Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2010

Aldhoon B., Zamrazilová Hana, Aldhoon Hainerová Irena, Šrámková Petra, Spálová Jana, Kunešová Marie, Bendlová Běla, Hainer Vojtěch
Role of the PPARalfa Leu 162Val and PPARgama2 Pro12Ala gene polymorphism in weight change after 2.5-year follow-up in czech obese women.
Folia Biologica 2010,56( ):116-23.
NR/7800-4, NS/10209-3, MSM 0021620814

Bendlová B., Hainer V. (2010):
Profesor Luboslav Stárka slaví 80. narozeniny.
Kazuistiky v diabetologii 8(4):50-52.

Braunerová Radka, Kunešová Marie, Procházka Bohuslav, Vignerová Jana, Pařízková Jana, Riedlová Jitka, Zamrazilová Hana, Hill Martin, Šteflová Alena
Současný stav stravování a pohybové aktivity ve vztahu k obezitě u sedmiletých dětí – studie WHO.
Časopis lékařů českých 2010,149(11): 533-36.
NS/9832-4

Cirmanová Veronika
Personalizovaná medicína. XXI. Kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně.
Praktický lékař 2010,90(8):498-500.

Cirmanová Veronika, Kančeva Radmila, Vondra Karel, Bayer Milan
Renesance vitamínu D.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3):139-145.

Cirmanová Veronika
XXI.kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně byl letos věnován personalizované medicíně.
Časopis lékařů českých 2010,149(9): 444-446.

Doubková Hana, Kopečková Jana, Sedláčková Dana, Haluzík M., Kvasničková Hana, Papežová H., Hainer Vojtěch, Nedvídková Jara
Změny plazmatických hladin obestatinu a ghrelinu po podání rozpustné vlákniny zdravým ženám a pacientkám s bulimia nervosa.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):542-45.
NR/9158-3

Dušková Michaela, Hruškovičová Hana, Pařízek Antonín, Králíková Eva
Časné a pozdní vlivy kouření matky na endokrinní funkce plodu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3): 129-34.
IGA 10215-3

Dušková Michaela, Šimůnková Kateřina, Hill Martin, Hruškovičová Hana, Hoskovcová Petra, Králíková E., Stárka Luboslav
Higher levels of salivary alfa-amylase predict failure of cessation efforts in male smokers.
Physiological Research 2010,59(5):765-771.
NR 9055-4

Dvořáková Marcela
Dětská endokrinologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(35-6):10-11.

Dvořáková Marcela, Hill Martin, Čeřovská Jarmila, Bílek Radovan, Hoskovcová Petra, Zamrazil Václav
Vliv saturace jódem na výskyt tyreopatií ve vybraných regionech u dospělé populace České republiky.
Vnitřní lékařství, 2010,56(12): 1262-70.
NS/9837-4

Hainer Vojtěch
Terapie obezity.
Zdravotnické noviny 2010,59(38):10

Hainer Vojtěch, Bendlová Běla
Prof.MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc. osmdesátníkem.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):511-12.

Hainer V., Bendlová B. (2010):
Endokrinologie – interdisciplinární obor. Trendy a perspektivy medicínských oborů – Endokrinologie I.
Zdravotnické noviny 59 (31-32): 6-7.

Hainer Vojtěch
Farmakoterapie obezity- současné možnosti a perspektivy.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):513-19.
NR/7800-4

Hampl Richard
Neuroendokrinologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(37): 10.

Hampl Richard
Plazmatické transportní proteiny-SHBG a transkortin: charakteristika, funkce a význam stanovení v klinice.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3): 119-22.

Hampl Richard
K osmdesátinám profesora MUDr. RNDr.Luboslava Stárky, DrSc.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3): 151-2.

Hill Martin, Pařízek Antonín, Jirásek J.E., Jirkovská M., Velíková Marta, Dušková Michaela, Klímková M., Pašková A., Žižka Z., Germanová A., Koucký M., Kalousová M., Stárka Luboslav
Is maternal progesterone actually independent of the fetal steroids?
Physiological Research 2010,59(2):211-224.
303/06/1817

Hill Martin, Vrbíková Jana, Zárubová J., Včeláková Helena, Dušková Michaela, Kancheva Radmila, Kubátová Jana, Stárka Luboslav
Sulphates of 3beta-hydroxy-5-ene steroids in women with epilepsy.
Prague Medical Report 2010,11(2):111-126.
1A/8649-5

Hlavatý Petr, Zamrazilová Hana, Dušátková L., Kalvachová Božena, Kunešová Marie, Hainer Vojtěch
Projekt COPAT – současné možnosti léčby obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost.
Praktický lékař 2010,90(2):86-89.

Hlavatý Petr, Zamrazilová Hana, Kunešová Marie, Dušátková Lenka, Sedláčková Barbora, Hainer Vojtěch
Redukce abdominální obezity a kardiometabolických rizik u obézních adolescentů krátkodobým lázeňským redukčním programem.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):537-41.
CZ0123

Hrdá Pavlína
Imunoendokrinologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(37): 11.

Hruškovičová Hana, Dušková Michaela, Králíková Eva, Vondra Karel, Stárka Luboslav
Vliv kouření na steroidní spektrum.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (2): 83-88.
IGA 10215-3

Klímková M., Pařízek A., Velíková Marta, Hill Martin, Pašková A., Žižka Z., Kanchea Radmila, Kalousová M., Koucký M., Germanová A., Hájek Z. Stárka Luboslav
Progesteron a jeho neuroaktivní metabolity v mechanismu porodu.
Česká gynekologie 2010,75(1):9-15.
303/04/1086

Kvasničková Hana, Vrbíková Jana, Hanáček J., Bílek Radovan, Hill Martin, Janíčková-Žďárská D., Vondra Karel
Výskyt syndromu polycystických ovarií a hyperadrogenemie u pacientek s diabetes mellitus 1.typu.
Praktický lékař 2010,90(4):224-28.
NR 9154-3

Pohanka Michal, Stárka Luboslav
Farmakoterapie erektilní dysfunkce inhibitory fosfodiesterázy,
Urologie pro praxi 2010,11(3):131-135.

Pražáková S., Vaňková Markéta, Bradnová Olga, Lukášová Petra, Včelák Josef, Dvořáková Kateřina, Vondra Karel, Vrbíková Jana, Bendlová Běla
Promotorový polymorfismus (TTTTA)n genu CYP11A1 v patogenezi syndromu polycystických ovarií.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):520-25.
NS/9839-4

Sosvorová Lucie, Bičíková Marie, Kaňová Nataša, Lapčík Oldřich
Fytoestrogeny a menopauza.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3): 135-8.
303/08/0958

Stárka Luboslav
Sirovodík – další plynný transmiter nebo hormon?
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13(1): 22-25.

Stárka Luboslav
Endokrinologie steroidních orgánů.
Zdravotnické noviny 2010,59(33-34): 10-11.

Stárka Luboslav
Estetrol a možnosti jeho klinického využití.
Moderní gynekologie a porodnictví 2010,19(2):100-105.
NR/9156-3

Stárka Luboslav
Estetrol a možnosti jeho klinického využití.
Lékařské listy 2010,17,s.3-4.

Stárka Luboslav
Hypoandrogenémie u žen.
Moderní gynekologie a porodnictví 2010,19(2):154-162

Stárka Luboslav
Testosteron a civilizační onemocnění.
Praktický lékař 2010,90(11):636-39.
NS 9831-4

Šimůnková Kateřina, Vondra Karel
Adrenokortikální insuficience a diabetes mellitus typu 1.
Časopis lékařů českých 2010,149(3):120-124.
NR/9154

Škrha J., Hilgertová J., Jarolímková M., Kunešová Marie, Hill Martin
Meal test for glukose-dependent insulinotropic peptide (GIP) in obese and type 2 diabetic pateints.
Physiological Research 2010,59(5):749-55.
MSM0021620807

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína
Imunoendokrinní vztahy u nadledvin.
Vnitřní lékařství, 2010,56(12): 1286-91.

Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Bradnová Olga, Včelák Josef, Dvořáková Kateřina, Bendlová Běla
Vztah sekrece a působení inzulínu – studium genetické determinace.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):526-32.
NS/10209-3/2009

Vaňková Markéta, Pražáková Sylva, Lukášová Petra, Včelák Josef, Vejražková Daniela, Bradnová Olga, Dvořáková Kateřina, Vrbíková Jana, Bendlová Běla
Extrémně nízké hladiny SHBG jako důsledek polymorfizmu Pro156Leu v genu pro SHBG – kazuistiky dvou žen se syndromem polycystických ovarií..
Vnitřní lékařství, 2010,56(12): 1292-95.
NS/9839-4

Vejražková Daniela, Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Včelák Josef, Bradnová Olga, Pražáková Sylva, Kvasničková Hana, Bendlová Běla
Porodní hmotnost a genetické pozadí rizika diabetes mellitus 2.typu u české populace.
Vnitřní lékařství, 2010,56(12): 1303-1309.
NS/10209-3/2009

Vondra Karel
Diabetologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(38):11.

Vondra KarelFunkční diagnostika v endokrinologii.
Zdravotnické noviny 2010,59(39):8.

Vondra Karel, Zamrazil Václav
Autoimunitný polyglandulárny syndrom – editorial.
Vnitřní lékařství 2010,56(11):1111-1113.

Vrbíková Jana
Reprodukční endokrinologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(35-6):10.

Vrbíková Jana
Syndrom polycystických ovarií a jeho metabolické důsledky.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (3): 123-38.

Vrbíková Jana, Hill Martin, Dvořáková Kateřina, Stanická Soňa, Stárka Luboslav
Výskyt metabolického syndromu u žen se syndromem polycystických ovarií.
Časopis lékařů českých 2010,149(7): 337-339.
NS/9831-4

Vrbíková Jana, Šrámková Petra, Hainer Vojtěch
Možnosti bariatrické chirurgie v léčbě diabetu mellitu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2010,13 (2): 64-68.

Zajíčková Kateřina
Osteologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(33-34): 111.

Zajíčková Kateřina
Primární hyperparatyreóza jako příčina hyperkalcémie u pacientky s karcinomem prsu.
Časopis lékařů českých 2010,149(11):546-8.
8634-3

Zamrazil Václav
Štítná žláza a těhotenství.
Interní medicína pro praxi 2010,12(4):191-195.

Zamrazil Václav
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., osmdesátníkem.
Vnitřní lékařství, 2010,56(12):1261.

Zamrazil Václav
Neuroendokrinní systém a jeho význam. Neuroendokrinní tumory.
Postgraduální medicína 2010,12(6): 620-26.

Zamrazil Václav
Tyreoidologie.
Zdravotnické noviny 2010,59(33-34): 10.

Zamrazil Václav, Bílek Radovan, Čeřovská Jarmila, Dvořáková Marcela, Němeček Jiří
Jodový deficit ve světě i v České republice – současný stav a perspektivy.
Vnitřní lékařství, 2010,56(12): 1310-15.
NS/9837-4, NK/7763-3

Zamrazil Václav, Vondra Karel
Výskyt revmatických manifestací a orgánově nespecifické autoimunity u nemocných s autoimunitní tyreopatií – editorial.
Vnitřní lékařství 2010,56(2): 95-96.

Zamrazilová Hana, Hlavatý Petr, Dušátková Lenka, Sedláčková Barbora, Aldhoon Heinerová Irena, Kunešová Marie, Škoch Antonín, Hájek Milan, Hainer Vojtěch
Nová jednoduchá metoda stanovení viscerálního a trunkálního tuku pomocí bioelektrické impedance: srovnání s magnetickou rezonancí a duální rentgenovou absorpciometrií u českých adolescentů.
Časopis lékařů českých 2010,149(9):417-422.
CZ0123

Žofková Ivana
Familiární hyperkalcemie a hypofosfatemie a jejich význam v diferenciální diagnostice poruch kalcium-fosfátového metabolizmu.
Vnitřní lékařství 2010,56(5):397-401.
NS 9831-4

Žofková Ivana
Fyziologický význam vitaminu K2 se zvláštním zaměřením na skelet.
Klimakterická medicína 2010,15(3):20-25.
NS/10215-3

Žofková Ivana, Němčíková P.
Stopové prvky a skelet.
Praktický lékař 2010,90(11):646-48.
NS/10215-3

(údaje vloženy 1.3.2011)

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu