prague Medical Report, 2015,116(1):40-48.

Stárka L. , Dušková M. Funkční hypotalamická amenorea. [Functional hypothalamic amenorrhea]. Vnitřní lékařství, 2015;61(10): 882-885.
NT 12340-5

Stárka L. Profesor Jaroslav Blahoš pětaosmdesátiletý. Vnitřní lékařství, 2015; 61(7-8):677-678.

Simunkova K, Duskova M, Kosak M, Krsek M, Hana V, Hill M, Jandikova H, Pospisilova H, Sramkova M, Bifulco E, Starka L. Response of cortisol metabolites in the insulin tolerance test and Synacthen tests. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S237-S246.
NT 11277-6
IF = 1,293

Šrámková M, Dušková M, Vítků J, Včelák J, Matucha P, Bradnová O, de Cordeiro J, Stárka L. Levels of adipokines and some steroids during the menstrual cycle. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S147-S154.
NT 12340-5, GA UK 1254314
IF = 1,293

Šrámková M., Dušková M., Stárka L. Změny vybraných adipokinů v průběhu menstruačního cyklu. [Changes of selected adipokines during the menstrual cycle]. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva, 2015, 18(4):196-201.
NT 12340-5, 1254314

Šterzl I. Autoimunitní polyendokrinní syndromy v klinické imunologii - APS ML typu. [Autoimmune polyendocrine syndromes in clinical immunology- APSTYPE III]. Alergie, 2015,17(1):26-31.

Vaňková M, Hill M, Velíková M, Včelák J, Vacínová G, Lukášová P, Vejražková D, Dvořáková K, Rusina R, Holmerová I, Jarolímová E, Vaňková H, Bendlová B. Reduced Sulfotransferase SULT2A1 Activity in Patients With Alzheimer´s Disease. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S265-S273.
NT/13543-4
IF = 1,293

Vejrazkova D., Lukasova P., Vankova M., Bradnova O., Vacinova G., Vcelak J., Cirmanova V., Andelova K., Krejci H., Bendlova B. Gestational diabetes – metabolic risks of adult women with respect to birth weight. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2):S135-S145.
NT 13544-4/2012
IF = 1,293

Vitku J, Sosvorova L, Chlupacova T, Hampl R, Hill M, Sobotka V, Heracek J, Bicikova M, Starka L. Differences in bisphenol A and estrogen levels in the plasma and seminal plasma of men with different degrees of infertility. Physiological Research, 2015, 64 (Suppl. 2): S303-S311.
NT/13369
IF = 1,293

Vondra K, Stárka L, Hampl R. Vitamin D and thyroid diseases. Physiological Research, 2015, 64(Suppl. 2): S95-S100.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Vrbíková J. Syndrom polycystických ovarií. Vnitřní lékařství, 2015;61(10):886-895.
Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761

Vrbíková J. Myionositol v léčbě metabolického syndromu. Moderní gynekologie a porodnictví, 2015, 23(2): 207-8.

Zamrazil, V. Komentář k článku Peter N. Taylor, John H. Lazarus: Subklinická hypotyreóza v těhotenství. Co dál po studii CATS? Thyroid International, 2015:18-19.

Zamrazil, V. Komentář k článku Sofie Bliddal, Ulla Feldt-Rasmussen: Protilátky proti tyreoidální peroxidáze jako rizikový faktor v těhotenství. Thyroid International, 2015:40-41.

Zamrazil, V. Léčba hormony štítné žlázy v klinické praxi. Interní medicína pro praxi, 2015, 17(4): 165-167.

Zamrazil, V. Subklinické tyreopatie [Subclinical thyroid disease]. Vnitřní lékařství, 2015;61(10):873-876.

Zamrazil, V. Saturace jodem v České republice a ve světě – Nedostatky a perspektivy. [Iodine saturation in czech republic and globally – Shortcomings and perspectives]. Kardiologicka Revue, 2015, 17(2):167-171.

Žofková I. Bone tissue as a systemic endocrine regulator. Physiological Research, 2015, 64(4): 439-445.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Žofková I, Nemcikova P, Kuklik M. Polymorphisms associated with low bone mass and high risk of atraumatic fracture. Physiological Research, 2015, 64(5):621-631.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,293

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu