Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2011

Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Sýkorová Vlasta, Hálková Tereza, Václavíková Eliška
Genetika nádorů štítné žlázy a jejich molekulárně cílená léčba
Onkologie 2011, 5(6):325-328.
NR/9165-3


Bičíková Marie, Stárka Luboslav

Inhibice 11b-hydroxysteroidní dehydrogenázy typu 1 jako možná cesta léčby diabetu, obezity a metabolického syndromu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011,14(2):61-66.
S-NT 11277-6


Bílek Radovan, Bičíková Marie
, Šafařík L.
TRH-like peptides.
Physiological Research 2011,60(2):207-215.
NS/9837-4

Cirmanová Veronika

Adiponektin v mateřském mléce ovlivňuje růst dětí.
Medical Tribune 2011,2.

Cirmanová Veronika, Stárka Luboslav
Sklerostin – nový regulační faktor kostního obratu a klíčový cíl v terapii osteoporózy.
Osteologický bulletin 2011,16(1):16-19.

Čermáková Ivana
Poznatky z třítýdenního studijního pobytu na oddělení dětské endokrinologie v Royal Hospital for Sick Children v Edinburgu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011,14(3):160.

Drbalová Karolína, Vodák Miroslav, Zamrazil Václav
Subklinické tyreopatie.
Klinická farmakologie a farmacie 2011,25(1):24-26.

Dušková Michaela, Pospíšilová Hana
The role of non-aromatizable testosterone metabolite in metabolic pathways.
Physiological Research 2011,60(2):253-61.
NR/10215-3, SUV MŠMT 262 501

Hampl Richard, Bičíková Marie, Hill Martin, Řípová D., Mohr P.
Je možná včasná diagnóza schizofrenie na základě stanovení neurosteroidů a dalších laboratorních biochemických ukazatelů?
Psychiatrie 2011,15(3):123-129.
9835-4

Hampl Richard, Šnajderová M., Mardešič T.
Antimüllerian hormone (AMH) not only a marker for prediction of ovarian reserve.
Physiological Research 2011,60(2):217-223.

Hill Martin, Pařízek Antonín, Kancheva Radmila, Jirásek J.E.
Reduced progesterone metabolites in human late pregnancy.
Physiological Research 2011,60(2):225-241.
NS/9834-4

Hruškovičová Hana, Bičíková Marie, Vondra Karel, Stárka Luboslav, Dušková Michaela
Vztah neuroaktivních steroidů a vybraných závislostí.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011, 14(4):217-224.
NT/12340-5, NS/10125, SVV 262501, S 10125

Hruškovičová Hana
Endokrinologické centrum Nemocnice sv.Bartoloměje v Londýně.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011,14(3):161.

Kaňová Nataša, Bičíková Marie
Hyperandrogenic states in pregnancy.
Physiological Research 2011,60(2):243-252.
303/089558

Kunešová Marie
Obezita, body masss index a mortalita.
Vnitřní lékařství 2011, 57(1):29-30.

Kunešová Marie, Drbohlav Jan, Roubal Petr, Gojová Milena, Tvrzická Eva, Hlavatý Petr, Hainer Vojtěch, Hlavatá Karolína
Účinek jogurtu obohaceného polynenasycenými mastnými kyselinami řady n-3 v redukčním režimu u obézních žen.
Výživa a potraviny 2011, 66(6):156-157
NS/9830-4

Lapčík Oldřich, Sosvorová Lucie
Fytoestrogeny a jejich využití v menopauze.
Interní medicína pro praxi 2011,13(1):38-42.
MSM6046137305, GAČR 303/08/0958

Sedláčková Dana, Kopečková Jana, Papežová Hana, Vybíral S., Kvasničková Hana, Hill Martin, Nedvídková Jara
Changes of plasma obestatin, ghrelin and NPY in anorexia and bulimia nervosa patiens before and after a high-carbohydrate breakfast.
Physiological Research 2011,60(1): 165-173.
NR/9158-3

Skarlantová H., Bičíková Marie, Neužil P., Hrachovina V., Svoboda T., Medová E., Kudlička J., Dohnalová A., Havránek S., Kazihnitkova Hana, Máčová Ludmila, Kittnar O.
Is there circadian variation in cortisol levels in young sows in hearth catheterization?
Prague Med Rep 2011, 112(3):184-92.

Sosvorová Lucie, Bičíková Marie, Lapčík Oldřich
Účinnost a bezpečnost fytoestrogenových přípravků.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011,14(3): 141-144.

Sosvorová Lucie, Lanková Petra, Bičíková Marie, Prokudina E.A., Al Maharik N., Lapčík Oldřich
ELISA for free S-equol in human urine.
Czech Journal of Food Science 2011, 29(1):57-64.
303/08/0958, 6046137305

Stárka Luboslav
Syndrom neklidných nohou a erektilní disfunkce.
Urologie pro praxi 2011,12(4):246-7
NS/9831-4

Stárka Luboslav
Medicína v 21.století. Průnik endokrinologie.
Sanquis 2011,96: 49.

Stárka Luboslav
Fytoestrogenní přípravky v peri- a postmenopauze.
Interní medicína pro praxi 2011,13(7-8):300-304.
NS/9790-4


Stárka Luboslav

Chuť jako součást endokrinních regulací.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2011,14(1):33-36.
NR/9831-4.

Šimůnková Kateřina, Hampl Richard, Hill Martin, Kříž Lubomír, Vrbíková Jana, Kvasničková Hana, Vondra Karel
Evaluation of hepatic 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity by cortisone acetate test in young adults with diabetes mellitus type 1.
Physiological Research 2011,60(2):263-270.
NT11277

Zajíčková Kateřina
Sekundární osteoporóza u běžných endokrinopatií.
Postgraduální medicína 2011,13(7):712-16.

Zajíčková Kateřina, Vondra Karel, Stárka Luboslav
Asymptomatická centrální adrenální insuficience - kazuistika.
Kazuistiky v diabetologii 2011,9(3):28-31.
S-NT/11277-6

Zamrazil Václav
Endokrinologie, obor zabývající se zásadními aspekty humorálních regulací v organizmu. Editorial.
Klinická farmakologie a farmacie 2011,25(1):1.

Zamrazil Václav
Role praktického lékaře při diagnostice endokrinních chorob.
Medicína po promoci 2011,12(2):59-65.

Zamrazil Václav

Pacient s diabetem a onemocněním štítné žlázy.
Medical Tribune 2011,7(25):6.

Zamrazilová Hana, Hainer Vojtěch
O projektu COPAT.
Kazuistiky v diabetologii 2011,9(4):44-5.

Zamrazilová Hana, Dušátková Lenka, Sedláčková Barbora, Hlavatý Petr, Kunešová Marie, Aldhoon Hainerová Irena, Hainer Vojtěch
Charakteristika souborů a hlavních vyšetřovacích metod projektu COPAT – childhoon obesity prevalence and treatment.
Kazuistiky v diabetologii 2011,4:38-42.
NT 12342-5/2011, 7F08077 z MSM/7F

Žofková Ivana
Význam genetiky v predikci rizika osteoporózy.
Vnitřní lékařství 2011,57(1):78-84.
NS/9831-4

Žofková Ivana, Bayer M.
Porucha vývoje kostní hmoty – potencionální komplikace fenylketonurie.
Praktický lékař 2011,91(8):482-4.
NS/10215-3

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu