Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2013

Bendlová Běla
Ad rem.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 3.

Bendlová Běla
Endokrinní disruptory – neviditelná hrozba – editorial.
Vnitřní lékařství, 2013, 59(5):334-336
IGA MZ ČR NT/13369-4

Bendlová Běla
Endokrinologie v roce 2013.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 6.

Drbalová Karolína, Kotík Ilja, Nývltová Monika, Tučková Inna, Vodák Miroslav, Hill Martin
Léčba benigních uzlů štítné žlázy.
Postgraduální medicína, 2013, 15(4):430-434

Dušátková L, Zamrazilová H, Sedláčková B, Včelák J, Hlavatý P, Aldhoon Hainerová I, Korenková V, Bradnová O, Bendlová B, Kunešová M, Hainer V.
Association of obesity susceptibility gene variants with metabolic syndrome and related traits in 1,443 Czech adolescents.
Folia Biol (Praha), 2013, 59(3):123-33.
GAUK – 370911, IGA – NT/13792, MŠMT – 7F08077, Danone 2012/13, Ńorwegian Financial Mechanisms – CZ0123, IF = 1,219

Dušková M, Macourek M, Šrámková M, Hill M, Stárka L.
The role of taste in cephalic phase of insulin secretion.
Prague Medical Report, 2013, přijato 2013.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)” and NT-11277-6 of the Internal Grant Agency of MZ ČR.

Dvořáková M., Zamrazil V.
Poruchy štítné žlázy v české populaci.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 17-19.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Dvořáková Š., Václavíková E., Škába R., Kavalcová L., Bendlová B.
Hirschsprungova choroba a její genetické příčiny.
Česko-slovenská pediatrie, 2013,68(3):167-176
IGA MZ ČR NT 13901-4, GAUK 411611, “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Fartáková Z, Simják P, Vítek L, Adamcová K, Horáková V, Koucký M, Hill M, Dušková M, Pařízek A.
Intrahepatální cholestáza v těhotenství.
Ceska Gynekol. 2013 Jun;78(3):276-80.
IGA NS/12211

Heresová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M., Žmolíková J., Kravarová E.
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací.
DMEV, 16/2013, s.225-234.

Horáček Jiří, Jiskra Jan, Límanová Zdenka, Springer Drahomíra, Zamrazil Václav
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility.
DMEV, 2013, 16(1):38-61

Horáček Jiří, Jiskra Jan, Límanová Zdenka, Springer Drahomíra, Zamrazil Václav
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility.
Vnitřní lékařství, 2013, 59(10):909-931

Hruškovičová H, Dušková M, Simůnková K, Hill M, Pospíšilová H, Rácz B, Králíková E, Vondra K, Stárka L.
Effects of smoking cessation on hormonal levels in men.
Physiol Res. 2013, 62(1):67-73.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”, IF = 1,531

Jandíková H., Dušková M.
Vliv kouření na endokrinní systém.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 9-12
NT12340-5

Kancheva L., Hill M., Kančeva R.,Veliková M.,Pavelcová M., Stárka L., Havrdová E.
Zvýšená hladina pregnanových izomerů u pacientek s roztroušenou sklerózou.
DMEV, 2013; 16: 35, abstrakt ED
IGA NT 3181-4

Kubátová Jana, Stárka Luboslav
Endokrinní disruptory a jejich vliv na spermatogenezi a testikulární steroidogenezi.
DMEV, 2013, 16(2):107-112
IGA NT 13369-4, “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Kubátová , Stárka L, Bičíková M, Hampl R.
Endokrinní disruptory – sílící hrozba pro lidskou populaci i volně žijící organismy.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 14-16.
IGA NT 13369-4 , “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Kunešová M., Tláskal P.
Riziková období vzniku a rozvoje obezity u české populace.
Výživa, 2013, 68 (2), 51-52.
IGA NT/13735-4 , “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Kvasničková Hana, Novák Zdeněk
Endokrinní orbitopatie.
Postgraduální medicína, 2013, 15(7):730-736.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Stárka Lubomír
Hormonální léčba acne vulgaris. 1.část.
Dermatovenerologie, 2013,55(2):5-9.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Stárka Lubomír
Hormonální léčba acne vulgaris. 2.část.
Dermatovenerologie, 2013,55(3):6-14.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Stárka Lubomír
Hyperandrogenismus u žen.
Postgraduální medicína, 2013, 15(7):757-760.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Stárka Lubomír
Současné hlavní směry v andrologické endokrinologii.
Urologie pro praxi.2013; 14(3) : 119-121.
NS 9831-4

Stárka Lubomír
Za doc.MUDr. Zdeňkem Matysem, CSc.
DMEV, 2013, 16(2):127.

Šrámková, P.
Chirurgická léčba obezity z pohledu internisty.
Výživa a potraviny 6/2013,str. 145-146

Šrámková, P.
Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým chirurgem a obézním nemocným.
Postgraduální medicína 2013, 15, č. 9, str. 978 -984

Šterzl Ivan
Ad rem.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):3.

Šterzl Ivan
Imunita a stres.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):19-22.

Šterzl Ivan
Autoimunita v endokrinologii se zaměřením na polyglandulární syndromy.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (3):23-26.

Šterzl I. Autoimunitní polyendokrinní syndromy.
Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7, 777-783.
IGA NT 11523-6, “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Vondra K.
Vitamin D a vybrané endokrinopatie.
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 6-8. “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Vrbíková Jana
Syndrom polycystických ovarií.
Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7, 769-776.

Zamrazil Václav
Editorial.
Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7, 699.

Zamrazil Václav
Hypothyreóza: novinky.
Medicína po promoci, 2013,14(1):28-29.

Zamrazil Václav
Jaký je význam subklinických tyreopatií.
Medical tribune, 2013, 9(13):B5-B6.

Zamrazil Václav
Kožní změny u onemocnění štítné žlázy.
Česká dermatovenerologie, 2013, 3(2):103-105.

Zamrazil V., Bílek R.
Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? CEVA [online] 25. červen 2013 , poslední aktualizace 11. červen 2013 [cit. ]. Dostupný z WWW: http://www.ceva-edu.cz/mod/data/view.php?d=13&rid=280. ISSN 1803-8999.

Zamrazil Václav
Nemoci štítné žlázy v klinické praxi.
Postgraduální medicina. 2013, 15, č.7, 720-729.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Zamrazil Václav
Prediktivní, preventivní, personalifikovaná medicína – příslib do budoucnosti?
Interní medicína pro praxi, 2013, 15(2):1.

Zamrazil Václav
Prediktivní, preventivní, personalifikovaná medicína – příslib do budoucnosti?
Urologie pro praxi, 2013, 14(3):1.

Zamrazil Václav
Tyreopatie v 1. linii.
První linie 2013, 3(1):23-25.

Zamrazil Václav
Vzdělávání lékařů – včera – dnes – zítra?
Medicína pro praxi, 2013, 10(10):1.

Zamrazilová H, Aldhoon-Hainerová M, Hainer V.
Může se adenovirová infekce podílet na současné epidemii obezity u dětí a adolescentů?
Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin) 2013, (11), 13-14.
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu CZ 0123), grantem 7F08077 z MSM/7F, “Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Žofková I.
Léky indukovaná osteoporóza.
Vnitřní lékařství 2013, 59(1):59-63.

Žofková I:
Osteoporóza u některých chronických onemocnění.
Postgraduální medicína 6, 2013. S.682-688.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Žofková I., Hrbáč J., Dostál J., Šprindrich J.
Regionální migrující osteoporóza – diferenciálně diagnostický problém.
Vnitřní lékařství 2013, 59(9):841-845.
“Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický ústav, Praha)”

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu