Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2012

Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Sýkorová Vlasta, Václavíková Eliška, Hálková Tereza
Nádory štítné žlázy – molekulárně genetické příčiny a možnosti cílené léčby.
Čas lék čes 2012, 151(3):123-127.
NS/9165-3

Bičíková V., Sosvorová L., Bradáč O., Pán M., Bičíková M.
Fytoestrogeny v menopauze: mechanismus účinku a výsledky léčby v sestavě 28 pacientek.
Čes. Gynek. 2012, 77(1):10-14.
GAČR 303/08/0958

Dušátková L., Hainer V.
Gen pro FTO a jeho relo v genetické determinaci obezity – editorial.
Vnitř lék 2012, 58(3): 177-178.
NT 12342-5, 7F08077, (CZ 0123)

Dušková M., Šimůnková K., Hill M., Velíková M., Kubátová J., Kancheva L., Kazihnitková H., Hruškovičová H., Pospíšilová H., Rácz B., Salátová M., Cirmanová V., Králíková E., Stárka L., Pařízek A.
Chronic cigarette smoking alters circulating sex hormones and neuroactive steroids in Premenopausal woman.
Physiol Res 2012, 61(1):97-111.
NS 10215-3

Dušková M., Stárka L.
Předčasné ovariální selhání – primární ovariální insuficience.
DMEV 2012, 15(2):139-144.
NT 12340-5

Hainer Vojtěch, Zamrazilová Hana
Abdominální obezita a metabolický syndrom u dospívajících - výsledky studie COPAT (Childhood Obesity Prevalence and Treatment). (Abstrakt)
Čas lék čes 2012, 151(2):75.
7F08077, (CZ 0123)

Hainer Vojtěch, Aldhoon Hainerová Irena
Farmakoterapie obezity: současnost a perspektivy.
Remedia 2012, 22(6): 404-407.
00023761

Hainer Vojtěch
Komentář ke článku „Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR“.
DMEV 2012, 15(3):173-174.

Hainer Vojtěch, Aldhoon Hainerová Irena, Zamrazilová Hana
Úloha infekce v patogenezi obezity.
Čas lék čes 2012, 151(12):563-567.
NT/13792-4

Hampl R., Sosvorová L., Mohapl M., Bičíková M.
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako možné prediktory důsledků onemocnění hydrocefalem u pacientů s implantovaným shuntem.
Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie a Výživa 2012,15(3):207-210.
NT 12349-4

Heráček Jiří, El Balouly Karim, Sobotka Vladimír, Šnajderová Marta, Kalvachová Božena, Urban Michael
Transrektální sonografie prostaty u mužů s vrozeným hypogonadismem léčeným dlouhodobou substituční terapií testosteronem.
Čas lék čes 2012, 151(8):392-396.

Hlavatý Petr
Vliv polynenasycených mastných kyselin řady N-3 na obezitu a metabolický syndrom.
Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie a Výživa 2012,15(4):264-271.
NT 12342-5/20, NS/9830-4

Kalvachová Božena
Endokrinní mikrosystémy kalcitriolu – vývojové aspekty a předpoklady jejich celoživotní funkčnosti.
Vnitř lék 2012, 58(5):396-399.
MZ 00023761

Kunešová M., Hlavatý P., Tvrznická E., Staňková B., Kalousková P., Viguerie N., Larsen T.M., van Baak M.A., Jebb S.A., Martinez J.A., Pfeiffer A.F.H., Kafatos A., Handjieva-Darlenska T., Hill M., Langin D., Žák A., Astrup A., Saris W.H.M.
Fatty acid composition of adipose tissue triglycerides after weight loss and weight maintenance: the DIOGENES study.
Physiol Res 2012, 61(6):597-607.
NS/9830-4, (DIOGENES)

Lukeš P., Pavlík E., Potužníková B., Plzák J., Nártová E., Doseděl J., Katra R., Šterzl I., Betka J., Astl J.
Comparison of Helicobacter Pylori genotypes obtained from the oropharynx and stomach of the same individuals – A pilot study.
Prague Midical Report 2012, 113(3):231-239.
S-NT 11523-6

Pařízková Jana
Pohybová aktivita a složení těla.
Pohybové ústrojí 2012, 19(3-4): 205-216.

Pařízková Jana, Dvořáková Hana, Sedlák Petr, Bláha Pavel
Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku.
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2012, 21(2): 67-75.

Paskova Andrea, Jirak Roman, Mikesova Michaela, Adamcova Karolina, Fartakova Zdenka, Horakova Vladimira, Koucky Michal, Hill Martin, Hruskovicova Hana, Starka Luboslav, Duskova Michaela, Parizek Antonin
The role of steroids in the development of post-partum mental disorders.
Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Republic 2012, 156:1-4
NS 9790-4, S-NT 12211-5, NT 13890-4, 00023761

Sedláčková B, Dušátková L, Zamrazilová H, Matucha P, Bičíková M, Stárka L.
7-oxygenated derivatives of dehydroepiandrosterone and obesity.
Prague Medical Report 2012, 113 (2):147-155.
NS/9831-4, CZ0123, NT 12342-5

Skarlandtová H., Bičíková M., Neužil P., Mlček M., Hrachovina V., Svoboda T., Medová E., Kudlička J., Dohnalová A., Havránek Š., Kazihnítková H., Máčová L., Vařejková E., Kittnar, O.
Might cardiac catheterization influence diurnal rhythm of the steroid stress hormones secretion?
Physiol Res 2012, 61(1):25-34.

Srbová L., Braunerová R.
Spontánně vzniklý hematom na krku u pacientky s onemocněním štítné žlázy.
Kazuistiky v diabetologii 2012,10(1):30–32.

Stárka L.
Endokrinologie se v ČR dostává neprávem na vedlejší kolej.
Zdrav Noviny 2012; 61(35-36): 4-5.

Stárka L., Sosvorová L., Mikšátková P.
Herbální přípravky používané při léčbě příznaků benigní hyperplasie prostaty.
Urologie pro praxi 2012, 13(6): 239-244.
NT 13369-4

Stárka Lubomír
Mužský hypogonadismus a civilizační onemocnění.
Čas lék čes 2012, 151(2):69-72.
NS 9831-4

Stárka Lubomír
Případ s mnoha nedorozuměními: kauzistika Morbus Cushing.
Kauzistiky v diabetologii 2012, 10(3):26-27.

Stárka Lubomír
Stárnutí u mužů a androgeny.
Medicína po promoci 2012, 13(2):57-63.
NS 9831-4

Stárka Lubomír
Stárnutí u mužů a steroidní hormony. 1 díl – andropauza.
Interní med. 2012, 14(5):217-220.
S-NT 11277-6

Stárka Lubomír
Stárnutí u mužů a steroidní hormony. 2 díl – adrenopauza.
Interní med. 2012, 14(6-7):257-260.
S-NT 11277-6

Štercl Ivan
D vitamin a imunita.
Vnitř lék 2012, 58(5):405-410.
S-NT 11523-6

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína
Izohormonální terapie autoimutitních endokrinopatií.
Alergie 2012, 14(1):56-59.
S-NT 11523-6

Topolčan Ondřej, Kinkorová Judita, Vondra Karel
Vitamin D a riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a diabetu.
Medicína pro praxi 2012, 9(4):174-178.

Včelák J., Vejražková D., Vaňková M., Lukášová P., Bradnová O., Hálková T., Bešťák J., Andělová K., Kvasničková H., Hoskovcová P., Vondra K., Vrbíková J., Bendlová B.
T2D risk haplotypes of the TCF7L2 gene in the czech population sample: the association with free fatty acids composition.
Physiol Res 2012, 61(3):229-240.
NS 10209-3

Vondra Karel
Současný výskyt diabetes mellitus typu 1 a autoimmunitní tyroiditidy - klinické aspekty. (rozšířený abstrakt)
Čas lék čes 2012, 151(2):73-75.
NR 9154-3

Vondra Karel, Topolčan O., Janíčková-Žďárská, D.
Stane se vitamin D novým antidiabetikem?
Vnitř lék 2012, 58(5):411-416.

Vrbíková J., Fanta M., Pelikánová J., Škrha J., Marek J.
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus 2. typu u žen se syndromem polycystických ovarií.
Vnitřní lékařství 2012, 58(1):56-57.

Vrbíková J., Fanta M., Pelikánová J., Škrha J.
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen se syndromem polycystických ovarií.
DMEV 2012,15(1):49-50.

Zamrazil Václav
Je možné definitivní vyřešení jodového deficitu? (abstrakt)
DMEV 2012, 15: příloha

Zamrazil Václav
Jodový deficit - současný stav a problémy. (abstrakt)
Čas lék čes 2012, 151(2):73

Zamrazil Václav
Nevyřešené problémy klinické tyroidologie.
Infoservis VZP 2012, 3(11):3

Zamrazil Václav, Límanová Zdeňka
Štítná žláza a těhotenství.
Lékařské listy 2012 (1):28-30.

Zamrazil Václav
Význam vitaminu D – nové poznatky, které svědčí o jeho úloze v medicíně.
Vnitř lék 2012, 58(5):379-380.

Zamrazilová L., Sosvorová L., Heráček J., Sobotka v., Hampl R.
The content of five sex steroids in human testis.
Physiol Res. 2012, 61(2):221-225.

Žofková Ivana
Hyperkalcemie v praxi.
Interní medicína pro praxi 2012, 14(11):419-421.
00023761

Žofková Ivana
Měkké tkáně, hormony a skelet.
Vnitřní lékařství 2012, 58(2):135-139.

Žofková Ivana
Neuro-skeletární biologie a její význam pro klinickou osteologii.
Neuroskeletal biology and its importance for clinical osteology.
Československá fyziologie 2012; 61, s. 41-43.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu