Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2009

Bednářová J., Zamrazil Václav
Vliv používání hormonální antikoncepce na výskyt onemocnění štítné žlázy.
Praktický lékař 2009,89(5):244-46.

Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Václavíková Eliška,Vlček Petr
Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2 – syndrom MEN 2.
Klinická onkologie 2009, 22(Suppl.):S29-S31.

Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Vlček Petr, Čáp J.
Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 1 – syndrom MEN 1.
Klinická onkologie 2009, 22(Suppl.):S25-S27.

Beranová L, Sedláčková Dana, Kopečková Jana, Hainer Vojtěch, Papežová H., Kvasničková Hana, Nedvídková Jara
Plazmatické hladiny neuropeptidu Y, ghrelinu a leptinu u pacientek s anorexia nervosa a jejich změny po šestitýdenní realimentaci.
Vnitřní lékařství 2009,55(10):925-928.
NR/9158-3,VZ 21620816

Cirmanová Veronika, Hill Martin, Žofková Ivana, Kanceva Radmila, Matucha Petr, Kasalický P., Bayer M.
Vliv stadia puberty na vztah mezi kostní denzitou a svalovou hmotou dívek.
Osteologický bulletin 2009,14(3):91-96.

Dostálová Ivana, Haluzík Martin
The role of ghrelin in the regulation of food intake in patiens with obesity and anorexia nervosa.
Physiological Research 2009,58(2): 159-170.
MZO 000064165

Dostálová Ivana, Sedláčková Dana, Papežová Hana, Nedvídková Jara, Haluzík Martin
Serum visfatin levels in patiens with anorexia nervosa and bulimia nervosa.
Physiological Research 2009,58(6): 903-907.
NR/9158-3

Dušková Michaela, Hill Martin, Hanuš M., Matoušková M., Stárka Luboslav
Finasteride treatment and neuroactive steroid formation.
Prague Medical Report 2009,110(3):222-230.
NR/8525-5

Hainer Vojtěch, Kunešová Marie, Štich V.
Dvacet let od založení první Obezitologické jednotky v Československu.
Časopis lékařů českých 2009,148(4):179-183.

Kosková I., Petrásek R., Vondra Karel, Dušková Michaela, Stárka Luboslav
Metabolic profile and sex hormone binding globulin (SHBG) in different reproductive phases of czech women and their relations to weight, body composition and fat distribution.
Physiological Research 2009,58(3):393-402.
NR /9055-4

Kvíčala Jan
Význam selenu, stav a příjem selenu u jednotlivce i populace-způsoby určování, výhody, chyby.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(1):29-36.
NR/8643-5

Němčíková P., Spěváčková V., Čejchanová M., Hill Martin, Žofková Ivana
Vztah sérových hladin manganu a mědi k denzitě a kvalitě kosti u postmenopauzálních žen. Pilotní studie.
Osteologický bulletin 2009,14(3): 97-100.
NR/9055-4, NR/9831-4

Pařízková Jana, Lisá Lidka
Rané faktory ovlivňující vznik obezity na začátku života.
Praktický lékař 2009.89(6):303-6.

Pohanka Michal, Stárka Luboslav
Medikamentózní léčba poruch erekce a její bezpečnost.
Interní medicína pro praxi 2009,11(11):515-517.

Srbová Libuše
Lymfocytární hypofyzitida.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(1):23-28.

Stárka Luboslav
Diabetes mellitus 3.typu??
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(1):16-18.

Stárka Luboslav
Estetrol.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(1):21-22.

Stárka Luboslav
Oxytocin-hormon pro ženy, ale i pro muže.
Revue České lékařské akademie 2009,5: 30-32.

Stárka Luboslav
Co je nového v andrologické endokrinologii.
Interní medicína pro praxi 2009,11(1): 181-4.
NR/8525-5

Stárka Luboslav
Sulfatan – další plynný hormon?
Chemické listy 2009,103(1): 28-31.

Stárka Luboslav
Hormonální substituční terapie u stárnoucích mužů.
Urologie pro praxi 2009,10(5):264-68.

Stárka Luboslav, Hainer Vojtěch
Nové antiobezitikum na obzoru?
Praktický lékař 2009,89(3):131-133.

Šafařík L. Bílek Radovan, Víšek J.A., Novák K., Ťuíková J., Pešl M., Stolz J., Dvořáček J.
Střednědobé výsledky a přežití nemocných po radikální retropubické prostatektomii (RRP) v současných podmínkách českého zdravotnictví.
Rozhledy v chirurgii 2009,33(1):21-26.

Šimůnková Kateřina, Stárka Luboslav, Dušková Michaela, Hill Martin, Vondra Karel
Hormony ve slinách: Metodické předpoklady.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(3):149-153.
NR/9154-3, 1A/8649-5,9831-4

Šimůnková Kateřina, Stárka Luboslav, Dušková Michaela, Hill Martin, Hampl Richard,Vondra Karel
Současné možnosti využití stanovení steroidních hormonů ve slinách.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2009,12(3):155-161.
NR/9154-3, 10215-3, 9834-4, 9055-4.

Šimůnková Kateřina, Vondra Karel
Význam funkčních testů v diagnostice subklinických forem nedostatečnosti nadledvin – nové možnosti.
Praktický lékař 2009,89(12):698-702.
NR/9154-3

Včelák Josef, Bendlová Běla
Genetika diabetu 2.typu. Mystérium, nebo ne tak docela?
Vesmír 2009,88(10):716-18.

Zamrazil Václav
34.konference Evropské tyreoidální asociace (ETA) a evropské sekce pro řešení následků jodového deficitu (ICCIDD).
Kazuistiky v diabetologii 2009,č.3,s.40-41.

Zamrazil Václav
Diabetes a štítná žláza (1.část seriálu)
eDiabets.Originální diabetologický zpravodaj.
www.ediabets.cz

Zamrazil Václav, Dvořáková Marcela
Nemoci štítné žlázy a zdravotní stav populace.
Lékařské listy 2009,16:12-15.

Žofková Ivana
Celiakie a její vztah ke kostnímu metabolismu.
Časopis lékařů českých 2009,148(6):246-48.
NS/9831-4, NR/9055-4

Žofková Ivana
Regionální migrující osteoporóza-diferenciálně diagnostický problém.
Praktický lékař 2009,89(7):393-5.
NR/9055-4, NS/9831-4

Žofková Ivana
Vztah hormonů tukové tkáně a ghrelinu ke kostnímu metabolizmu.
Vnitřní lékařství 2009,55(6):560-64.
NS/9831-4

Žofková Ivana,Králíková E., Hill Martin, Dušková Michaela
Nikotinismus a ženský skelet.
Praktický lékař 2009,89(11):639-42.
NR/9055-4

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu