Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2014

Aldhoon-Hainerová Irena, Včelák Josef, Zamrazilová Hana
Monogenně podmíněná obezita – současný stav molekulárně genetického výzkumu a význam v klinické praxi*.
Časopis lékařů českých, 2014, 153(4):200-206.
NT/13792-4/2012, NT 12342-5/2011, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Bendlová Běla, Lukášová Petra, Vaňková Markéta, Vejražková Daniela, Bradnová Olga, Včelák Josef, Stanická Soňa, Zamrazilová Hana, Aldhoon-Hainerová Irena, Dušátková Lenka, Kunešová Marie, Hainer Vojtěch
Genetické pozadí běžných forem obezity – od studií identických dvojčat po studium kandidátních genů obezity*.
Časopis lékařů českých, 2014, 153(4):193-199.
CZ 0123, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Bendlová Běla, Kunešová Marie
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., sedmdesátníkem.
Časopis lékařů českých, 2014, 153(3):180-181.

Cirmanová Veronika
Možnosti pozitivního ovlivnění kostní hmoty u dětí, současný pohled na křivice.
Pediatrie pro praxi, 2014, 15(5):287-290.

Dvořáková Šárka, Václavíková Eliška, Sýkorová Vlasta, Hálková Tereza, Bendlová Běla
Hereditární karcinomy štítné žlázy a jejich molekulární diagnostika. Cesk. Patol, 2014, 50(2): 81-86.
IGA MZ ČR NT 13901-4, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Hlavatá Karolína
Vápník, mléčné výrobky a redukce hmotnosti.
Časopis lékařů českých 2014, 153(5):238-241.
NT 12342-5/2011

Jandíková H, Dušková M, Simůnková K, Rácz B, Hill M, Pospíšilová H, Kmeťová A, Králíková E, Vondra K, Stárka L. How smoking cessation influence hormonal levels in postmenopausal women?
Prague Med Rep. 2014; 15(1-2): 60-66.
NT/12340-5, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Kahleová H., Hill M, Pelikánová T.
Vegetarian vs. conventional diabetic diet – A 1-year follow-up.
Cor et Vasa, 2014, 56(2):e140-e144.
NT/11238-4

Kosák M, Hána V, Hill M, Šimůnková K, Lacinová Z., Kršek M, Marek J.
Serum Cortisol Seems To Be a More Appropriate Marker for Adrenocortical Reserve Evaluation in ACTH Test in Comparison to Salivary Cortisol.
Physiol. Res. 2014, 63(2):229-236.
NT 1127-7 IF = 1,487

Kratochvílová S, Škoch A, Dezortová M, Švehlíková E, Hill M, Brunová J, Hájek M, Pelikánová T.
Effect of acute hyperinsulinemia on brain metabolism evaluated by 1H MR spectroscopy – a pilot study. Physiol Res, 2014,63(4):513-519.
IF = 1,487

Kunešová M, Procházka B, Vignerová J, Pařízková J, Braunerová R,
Guttenbergerová T, Riedlová J, Zamrazilová H, Hill M, Šteflová A. Prevalence nadváhy, obezity a podváhy u sedmiletých dětí v České republice od roku 1951*.[Overweight,
obesity and underweight prevalence in 7-year-old children in the Czech Republic
since 1951]. Cas Lek Cesk, 2014,153(6):271-6.
IGA MZ ČR NT 13735-4, NS 9832-4, dotací MZOZS/6/4113/2013, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761

Máčová L, Bičíková M, Zamrazilová H, Hill M, Kazihnitková H, Sedláčková B, Stárka L. Reduced levels of circulating 7alpha-hydroxy-dehydroepiandrosterone in treated adolescent obese patients.
Physiol Res. 2014, 63(1):95-101.
IGA MZ ČR: NT 13542-3, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)” IF = 1,487

Pařízek A, Mikešová M, Jirák R, Hill M, Koucký M, Pašková A, Velíková M, Adamcová K, Šrámková M, Jandíková H , Dušková M , Stárka L.
Steroid Hormones in the Development of Postpartum Depression.
Physiol Res, 2014, 63(Suppl.2):S277-S282.
IGA MZ CR NT 13890, NS 9790-4, NT 12211-5, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)” IF = 1,487

Paskova Andrea, Jirak Roman, Mikesova Michaela, Adamcova Karolina, Fartakova Zdenka, Horakova Vladimira, Koucky Michal, Hill Martin, Hruskovicova Hana, Starka Luboslav, Duskova Michaela, Parizek Antonin
The role of steroids in the development of post-partum mental disorders.
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic 2014, 158(3):361-364
S-NT 12211-5, NT 13890-4, Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”
IF = 1,661

Pašková A, Pařízek A, Hill M, Velíková M, Kubátová J, Dušková M, Adamcová K, Koucký M, Simjak P, Cerný A, Stárka L.
Steroid metabolome in the umbilical cord: Is it necessary to differentiate between arterial and venous blood?
Physiol Res. 2014, 63(1):115-26.
IGA NT 12211-5/2011 IF = 1,487

Skarlandtová H, Bičíková M, Neužil P, Mlček M, Hrachovina V, Svoboda T, Medová E, Kudlička J, Dohnalová A, Havránek S, Kazihnitková H, Máčová L, Vařejková E, Kittnar O.
Are there any differences between stress hormone levels in non-stress conditions and in potentional stress overload (heart catheterisation) in sows?
Physiol Res, 2014, 63(6):733-741.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)” IF = 1,487

Sosvorová L, Bešťák J, Bičíková M, Mohapl M, Hill M, Kubátová J, Hampl R.
Determination of homocysteine in cerebrospinal fluid as an indicator for surgery treatment in patients with hydrocephalus.
Physiol Res, 63(4), 521-7 (2014). IF = 1,487
IGA MZČR NT 12349-4

Sosvorová L.
Účinnost a bezpečnost fytoestrogenů
Bulletin MeDiLa, 2014, (4): 2-3.

Stárka Luboslav
60 let od objevu aldosteronu.
Kazuistiky v diabetologii, 2014, 12(4):21-22.

Stárka L. Ohlasy čtenářů. Přestřelka. Respekt 2014; 35: 7.

Stárka L.
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 let.
Revue ČLA, 2014; 10: 41-42.

Stárka L.
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 let. Editorial.
DMEV, 2014, 17(2):45-46.

Stárka Luboslav, Kalvachová Božena
Prostata a vitamin D.
Urologie pro praxi, 2014, 15(4):166-169.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Stárka L. Syndrom vyhoření. Bulletinu MeDiLa. 2014, (2): 2.

Stárka L.
Syndrom vyhoření a hormony.
DMEV 2014;17(4): 215-219.
NT 13890-4

Stárka L.
Syndrom vyhoření a hormony.
Vesmír 2014; 93(6):362-376.

Stárka L., Hampl R.
Testosteron jako neuroaktivní steroid.
DMEV 2014; 17(1): 17-21.
NT/13890-4

Stárka Luboslav
Varikokéla jako endokrinopatie.
DMEV, 2014, 17(3): 137-140.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Šterzl Ivan
Vliv vitaminu D na imunitní mechanizmy.
Interní medicína pro praxi, 2014, 16(3):110-112.
NT 11523-6, “Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Vrbíková Jana :Syndrom polycystických ovarií a diabetes mellitus. Praktická gynekologie 2014,18(3)186-189.”Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Zamrazil V.
Nemoci štítné žlázy - spolupráce endokrinologů a ostatních odborníků.
Bulletin MeDiLa , 2014(4):1-2.

Zamrazil Václav
Vzdělávání lékařů – včera – dnes – zítra?
Urologie pro praxi 2014,15(1):3.

Žofková Ivana, Omelka Radoslav
Genetika a farmakogenetika osteoporózy.
Vnitřní lékařství 2014, 60(7-8):575-581.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)”

Žofková I, Matucha P.
New insights into the physiology of bone regulation: the role of neurohormones.
Physiol Res, 2014, 63(4):421-7.
“Podpořeno MZ ČR - RVO (Endokrinologický ústav - EÚ, 00023761)” IF = 1,487

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu